Goriška statistična regija: razlika med redakcijama

menjava članka
(slika)
(menjava članka)
==Goriška statistična regija v besedi==
 
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije. Čeprav je v letu 2014 prispevala k slovenskemu BDP le nekaj več kot 5 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca (90,5) na četrtem mestu v državi. Regionalni bruto domači proizvod na prebivalca pa je v letu 2014 znašal 16.371 EUR (slovensko povprečje 18.093 EUR). Po oceni stanovanjskega sklada je bilo ob koncu leta 2014 v regiji največ tri- ali večsobnih stanovanj (približno 65 %); enosobnih stanovanj je bilo tukaj okrog 10 %. Tudi po površini so bila stanovanja prostornejša; obsegala so povprečno 37 m2 na prebivalca. Goriška statistična regija sodi na drugo mesto za koroško statistično regijo po najnižjem deležu prečiščene odpadne vode, saj ta znaša zgolj 57, 5 % (slovensko povprečje 88,2 %). Je regija, ki ima izrazito naraščanje števila starejših prebivalcev. V letu 2015 je indeks staranja znašal 138,2, kar je le 0,6 odstotne točke manj kot v obalno - kraški regiji, ki ima najvišji indeks staranja in za 30 odstotnih točk več kot v jugovzhodni statistični regiji, ki ima nanižji indeks staranja. Povprečna starost je tu najvišja in sicer 44 let (slovensko povprečje 42,6 let), delež mladega prebivalstva, starega med 0 - 14 let znaša 14,6 % in je enak slovenskemu povprečju, delež starejšega prebivalstva, starega nad 65 let pa znaša 20,1 % in je za 2 odstotni točki višji od slovenskega povprečja.
 
V goriški statistični regiji je v 2014 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (5,7 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna, skupno se je število prebivalcev v 2014 zmanjšalo za 188. Na 1.000 prebivalcev je bilo 43 študentov, kar je največ med vsemi regijami; 60 % jih je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila druga najnižja v Sloveniji (11,2 %) in tudi razlika v stopnjah registrirane brezposelnosti med spoloma je bila tukaj ena manjših. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 14 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najvišje v Sloveniji (579), pa tudi njihova starost je bila povprečno najvišja (10,4 leta).
 
Več kot 20 % stanovanj v goriški statistični regiji je bilo zgrajenih pred letom 1918, po letu 1991 je bilo zgrajenih 14,5 % tukajšnjih stanovanj, kar je sorazmerno malo, saj je bil odstotek po letu 1991 zgrajenih stanovanj manjši le še v zasavski statistični regiji. Stanovanja so bila večinoma (3 četrtine) tri- ali večsobna; 2 tretjini stanovanj sta imeli centralno ogrevanje. V goriški statistični regiji je bilo v 2014 ustvarjenih 456.000 prenočitev tujih turistov; skoraj tretjino so jih ustvarili italijanski turisti. V 2014 je tukaj nastalo 467 kg odpadkov na prebivalca, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (433 kg/prebivalca); ločeno zbranih je bilo 60 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji se je dobavilo največ vode (52 m3 na prebivalca). Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena, se je ta regija z 58 % uvrstila na predzadnje mesto med vsemi regijami.[1]
 
'''Goriška statistična regija v številkah'''
| Število dijakov, 2014/2015 || <div align="right">4.373||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2014||<div align="right">20,1
|-
| Število študentov, 2014/2015 || <div align="right">5.136261||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014||<div align="right">-1,6
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014 || <div align="right">45.173||||Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015||<div align="right">23,1
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014|| <div align="right">1.472,42||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014||<div align="right">57,9
|-
| Število podjetij, 2014 || <div align="right">11.298||||Povprečna površina dokončanih stanovanj, m<sup>2</sup>, 31. 12. 2012||<div align="right">164,086
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014 || <div align="right">1.937||||BDP na prebivalca, EUR, 2014||<div align="right">16.371
| Število cestnoprometnih nesreč, 2014 || <div align="right">855||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014||<div align="right">579
|-
| Število prenočitev turistov, 2014 || <div align="right">577.747||||Nastali komunalni odpadki kg/preb., 2014||<div align="right">467357
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp Podatkovni portal SI STAT] || || || Vir: [http://www.stat.si/statweb Statistični urad Republike Slovenije], [https://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2014.pdf Slovenske regije v številkah 2014]
* [http://stat.monolit.si/?lang=sl Interaktivni statistični atlas Slovenije], SURS
* [http://www.stat.si/ Statistični urad Republike Slovenije]
* [http://www.stat.si/obcinevstevilkahobcine/ Slovenske občine v številkah], interaktivna elektronska publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/publikacijedokument/pub_regije8941/regije-v-stevilkah.asppdf Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/ Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://www.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
319

urejanj