Grška temna doba: razlika med redakcijama

odstranjenih 164 zlogov ,  pred 4 leti
brez povzetka urejanja
|region =
|period = [[Antična Grčija]]
|dates = c.okoli 1100 do c.okoli 800 pr. n. št.
|typesite =
|majorsites =
|extra =
|precededby = [[Mikenskamikenska doba]]
|followedby = [[Arhaičnaarhaična Grčija]]
}}
{{History of Greece}}
 
'''Grška temna doba''', ki se imenuje tudi '''grški srednji vek''' ali '''HomerskaHomerjeva doba''' (imenovana po legendarnem pesniku [[Homer]]ju) ali geometrično obdobje (tako imenovano po značilni geometrični umetnosti tistega časa) <ref>{{cite web|url=http://www.hellenicfoundation.com/History.htm |title=The History of Greece |website=Hellenicfoundation.com |date= |accessdate=2016-01-04}}</ref>, je obdobje grške zgodovine od konca mikenske palačne civilizacije okoli 1100 pred našim štetjem do prvih znakov grških polispolisov v 9. stoletju pr.pred n.našim št.štetjem.
 
Arheološki dokazi kažejo razprostranjen propad bronastodobne civilizacije v vzhodnem sredozemskem svetu na začetku obdobja, saj so bile velike mikenske palače in mesta uničeneuničeni ali zapuščenezapuščeni. Približno takrat je bila [[Hetiti|Hetitskahetitska]] civilizacija resno motena in mesta od [[Troja|Troje]] do [[Gaza (mesto)|Gaze]] so bila uničena. Po razpadu je revna in manjša naselja pestipestila lakota in odseljevanjeprebivalci so se začeli odseljevati. V Grčiji sse končaje prenehala uporabljati [[Linearna Blinearna pisava B]] za grški jezik, ki so jo uporabljali mikenski birokrati. Dekoracija na grški lončenini po okoli 1100 pr.pred n.našim št.štetjem ni bila več figurativna mikenska keramika, inomejena je omejenbila na enostavnejše, geometrijske vzorce (1000-7001000–700 pr. n. št.).
 
== Vzroki propada ==
Od 11. st.stoletja pr.pred n.našim št.štetjem teritorijje ozemlje Grčije iz visokoorganiziranevisoko organizirane in visokoartikuliranerazvite civilizacije v tej dobi prehajaprešlo v obdobje upadanja, zato seje iz te slike izvedenastala teza o vdorudorski Dorcevselitvi, ki naj bi predstavljalpomenila prihod prvih Grkov na celinsko Grčijo. Po tej tezi naj bi izz oblmočjaobmočja centralnegaosrednjega [[Balkan]]a vna njegova južna območja pridrlo pleme Dorcev, kar naj bi predstavljalobil samo enegaeden od številnih premikov prebivalstva v tem obdobju in dajeje nekopovzročila kaotično stanje v MediteranuSredozemlju. To pleme DorcevDorci naj bi uničilo mikensko civilizacijo, zatrlozatrli mikenski način življenja in prinesloprinesli novo kulturo, ki se odražakaže v glavnih značilnostih temne dobe Grčije.
 
To teorijo izpodbijajo novejša raziskovanja, od katerih je najpomembnejše dešifriranje [[Linearna Blinearna pisava|Linearne B|linearne pisave B]], najstarejše danes znane oblike grščine, ki so jo uporabljali prebivalci mikenske civilizacije. Ta raziskovanja so sprožila dilemo o tradicionalni predstavi prvih grških-dorcev Dorcev, ki so prišli izs severa. Namreč, gledeGlede na to, da je vsaj del prebivalcev Miken govoril grško in da je to, kar je kasnejebilo pozneje definiranoopredeljeno kot dorsko narečje, podobno Linearnilinearni pisavi B pisavi, se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da je to izolirano pleme Dorcev govorilo isti ali podoben jezik kot Mikenci. Iz tega izhaja, da v Grčiji v tem obdobju sploh ni prišlobila dospremenjena spremembeetnična etnične sestavesestava prebivalstva. To kaže tudi legendarna tradicija o propadu Miken, ki govori o ''povratkuvrnitvi HeraklidaHeraklidov'' v Grčijo iz Doride, kamor so jih pregnali vladarji [[Pelops]]ove dinastije. Po legendi so Heraklidi ponovno osvojili Mikene na koncu 12. st.stoletja pr.pred n.našim št.štetjem, točno 1104. pr.pred n.našim št.štetjem, to je osemdeset80 let po tradicionalnem osvajanju [[Troja|Troje]].
 
