Wikipedija:Pravila in smernice: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
'''Lucija Mulej Mlakar'''
Stran opisuje delovanje pravil Wikipedije. Glej tudi [[Wikipedija:Seznam pravil]] in [[Wikipedija:Seznam smernic]]''.
{{pravilo|WP:PIS|WP:PRASMER}}
{{seznam pravil}}
V '''Wikipediji''' smo oblikovali vrsto '''pravil in smernic''', s katerimi si že več let pomagamo pri doseganju našega skupnega končnega cilja:
:'''''Pri Wikipediji smo si za cilj zadali ustvariti prosto enciklopedijo — pravzaprav največjo enciklopedijo v zgodovini tako po širini kot po globini. Prizadevamo si tudi, da bi bila Wikipedija zanesljiv vir.'''''
 
Lucija Mulej Mlakar, slovenska sociologinja, publicistka, pisateljica, javna intelektualka, filantropinja, antropologinja, doktorica znanosti, *15. avgust 1977, Jesenice.
Naša pravila in njihova razlaga se neprestano spreminjajo. O pravilih razpravljamo na njihovih pogovornih straneh, v imenskem prostoru Wikipedija, prek [[Wikipedija:Dopisni seznami|dopisnih seznamov]], na [[Wikipedija:Meta|Meta Wikimedia]] ter v [[WP:IRC|IRC-klepetanjih]]. K sodelovanju je vabljen vsakdo.
 
Življenjepis
Ker se trudimo upoštevati soglasje, [[Wikipedija:Wikipedija ni demokracija|Wikipedija ni demokracija]] in je njeno upravljanje lahko nedosledno. Tako so v nesoglasju tisti, ki menijo, da bi bilo treba pravila izrecno zapisati, in tisti, ki menijo, da so zapisana pravila že po svoji naravi nezadostna, da bi pokrila vsako mogočo različico problematičnega ali škodljivega vedenja.
 
Leta 2006 je doktorirala iz sociologije znanosti, leta 2009 je postala docentka in leta 2014 izredna profesorica. V letih 2007-2009 je sodelovala kot asistentka na FDV, v letih od 2009 do 2011 je poučevala na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje.
V vsakem primeru se sme ukoriti uporabnika, ki ravna proti duhu zapisanih pravil, tudi če tehnično ni kršil nobenega. Tisti, ki urejajo z [[Wikipedija:Verjemite v dober namen|dobrim namenom]], so [[Wikipedija:vljudnost|vljudni]], si prizadevajo za [[Wikipedija:Soglasje|soglasje]] in se trudijo ustvariti uporabno [[enciklopedija|enciklopedijo]], bi morali najti gostoljubno okolje. Prispevke, ki pomagajo ljudem, Wikipedija močno ceni.
V letu 2006 je na Danskem, na Inštitutu za politične in antropološke študije delovala pod mentorstvom phil. dr. Toma Bryderja. V okviru dela na ZRC SAZU je sodelovala z EMUNI, Evromediteransko univerzo.
 
Bila je generalna sekretarka Gibanja za pravičnost in razvoj, ki ga je ustanovil predsednik dr. Janez Drnovšek. Leta 2010 je postala redna predavateljica na fakulteti DOBA, kjer je predavala predmete Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju, Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje, Kvaliteta življenja ter Metodologija poslovnega raziskovanja. Leta 2011 je prejela priznanje za najboljšo profesorico magistrskega študija.
== Temeljna pravila ==
Predavala je tudi na Fakulteti za organizacijske vede Novo mesto ter na Gea Collegeu, kjer je leta 2015 postala predstojnica katedre,
in predavateljica predmeta Etika in Poslovna etika.
 
Leta 2012 je ustanovila Društvo za razvoj duhovne inteligence Budni, ki deluje tudi kot humanitarna organizacija.
Ni vam treba prebrati vseh pravil Wikipedije, preden prispevate! Vendar so naslednja pravila za projekt še posebno pomembna in prej ko se boste seznanili z njimi, bolje bo.
 
