Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
 
==== '''Senat UL MF''' ====
Senat je najvišji strokovni organ UL Medicinske fakultete (MF). Sestavljajo ga visokošolski učitelji fakultete, ki zasedajo pedagoška delovna mesta neglede na to, ali so ta za polni ali krajši delovni čas. Kandidate za Senatsenat predlagajo katedre in inštituti UL MF akademskemu zboru, ki jih nato izvoli za štiri leta. Člani Senatasenata so tudi študenti UL MF, ki jih imenuje Študentski svet UL MF. Senat razpravlja o in sprejema odločitve o delovanju UL MF in poteku pedagoškega in strokovnega procesa.<ref>Pravilnik o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani (čistopis oktober 2013) http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/f0a0d62318840e2e9e72a938b894f202.pdf</ref>
 
==== '''Študentski svet UL MF''' ====
Predsednik Študentskega sveta UL MF je Klemen Petek.
 
==== AkadamskiAkademski zbor UL MF ====
Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so na UL MF v rednem delovnem razmerju s polnim ali krajšim delovnim časom in ki so jih za štiri leta izvolili strokovni kolegiji kateder in inštitutov z večino glasov, ob upoštevanju enakomerne zastopanosti glede na vrsto pedagoških nazivov članov posamezne enote.
;
;
 
Brezimni uporabnik