NaMikenci so na vrhuncu razcveta svoje civilizacije so Mikenci trgovali z Egiptom, Afriko, Malo Azijo, Hispanijo in črnomorskimi naselbinami, kar je dokazano z najdbami mikenskegamikenskih materialapredmetov po vsem mediteranskemsredozemskem prostoru. Velike selitve prebivalstva in velika negotovost, ki so jo prinesla "morska ljudstva" (ki so omenjena v egipčanskih dokumentih), so imeliimele za posledico, da je trgovina po Sredozemskem morju slabela, in končno povsem zamrla. To je imelozelo velik vplivvplivalo na Mikene, saj je morala kultura, zaprta na majhnem prostoru, iskati druge načine, da se obdrži. Mikenska zemlja nikoli ni bila posebej plodna in ni omogočala preživljanja številnega prebivalstva, navajenega na obilje. Mikenska kraljestva so se zato začela bojevati med seboj, kar je izzvalo delni propad in končno zlom večine odmed njihnjimi (npr. spor med Tebami in Argosom). Take sledi dogodkov kažejo najdene grobnice, ki so v tem času v glavnem uniformnoenotno oblikovane.
 
MikeneV 12. st.stoletju pr.pred n.našim št.štetjem Mikene niso več sijajna in bogata civilizacija, ki je izgubila svoj sijaj pod vplivom zunanjih dejavnikov, ki so bili povod za medsebojne boje. Danes ni razloga, da ne bi verjeli, da so mikenski Grki napadli Trojo zaradi njenega strateškega položaja; celo vemo, kako je vojna potekala in kako so se bojevniki vračali (npr. [[Odisej]] in [[Ajgist]]), ki ob povratkuvrnitvi naletijo na popolnoma drugačno podobo Grčije, kot je bila takrat, ko so jo zapustili.
 
V sodobni znanosti se je pojavila tudi teorija, da je padec mikenske civilizacije prvenstvenopredvsem posledica notranjih bojev. Moč palač v "klasični dobi" mikenske civilizacije je bila odvisna od distribucijeporazdelitve viškapresežka proizvodovizdelkov, ker so vsi proizvodiizdelki z enega območja prihajali v centralnoosrednjo palačo, inod koder so jih nato distribuirali naprejrazdeljevali, kar potrjuje tezo sodobne ekonomske znanosti, da je od kontrolenadzora nad proizvodnjo pomembnejšapomembnejši kontrolanadzor nad distribucijorazdeljevanjem proizvodovizdelkov. Ko palač ni bilo več, je strukturabila ekonomijegospodarska struktura popolnoma spremenjena: od 12. do 10. st.stoletja pr.pred n.našim št..štetjem osnova ekonomijiekonomije ni več trgovina, saj Grčija nimani imela več nobenih zvezpovezav z zunanjim svetom, kar je dokazano zs predmeti ali njihovim materialomdeli, najdenimnajdenimi iz tega obdobja.
 