# '''Wikipedija je enciklopedija'''. Njeni cilji ne segajo dlje. Gradivo, ki temu ne ustreza, je treba prestaviti v kateri drugi projekt [[Wikimedia|Wikimedije]] ali sploh izbrisati. Za več informacij glejte [[Wikipedija:Kaj Wikipedija ni|Kaj Wikipedija ni]].
# '''Izogibajte se pristranskosti.''' Članki naj bodo napisani z ''[[Wikipedija:Nepristranskost|nepristranskega stališča]]'' in naj z dejstvi in objektivno ter na način, ki se sklada s splošnim soglasjem, predstavijo vse poglede na obravnavani predmet.
# '''Ne kršite avtorskih pravic.''' Wikipedija je prosta enciklopedija, licencirana pod pogoji [[Dovoljenje za rabo proste dokumentacije GNU|dovoljenja za rabo proste dokumentacije GNU]]. Prispevki, ki [[Kršitev avtorskih pravic|kršijo avtorske pravice]], ogrožajo naš cilj, da bi izdelali resnično prosto enciklopedijo, ki bi jo lahko vsakdo razširjal, povzročijo pa lahko tudi pravne težave (glej [[Wikipedija:Avtorske pravice|Avtorske pravice Wikipedije]])
# '''Spoštujte sodelavce.''' Sodelavci Wikipedije prihajajo iz različnih držav in okolij in imajo zelo različne poglede. Spoštljiv odnos do drugih je za učinkovito sodelovanje pri izdelavi enciklopedije temelj (glej [[Wikipedija:Vljudnost]], [[Wikipedija:Wikietiketa|Etiketa Wikipedije]], [[Wikipedija:Reševanje sporov|reševanje sporov]]).
 
===Drugi zgoščeni povzetki temeljnih pravil===
S pomembnimi pravili se lahko seznanite prek naslednjih zgoščenih povzetkov navodil Wikipedije.
 
Priporočeni vrstni red branja je naslednji:
#[[WP:5P|Pet stebrov Wikipedije]]: kratka predstavitev '''5''' temeljnih pravil, ki jih morate poznati, preden začnete urejati. Brez skrbi, je enostavno.
#[[WP:PP|Poenostavljena pravila]]: '''16''' preprostih navodil, ki vam bodo pomagala, da se izognete težavam
#[[Wikipedija:Seznam pravil|Seznam pravil]]: Popoln seznam s povzetki približno '''40''' trenutno veljavnih pravil.
 
Pravila in smernice so našteti tudi v naslednjih [[Wikipedija:Kategorija|kategorijah]]:
* [[:Kategorija:Uradna pravila Wikipedije]]: splošno sprejeta pravila, ki jih je dolžen upoštevati vsakdo.
* [[:Kategorija:Smernice Wikipedije]]: manj stroga pravila, glede katerih obstaja soglasje, da se naj se večinoma ravnamo po njih.
 
== Dogovori ==
 
S spoštovanjem teh dogovorov lahko izdelamo bolj konsistentno in uporabno enciklopedijo:
* [[Wikipedija:Pravila urejanja|Pravila urejanja]] (Kako članke urejati)
* [[Wikipedija:Dogovori o poimenovanjih|Dogovori o poimenovanjih]] (Kako članke nasloviti)
* [[Wikipedija:Razločitev|Razločitev]] (Kako odpraviti težave ob enakem poimenovanju)
* [[Wikipedija:Pravila uporabe slik|Pravila uporabe slik]] (Ravnanje pri nalaganju datotek)
* [[Wikipedija:Pravila brisanja|Pravila brisanja]] (Kdaj in kako brisati)
* [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|Pravila zaščite strani]] (Kdaj in čemu stran zavarovati)
 
== Proceduralna vprašanja ==
=== Kako se pravila uveljavijo? ===
 
Urednik [[Wikipedija:O Wikipediji|Wikipedije]] ste ''Vi''. Wikipedija nima glavnega urednika ali središčnega, hierarhično urejenega mehanizma, ki bi spremljal in potrjeval dnevni napredek enciklopedije. Namesto tega vsebino [[lektura|lektorirajo]] ter popravljajo dejavni sodelavci. Tako so [[Wikipedija:Wikipedisti|sodelavci]] tako pisci ''kot tudi'' uredniki.
 
