Evropska komisija: razlika med redakcijama

odstranjenih 93 zlogov ,  pred 4 leti
 
=== Predlaga zakonodajo Parlamentu in Svetu EU ===
Komisija je v osnovi administrativni organ, a v evropski zakonodaji je edina pobudnica zakonodaje. To pomeni, da ima Komisija izključno pristojnost za pripravo predlogov novih pravnih aktov EU, ki jih predloži [[Evropski parlament|Parlamentu]] in [[Svet Evropske unije|Svetu EU]]. Cilj teh predlogov mora biti varovanje interesov Unije in njenih državljanov, ne pa interesov posameznih dejavnosti, lobijev, ali držav članic.
 
Komisija mora pred zakonodajo preučiti razmere in težave, ki bi zapletajo to ureditev. Zakonodaja mora po oceni članic in Komisije najbolj primeren način urejanja. Komisija mora tako biti v stiku s številnimi interesnimi skupinami, evropskih ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Posvetuje se tudi z nacionalnimi parlamenti in vladami ter širšo javnostjo. Komisija predlaga ukrepe na ravni EU le v primeru, če težav ni mogoče učinkoviteje rešiti na nivoju državnih, lokalnih ali regionalnih oblasti. Evropska komisija je za delovanje evropske integracije najpomembnejša ustanova in gonilna sila pri gradnji Evrope. Komisija lahko pripravlja predloge zakonodajnih aktov, o katerih nato odločata [[evropski parlament]] in [[Svet Evropske unije]]. Z strokovnim osebjem zagotavlja tehnično izpopolnjene predloge in pomaga tudi kasneje v zakonodajnem postopku.
 
=== Upravlja in izvaja politike in proračun EU ===
Ima tudi izvršilno funkcijo – skrbi za izvajanje zakonodaje in v okviru tega sprejema podzakonske akte Unije, njene pristojnosti pa segajo tudi na oblikovanje skupnih politik in nadzorovanje evropskega proračuna. Komisija tako oblikuje programe, projekte in njihove izvajalce, nato pa nadzira izvajanje dejavnosti. Njihov nadzor je kasneje še enkrat pod nadzorom [[Evropsko računsko sodišče|Evropskega računskega sodišča]] v omejenem obsegu. Komisija določa in usmerja pomembna sredstva na področju tehnologij in raziskav.
 
=== Izvršuje evropsko zakonodajo skupaj s Sodiščem EU ===
Pomembna naloga evropske komisije je zagotavljanje uresničevanje ustanovitvenih pogodb in kot »varuh pogodb« lahko pred [[EvropskoSodišče sodiščeEvropskih skupnosti|evropskim sodiščem]] toži vse druge skupne ustanove, državo članico oziroma njeno pravno osebo (pred splošnim sodiščem prve stopnje).
 
Ko Komisija ugotovi, da posamezna članica EU ne spoštuje zakonodaje EU, najprej sproži pravni "postopek za ugotavljanje kršitev", ki je v osnovi spravne narave. Članica mora v določenem roku odgovoriti z odgovorom ali pojasnilom za svoje vedenje. Ob zaostritvi se kršitev preda [[Sodišče Evropskih skupnosti|Sodišču EU]]. Sodbe sodišča so zavezujoče tudi za ostale članice.
 
=== Zastopa EU navzven ===
Podpredsednik Komisije in [[Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko]] v vseh pomembnih stvareh v posvetovanju s Evropskih svetom oblikuje zunanjo politiko Evropske unije. Komisija pa na nekaterih področjih lahko tudi sama predstavlja interese EU. To velja predvsem za področje trgovinske politike (tarife, carine), humanitarne pomoči in pogajanj o širitvi EU, končne dogovore pa potrjuje Svet EU. Evropska komisija pomembno zastopa enotna stališča v [[Svetovna trgovinska organizacija|Svetovni trgovinski organizaciji]].
 
== Delovanje ==
Sestavlja jo 28 članov (predsednik in 27 komisarjev), ki jih predlagajo države članice in jih potrdi evropski parlament. Komisija predstavnikov držav članic, imenovana tudi kolegij, se srečuje tedensko. Komisarji ne zastopajo interesov matičnih držav, ampak morajo v prvi vrsti skrbeti za splošne koristi in razvoj Unije. Komisija je za svoje delo odgovorna evropskemu parlamentu, ki ji lahko z dvotretjinsko večino izglasuje nezaupnico, kar lahko privede do odstopa celotne komisije.
 
Osebje Komisije je razdeljeno na enote (direktorati) in službe. Direktorati odgovarjajo generalnemu direktorju, ta pa neposredno enemu od komisarjev. Večina predlogov zakonodaje se oblikuje na ravni direktoratov.
 
== Sestava Evropske komisije ==
1.872

urejanj