== Sredozemske vojne in morska ljudstva ==
V tem času so potekalibili veliki upori v več delih vzhodnega Sredozemlja in so poskušali zrušiti obstoječa kraljestva, kar je bila posledica gospodarske in politične nestabilnosti, ki je obkrožala ljudi, ki so bili že pretreseni odzaradi lakote in stiske. Del Hetitskegahetitskega kraljestva so napadla in osvojila tako imenovana morska ljudstva, katerih izvor so morda različni deli Sredozemlja, kot so [[Črno morje]], [[Egejsko morje]] in [[Anatolija|anatolske]] regije, kar še vedno ni razjasnjenopojasnjeno. V 13. in 12. stoletju pr.pred n.našim št.štetjem so napisi in dekoracijaokrasje v [[Karnak]]u in [[Luksor]]ju edini vir za "morskapomorska ljudstva", izraz, ki so ga izumiliuporabljali sami [[Egipčani]] in je zapisan v bahavih opisih egiptovskih vojaških uspehov: <ref>Sandars (1978).</ref>
 
:''Tuje dežele, ... naredilaso kovale zaroto na svojih otokih. Vse dežele naenkratNaenkrat so se premakniledežele razšle, razpršeneraztresene so bile v vojni. Nobena dežela neni moreimela statisvoje pred svojo vojskovojske .... Njihova ligapovezava so jebili [[Filistejci|Peleset]] ali [[Pelazgi]], [[TeukriTevkri|Tjeker]], [[SikulciSikkelijci|ShekeleshŠakalša]], [[Danajci|DenyenDenuna]] in [[Oski|WesheshVašeš]]. <ref>Edgerton and Wilson (1936), pl&nbsp;46, p.&nbsp;53; and J. Wilson, "Egyptian Historical Texts" in Pritchard, ''Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament'' (3rd&nbsp;ed., 1969).</ref>
 
PodobenPodobna skupekskupina narodov je morda poskušalposkušala dvakrat napasti Egipt, enkratko vje časuvladal vladavine [[Merneptah]]a, okoli 1208 pred našim štetjem in še vko časuje vladavinevladal [[Ramzes III.|Ramzesa III.]], okoli 1178 pred našim štetjem.
 
== Kultura ==
[[File:3141 - Athens - Stoà of Attalus Museum - Model granaries - Photo by Giovanni Dall'Orto, Nov 9 2009.jpg|thumb|250px|Zaboj v obliki skednja - geometrični slog. Na ogled je v muzeju Stara Agora v Atenah, v Attalusovi[[Atal|Atalovi stoi. IzJe zgodnjeiz geometričnegazgodnjegeometričnega groba kjerz sožaro upepeljevalibogate noseče ženskenosečnice, 850 pr. n. št..]]
Ob razpadu palačnih centrov, ni bilo več zgrajenih monumentalnihveličastnih kamnitih zgradb in praksa stenskega slikarstva jeni prenehalabilo več; pisanje v Linearni Blinearni pisavi B je prenehalo, vitalne trgovinske povezave so se izgubile, opuščali so mesta in vasi. PopulacijaPrebivalstvo Grkov se je zmanjšalazmanjšalo <ref>Snodgrass 1971:360-68.</ref> in svet organiziranih državnih vojska, kraljev, uradnikov in prerazdelitveni sistemi so izginili. VečinaVečino informacij o obdobju prihajaimamo iz grobišč in grobnih pridatkov v njih. V kolikšni meri najzgodnejši grški literarni viri, homerski ep (8.-7–7. stoletje pred našim štetjem) in [[Heziod]]ova ''Dela in dnevi'' (8.-7–7. stoletjastoletje pred našim štetjem), opisujejo življenje v 9.- in 8. stoletja, je še vedno predmetnerazrešeno razpravevprašanje.
 