Večina pravil Wikipedije je bila napisana še pred letom 2002. Viri njihovih sprememb so trije:
* S [[Wikipedija:Soglasje|soglasjem]] sprejeti predlogi pravil (glej [[Wikipedija:Kako ustvariti pravilo]])
* Počasen razvoj dogovorov in splošne prakse, ki se končno zapiše kot pravilo.
* Jimbo Wales (soustanovitelj Wikipedije), Odbor, razvijalci - zlasti kar se tiče avtorskih pravic in drugih pravnih zadev ter obremenitve strežnikov.
 
Večino pravil in smernic torej uveljavljajo posamezni uporabniki z urejanjem strani in medsebojnim pogovarjanjem o snovi. Nekatera pravila lahko administratorji uveljavljajo tudi z začasnim blokiranjem (posebej kot del mehanizma za [[Wikipedija:Ravnanje z vandalizmom|ravnanje z vandalizmom]]). V izjemnih primerih lahko [[Wikipedija:Razsodišče|razsodišče]] (če v danem projektu obstaja) ukaže ravnanje v zelo motečih položajih kot del splošnega postopka za [[Wikipedija:Reševanje sporov|reševanje sporov]].
 
== Kako se sprejemajo pravila? ==
 
Pravila Wikipedije so za večino stvari formulirana kot navada ali konsenz. Zato so opisi na tej in podobnih straneh v prvi vrsti namenjeni kot opis obstoječih navad skupnosti, ki so se razvijale dalj časa in ne kot predpisovalna pravila.
 
Pereča vprašanja se izoblikujejo in razpravljajo na [[Pomoč:Pogovorna stran|pogovornih straneh]], na [http://meta.wikipedia.com/ Meta-Wikipediji] ter na [[Wikipedija:Dopisni seznami|dopisnih seznamih]]. Glejte tudi [[Pogovor o Wikipediji:Pravila in smernice]].
 
=== Razlika med pravilom, smernico, esejem in drugim ===
* '''[[Wikipedija:Seznam smernic|smernica]]''' je navodilo, ki (1) razlaga, kako kaj storiti, in (2) ki je sprejeto s soglasjem. Smernice niso zapisane v kamen in jih je treba brati z zdravo pametjo ter občasno dopustiti izjemo. O popravkih smernic se pogovarjamo na njihovih pogovornih straneh in ne na novi strani - v splošnem pa je smernice z namenom izboljšanja dovoljeno popravljati.
* '''[[Wikipedija:Dogovori o poimenovanjih|dogovor o poimenovanju]]''' in '''[[:Kategorija:Slogovne smernice Wikipedije|geslo slogovnega priročnika]]''' sta posebni vrsti smernic, povezanih s primernim poimenovanjem oziroma načinom pisanja člankov.
* '''[[Wikipedija:Seznam pravil|pravilo]]''' je podobno smernici, le bolj uradno in ima manj verjetno izjeme. Kot pri smernicah se tudi tu o popravkih na splošno pogovarja na pogovornih straneh, kadar pa so obsežni, se jih lahko tudi izveji (skopira iz drugega projekta). Pravil naj na splošno ne bi urejali brez da bi prej o tem dosegli soglasje.
* '''Postopek''' je središčni in organiziran način ravnanja, navadno v skladu z določenimi pravili ali smernicami (kako deluje npr. »postopek brisanja«, nam povedo »pravila brisanja«)
* '''[[:Kategorija:Predlogi za Wikipedijo|Predlog]]''' je vsaka predlagana smernica ali pravilo, ki še ni bilo s soglasjem sprejeto, oziroma vsak postopek, ki še ni v uporabi, vse dokler traja razprava o njem. O popravkih predloga se pogovarjamo na njegovi pogovorni strani - v splošnem pa je postopek z namenom izboljšanja dovoljeno spremeniti. V splošnem je, da bi glede predlogov dosegli [[Wikipedija:Soglasje|soglasje]], z njimi treba seznaniti občestvo. '''O predlogih se NE odloča z glasovanjem'''. Lahko pa [[Wikipedija:Improvizirano glasovanje|improvizirano glasovanje]] uporabimo kot pomoč pri oblikovanju soglasja.
* '''[[:Kategorija:Wikipedija:Arhivi|zgodovinska]]''' stran je vsak predlog, glede katerega soglasje ni bilo doseženo oziroma kjer je razprava iz katerega koli razloga zamrla. Med zgodovinske strani spadajo tudi vsi postopki, ki se ne uporabljajo več, in vsi stari dnevniki katerega koli postopka. Take strani se lahko z oglaševanjem oživi.
* '''[[:Kategorija:Zavrnjena pravila Wikipedije|zavrnjena]]''' stran je vsak predlog, za katerega ni bilo podpore s soglasjem, ne glede na to, ali še poteka dejavna razprava. Takega stanja ne bodo spremenile niti majhne spremembe niti ponavljajoči se argumenti. Zavrnjen predlog je v splošnem najbolje napisati od začetka in v drugi smeri.
* '''Predlog za funkcijo''' je vse, kar zahteva spremembo programja Wikipedije. Nove funkcije lahko predlagamo na [http://bugzilla.wikimedia.org Bugzilli]. Domneva, da bodo razvijalci kaj spremenili, ne da bi jih najprej prosili za to, ni smiselna. Če nameravate torej predlagali kaj, za kar je potrebna nova funkcija, se o tem ''najprej'' pogovorite z razvijalci in šele nato z občestvom.
* '''[[:Kategorija:Wikipedija:Navodilo|navodilo]]''' ali stran s pomočjo je stran, ki razlaga, kako kaj storimo. Te bodo seveda urejali ljudje, ki imajo zamisli o tem, kako stvari početi drugače.
* '''[[:Kategorija:Eseji o Wikipediji|eseji]]''' so vse strani, ki ne razlagajo, kako kaj storiti in niso navodilo, ne glede na to, ali so sprejeti s soglasjem. Eseji so bolj ali manj pristranski. Ni jih treba predlagati ali oglaševati, lahko jih preprosto napišemo, jasno pa mora biti, da ne podajajo mnenja vsega občestva. Če ne želite, da bi vaše eseje kdo spreminjal, jih objavite v svojem uporabniškem prostoru.
 