RazdrobljeneRazdrobljena, lokaliziranelokalizirana in avtonomneavtonomna kulturekultura soni zmanjšalebila kompleksnostveč zapletena, znano po raznolikosti njihove materialne kultureraznovrstna v lončarskih slogih, pogrebnih praksah in poselitveni strukturi, zato so posplošitve o "družbi temne dobe" zavajajoče. <ref>"The most striking feature of the Dark Ages is its regionalism, its material diversity" (James Whitley, "Social Diversity in Dark Age Greece", ''The Annual of the British School at Athens'' '''86''' [1991:341–365]) p.&nbsp;342, 344ff.</ref> TolosTolosi grobniceso seiz nahajajostarejše vželezne starejši železni dobidobe v Tesaliji in na Kreti, vendar na splošno ne drugje, upepelitev je prevladujoč obred v Atiki, vendar je bil v bližnji ArgolidArgolidi skeletni. <ref>Snodgrass 1971:140–212.</ref> Nekatera nekdanja mesta mikenskih palač, kot sta [[Argos]] ali [[Knosos]], so še naprej okupiranazasedena; dejstvo, da so na drugi strani doživela velik razvoj v generaciji ali dveh, preden so bila zapuščena, James Whitley povezuje z družbeno organizacijo, ki temelji na osebni karizmi posameznika in je sama po sebi nestabilna: v tejs lučitega onvidika interpretirarazlaga Lefkandi. <ref>Whitley 1991.</ref>
 
Nekatere regije v Grčiji, kot so [[Atika]], [[Evboja]] in osrednja Kreta, so si gospodarsko opomogle od teh dogodkov hitreje kot druge, a življenje za najrevnejše Grke je ostalaostalo razmeroma nespremenjennespremenjeno že stoletja. Še vedno jeso tu kmetijstvo, tkanje, predelava kovin in lončarstvo, vendar na nižji ravni proizvodnjepridelave in za lokalno uporabo v lokalnih slogih. Nekatere tehnične inovacije so bile uvedene okoli 1050 pred našim štetjem z začetkom [[Protogeometrična umetnost |protogeometričnega sloga]] (1050-9001050–900 pr. n. št.), kot je vrhunska tehnologija lončarstva, ki je vključevala hitrejše lončarsko vreteno za vrhunsko oblikovanje vaz in uporaba šestila za pripravo popolnega kroga in polkroga za dekoracijo. Boljše glazure so dosegli z višjo temperaturo žganja gline., Vendarvendar je bilbila splošensplošna trendsmer v smeri enostavnejšihenostavnejši, manj zapletenihzapleteni kosovkosi, inbilo je manj razlogov, ki so namenjeninamenjenih za ustvarjanje lepih umetnosti.
 
Izkoriščali so znanje taljenja železa, ki so se ga naučili izna CipraCipru in Levantav inLevantu ter izboljšali uporabo lokalnih nahajališč železove rude, ki so jih Mikenci prej prezrli: orožje je sedajbilo nazdaj dosegljivo dosegutudi manj elitnihelitnim bojevnikovbojevnikom. Čeprav je bila univerzalnasplošna uporaba železa skupna značilnost med temno dobo <ref>Whitley 1991:343, notes regional differences in iron-working in A.N. Snodgrass, ''The Dark Age of Greece'' (1971:213–95), and I.M. Morris, "Circulation, deposition and the formation of the Greek Iron Age," ''Man'', n.s. '''23'''(1989:502–19)</ref>, je še vedno negotovo, kako jesta železno orožje in oklep doseglodosegla vrhunsko moč pred tistim iz predhodne bronaste dobe. Od leta 1050 dalje so se pojavile številne majhne lokalne železarne in okoli 900 jeso bilobili skoraj vse orožje in pridatki iz železa.
 
Porazdelitev jonsko grškega narečja v zgodovini kaže zgodnje premike iz celinske Grčije do anatolske obale v kraje, kot so [[Milet]]a, [[Efez]] in [[Kolofon]], morda že leta 1000, vendar so dokazi skopi. Na Cipru je nekaj arheoloških najdišč začelo kazati prepoznavno grško keramiko <ref>V. Karageorghis, ''Early Cyprus'', 2002.</ref>, kolonija Evboja je ustanovila Al Mina na sirski obali, oživitev Egejske grške mreže za izmenjavo se lahko ugotovi iz 10. stoletja iz atiške protogeometrične lončenine, ki so jo našli na Kreti in na Samosu, ter obali Male Azije. <ref>R.W.V. Catling, "Exports of Attic protogeometric pottery and their identification by non-analytical means", ''Annual of the British School at Athens'' '''93''' (1998:365-78), noted in Robin Lane Fox, ''Travelling Heroes in the Epic Age of Homer'', 2008:48; Fox provides the cultural background to his study of Euboean cultural contacts in the Mediterranean in the 8th century.</ref>
 
== Postmikenski Ciper ==
[[File:Early Geometric Jewelry from the Aeropagus of Athens. Ancient Agora Museum of Athens.jpg|thumb|300px|Najdeni predmeti so iz zgodnje geometričnegazgodnjegeometričnega žarnega groba noseče ženske, iz Aeropagusa, okoli 850 pr. n. št., Muzej Stara Agoraagora (Atene); razstavni predmet 14-1614–16: zlati prstani; predmet 17-1917–19: zlati prstani; 20: par zlatih uhanov trapezoidne oblike]]
Ciper je bil naseljen s kombinacijo [[Pelazgi|Pelazgov]] in [[Feničani|Feničanov]], ki so se jim pridružili v tem obdobju, in zgradili prva grška naselja. Lončenina na Cipru je začela najbolj elegantennajelegantnejši nov lončarski slog 10. in 9. stoletja pr.pred n.našim št.štetjem, ciprsko-feničanski slog črno na rdečem <ref>N. Schreiber, ''The Cypro-Phoenician Pottery of the iron Age'', 2003</ref> majhnih bučk in vrčev za hrambo dragocene vsebine, verjetno dišečega olja. Skupaj z izrazito grško evbojskimigrškoevbojskimi keramičnimi izdelki, seso jeveliko široko izvažaloizvažali in jojih najdemo v levantskih mestih, vključnotudi sv [[Tir, Libanon|Tir]]omu in notranjosti v poznem 11. in 10. stoletju. Ciprske kovine so menjali na Kreti.
 
== Družba ==
Verjetno je, da je bila Grčija v tem obdobju razdeljena na neodvisne regije sorodstvenih skupin in ''[[oikos]]'' ali gospodinjstev, izvor kasnejšihpoznejših ''[[polis|poleis]]ov''. Izkopavanja temnodobnih skupnosti, kot je Nihorija na Peloponezu, so pokazala, kako je bilo bronastodobno mesto opuščeno 1150 pred našim štetjem, nato pa se je ponovno pojavilo kot majhna vas 1075 pred našim štetjem. V tem času je tam živelo le okoli štirideset40 družinedružin z obilooveliko dobre kmetijske zemlje in paše za živino. Ostanki stavbe iz 10. stoletja, vključno ztudi [[megaron]]om na vrhu grebena, so pripeljale dopovzročili špekulacijugibanja, da je to poglavarjeva hiša. To je večja struktura od tiste, ki jo obdaja, vendar je še vedno izdelana iz enakih materialovvrst materiala (blatna opeka in slamnata streha). To je bil morda kraj verskega pomena ali komunalna shramba hrane. Visok položaj posameznika v temni dobi v resnici ni obstajal, njihov življenjski standard ni bil bistveno višji od drugih v njihovi vasi. Večina Grkov ni živela vna izoliranihosamljenih kmetijkmetijah, temveč v majhnih naseljih. Verjetno je, da je bil, tako kot na praguzačetku zgodovinskega obdobja, dvedvesto ali tristo let kasneje,pozneje glavni gospodarski vir za vsako družino prednikovprednikovo zemljišče od ''oikosa'', ''kleros'' ali vrtiček; brez tega se človek ne bini mogel poročiti.
 