=== Kako uveljavljamo pravila? ===
 
Večino pravil uveljavljajo posamezniki z urejanjem strani ter pogovorom. Nekatera pravila, kot je [[Wikipedija:Vandalizem|vandalizem]], uveljavljajo administratorji z blokiranjem uporabnikov in zaščito strani. V izrednih primerih ukrepa [[Wikipedija:Razsodišče|Razsodišče]], ki je del splošnega postopka [[Wikipedija:Reševanje sporov|reševanja sporov]].
 
=== Omejene funkcije ===
Nekatere funkcije programja, ki bi bile lahko uporabljene zlonamerno, na primer brisanje strani in preprečitev njihovega urejanja, so na razpolago samo [[Wikipedija:Administratorji|administratorjem]]. Ti so izkušeni in zaupanja vredni člani občestva. Pravila, ki so namenjena še posebej administratorjem, so med drugim:
* [[Wikipedija:Pravila zaščite|Pravila zaščite]] (kdaj in kako zaščititi stran)
* [[Wikipedija:Pravila blokiranja|Pravila blokiranja]] (blokiranje uporabnikov kot protiukrep ob vandalizmu ter za uveljavljanje odločitev razsodišča.)
 
== Smernice ==
Poleg zgoraj navedenih splošno sprejetih pravil je občestvo Wikipedije sprejelo še množico [[Wikipedija:Seznam smernic|smernic]]. Te se uporabljajo kot vodilo v različnih okoliščinah, ki nastanejo v Wikipediji. Pokrivajo vse od dogovorov o poimenovanjih in konroverznih izrazov, ki naj bi se jih izogibali, do sodelovanja z drugimi in zakaj ne grizti novincev.
 
== Drugi eseji in razprave o Wikipediji ==
 
* Spletišče [http://meta.wikipedia.com/ Meta-Wiki] vsebuje številne članke o Wikipediji in sorodnih temah, namenjene predvsem urejevalcem.
* Izdelava [[Wikipedija:Navodilo|navodil]] za pisanje člankov
 
 
{{Pravila in smernice}}
[[Kategorija:Pravila in smernice Wikipedije|Pravila in smernice Wikipedije]]
[[Kategorija:Uradna pravila Wikipedije|Pravila in smernice]]
[[Kategorija:Administracija v Wikipediji]]
 
<!-- interwiki -->
 
[[af:Wikipedia:Beleid]]
[[hsb:Wikipedija:Prawidła]]
28

urejanj