== Lefkandski grobovi ==
[[File:Protogeometric building.jpg|thumb|Protogeometrična zgradba in pokopališče ToumbaTumba Lefkandi]]
Lefkandi na otoku Evboja bilo uspešno naselje v pozni bronasti dobi <ref>{{cite web|url=http://lefkandi.classics.ox.ac.uk/publications.html |title=Excavations at Lefkandi: Publications |website=Lefkandi.classics.ox.ac.uk |date= |accessdate=2016-01-04}}</ref>, ki joje bomorda mogoče identificirati s starostara [[Eretrija| Eretrijo]]. <ref>The candidates and their opponents are noted in Fox 2008:51 note 23.</ref> Prav hitro si je opomoglo odpo razpadarazpadu mikenske kulture in vpri izkopavanjih leta 1981 so v enem grobišču našli največjo stavbo iz 10. stoletja pr.pred n.našim št.štetjem, še ne znanoneznano iz Grčije. <ref>M. R. Popham, P. G. Calligas, and L. H. Sackett, (eds.), ''Lefkandi II: the Protogeometric Building at Toumba, Part&nbsp;2. The Excavation, Architecture and Finds,'' BSA Suppl. vol. 23, Oxford 1993.</ref> Včasih jo imenujejo ''heroon'', to je dolga ozka stavba, 50 x 10 metrov, ki je vsebovalaimela dva pogrebna jaška. V enem so bili štirje konji, drugiv drugem je vsebovalbil upepeljenegaupepeljeni moškegamoški, pokopanegapokopan s svojim železnim orožjem in žensko, močno okrašeno z zlatim nakitom. <ref>Edward Bispham, Thomas Harrisom, Brian A. Sparkes, ''Ancient Greece and Rome'', page 89, The Edinburgh Companion, Ed 2006.</ref> Moške kosti so bile v bronasti posodi iz Cipra, z lovskim prizorovprizorom na obodu. Ženska je imela z zlatom prevlečene zvitke v laseh, prstane, zlatozlat prsnoprsni ploščicooklep, družinsko ogrlicaogrlico (izdelano kot ciprska ali bližnjevzhodna ogrlica izpredpred 200-300200–300 let pred tem pokopom) in slonokoščeno bodalo na glavi. Konji se zdi, da so bili najbrž žrtvovani, nekateri mislijo, da imajo železne delce v ustih. Ni ohranjenih dokazov, ki bi pokazali, ali je bila stavba zgrajena kot hiša za pokop ali je oseba v grobu junak ali lokalni poglavar, pokopan v svoji veliki hiši; karres je respa je, da je bila hiša kmalu porušena in ostanki uporabljeni za oblikovanje približno krožne gomile čez steno iz štorov.
 
V naslednjih nekaj letih, približno 820 pred našim štetjem, so upepelili in pokopali bogate člane skupnosti blizu vzhodnega dela stavbe, na podoben načinpodobno kot kristjani, ki so bogatejih članeposkušali skupnosti morda skušali pokopanpokopati blizu groba svetnika; prisotnostuvoženi uvoženih predmetovpredmeti, pomembnihki izso jih našli v več kot osemdeset80 nadaljnjih pokopovgrobovih, v nasprotjuprimerjavi z drugimi bližnjimi pokopališči nav LefkandiLefkandiju, na katerih takih predmetov ni bilo, potrjujejo trajno tradicijo elite.
 
== Konec ==
[[File:AGM Ancient Greek Pair of Terracotta Boots.jpg|thumb|250px|AntičnoAntični grški par škornjev iz terakote. Zgodnja geometrična doba iz groba kremirane ženske, 900 pr. n. št.. Muzej Stara Agoraagora, Atene.]]
Arheološki podatki naz mnogih mestihkrajev kažejo, da je gospodarsko okrevanje Grčije dobro napredovalo do začetka 8. stoletja pr.pred n.našim štštetjem.. Obe pokopališčiPokopališči, [[KerameikosKeramejk]] v Atenah ali Lefkandi in svetišča v Olimpiji, nedavno najdeno v Delfih ali Herajon na Samosu, prvi izmedod ogromnih samostojnih templjev, sosta bogatobogati opremljenaopremljeni s pridatki, vključnotudi s predmeti izz Bližnjega vzhoda, iz Egipta in iz Italije, iz eksotičnih materialovsestavin, kot sosta [[jantar]] in [[slonovina]]. Tudi izvoz grškegagrške lončenine je dokazal stik z Levantom na lokacijahkrajih, kot je Al Mina in z regijo [[Villanovanskavillanovanska kultura|kulture Villanovan]] severno od Rima. Okras na keramiki postaja vse bolj zapleten in vključuje geometrično umetnost, vzporednopa tudi zgodbe iz homerskihHomerjevih epov. Železno orodje in orožje postajapostajata boljše kakovosti, medtem ko je obnovljena mediteranskasredozemska trgovina prinesla nove zaloge bakra in kositra, ter številne dovršene bronaste predmete, kot so tripodi. <ref>Homer, ''Iliad''&nbsp;XXIII</ref> DrugeNa obalnedrugih regijeobalnih območjih Grčije poleg Evboje so bile ponovno polne udeležencev gospodarskihgospodarske in kulturnihkulturne izmenjavizmenjave na vzhodnem in osrednjem Sredozemlju, kjer se je skupnost razvila in kjer so vladale elitne skupine aristokratov in ne sam ''[[basileusbazilej]]'' ali poglavar kot v prejšnjih obdobjih. <ref>J.N. Coldstream, ''Geometric Greece: 900&ndash;700&nbsp;BCE'' 1979</ref>
 
== Nov sistem pisave ==
ZV srednjem do poznem 8. stoletju pr.pred n.našim št.štetjem je bil odso FeničanovFeničani sprejetsprejeli nov abecedni sistem. Grki so prilagodili feničanski sistem pisanja, zlasti uvedbo znakov za samoglasnike in s tem ustvarjali prvo resnično abecedno pisavo. Nova abeceda se je hitro razširila po vsem Sredozemlju in je bila uporabljena za pisanje ne le grščine, ampak tudi [[frigijščina|frigijščine]] in drugih jezikov v vzhodnem Sredozemlju. KotKo je imela Grčija poslala kolonije zahodno proti Siciliji in v ItalijoItaliji ([[Ischia|PithekoussaePitekuze]], [[KumaKume (polis)|Cumae]]), se je vpliv njihove nove abecede še razširil. Keramični evbojski artefakti imajo vpisanih nekaj vrstic v grški abecedi, ki se nanaša na »Nestorjev pokal«, odkrit v grobu na PithekoussaeIschii (IschiaPitekuze) in izvirajo iz okoli 730 pr.pred n.našim št.štetjem; zdi se, da je najstarejši pisni vir Iliada. [[Etruščani]] so seimeli okoristilikorist zzaradi inovacijamiinovacij: stara italska pisava se je razširilaširila po vsej Italiji od 8. stoletja pr.pred n.našim št.štetjem dalje. Druge varianterazličice abecede so se pojavile na Lemnossteli steliv Lemnosu in v abecedi Male Azije. Prejšnje linearne pisave niso povsem opustili: ciprska zlogovna, potomka [[Linearna A pisava|Linearne A|linearne pisave A]], se je ostala v uporabiuporabljala na Cipru kot grškagrško arkadociprska ali arcadocypriotjužnoahajska in eteocyprioteteociprska pisava do helenistične dobe.
 
== Teza kontinuitete ==
Nekateri strokovnjaki so nasprotovali konceptu grške temne dobe na podlagi tega, da je bilo nekdanje pomanjkanje arheoloških dokazov viz obdobjutega obdobja, toiz nemokaterega ni zapisov (torej "temno"), in da se je pomanjkanje napisov pokazalo, da je tobolj nesrečaposledica odkritij in ne dejstvo zgodovine. <ref>O.T.P.K. Dickinson: ''The Aegean from Bronze Age to Iron Age: continuity and change between the twelfth and eighth centuries B.C.'' (2006)</ref>
 
== Sklici ==