Evropska komisija: Razlika med redakcijama

dodana 1.702 zloga ,  pred 4 leti
brez povzetka urejanja
{{Politika Evropske unije}}
 
'''Evropska komisija''' (uradno ''Komisija Evropske Unije'') je izvršilni organ [[Evropska unija|Evropske unije]]. Sestavlja jo 2728 resorjev (predsednik je vštet). Vsaka država ima v komisiji po enega komisarja. Komisijo od leta [[2014]] vodi [[predsednik Evropske komisije|predsednik]] [[Jean-Claude Juncker|Jean Claude Juncker]] iz [[Luksemburg|Luksemburga]].
 
== Naloge evropske komisije ==
 
=== Predlaga zakonodajo Parlamentu in Svetu EU ===
Evropska komisija je za delovanje evropske integracije najpomembnejša ustanova in gonilna sila pri gradnji Evrope. Evropska komisija ima vlogo pobudnice: le ona lahko pripravlja predloge zakonodajnih aktov, o katerih nato odločata [[evropski parlament]] in [[Svet Evropske unije]]. Ima tudi izvršilno funkcijo – skrbi za izvajanje zakonodaje in v okviru tega sprejema podzakonske akte Unije, njene pristojnosti pa segajo tudi na oblikovanje skupnih politik in nadzorovanje evropskega proračuna. Še ena pomembna naloga evropske komisije je zagotavljanje uresničevanje ustanovitvenih pogodb in kot »varuh pogodb« lahko pred [[Evropsko sodišče|evropskim sodiščem]] toži vse druge skupne ustanove, državo članico oziroma njeno pravno osebo (pred sodiščem prve stopnje).
Komisija je v osnovi administrativni organ, a v evropski zakonodaji je edina pobudnica zakonodaje. To pomeni, da ima Komisija izključno pristojnost za pripravo predlogov novih pravnih aktov EU, ki jih predloži Parlamentu in Svetu EU. Cilj teh predlogov mora biti varovanje interesov Unije in njenih državljanov, ne pa interesov posameznih dejavnosti, lobijev, ali držav članic.
 
Komisija mora pred zakonodajo preučiti razmere in težave, ki bi zapletajo to ureditev. Zakonodaja mora po oceni članic in Komisije najbolj primeren način urejanja. Komisija mora tako biti v stiku s številnimi interesnimi skupinami, evropskih ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Posvetuje se tudi z nacionalnimi parlamenti in vladami ter širšo javnostjo. Komisija predlaga ukrepe na ravni EU le v primeru, če težav ni mogoče učinkoviteje rešiti na nivoju državnih, lokalnih ali regionalnih oblasti. Evropska komisija je za delovanje evropske integracije najpomembnejša ustanova in gonilna sila pri gradnji Evrope. Komisija lahko pripravlja predloge zakonodajnih aktov, o katerih nato odločata [[evropski parlament]] in [[Svet Evropske unije]]. Z strokovnim osebjem zagotavlja tehnično izpopolnjene predloge in pomaga tudi kasneje v zakonodajnem postopku.
Evropska komisija predstavlja EU navzven, saj se v imenu EU oziroma držav članic pogaja o širitvi Unije, trgovinskih in tarifnih sporazumih ipd., končne dogovore pa potrjuje Svet EU. Sestavlja jo 27 članov (predsednik in 26 komisarjev), ki jih predlagajo države članice in jih potrdi evropski parlament. Komisarji ne zastopajo interesov matičnih držav, ampak morajo v prvi vrsti skrbeti za splošne koristi in razvoj Unije. Komisija je za svoje delo odgovorna evropskemu parlamentu, ki ji lahko z dvotretjinsko večino izglasuje nezaupnico, kar lahko privede do odstopa celotne komisije.
 
=== Upravlja in izvaja politike in proračun EU ===
[[Pogodba iz Nice]] uvaja številne novosti. Po letu [[2005]] bo v komisiji sedel po en komisar iz vsake države članice, ko pa bo v Unijo stopila 27. država, se število komisarjev ne bo več povečevalo. Sistem rotacije, enak za vse države, bo določal, iz katerih držav bodo komisarji v določenem mandatu. Predsednika evropske komisije bodo države članice imenovale s kvalificirano večino, in ne več s soglasjem, izbrani predsednik pa bo lahko zavrnil predlog članice za imenovanje določenega komisarja. Kot skupni organ bo komisijo še vedno izvolil evropski parlament z dvotretjinsko večino. Po novem bo moral komisar odstopiti, če bo to zahteval predsednik, z njim pa se bodo strinjali tudi drugi člani komisije. Z dvotretjinsko večino bo evropski parlament še vedno lahko izglasoval nezaupnico celotni evropski komisiji.
Ima tudi izvršilno funkcijo – skrbi za izvajanje zakonodaje in v okviru tega sprejema podzakonske akte Unije, njene pristojnosti pa segajo tudi na oblikovanje skupnih politik in nadzorovanje evropskega proračuna. Komisija tako oblikuje programe, projekte in njihove izvajalce, nato pa nadzira izvajanje dejavnosti. Njihov nadzor je kasneje še enkrat pod nadzorom Evropskega računskega sodišča v omejenem obsegu. Komisija določa in usmerja pomembna sredstva na področju tehnologij in raziskav.
 
=== Izvršuje evropsko zakonodajo skupaj s Sodiščem EU ===
Pomembna naloga evropske komisije je zagotavljanje uresničevanje ustanovitvenih pogodb in kot »varuh pogodb« lahko pred [[Evropsko sodišče|evropskim sodiščem]] toži vse druge skupne ustanove, državo članico oziroma njeno pravno osebo (pred sodiščem prve stopnje).
 
Ko Komisija ugotovi, da posamezna članica EU ne spoštuje zakonodaje EU, najprej sproži pravni "postopek za ugotavljanje kršitev", ki je v osnovi spravne narave. Članica mora v določenem roku odgovoriti z odgovorom ali pojasnilom za svoje vedenje. Ob zaostritvi se kršitev preda [[Sodišče Evropskih skupnosti|Sodišču EU]]. Sodbe sodišča so zavezujoče tudi za ostale članice.
 
=== Zastopa EU navzven ===
Podpredsednik Komisije in Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko v vseh pomembnih stvareh v posvetovanju s Evropskih svetom oblikuje zunanjo politiko Evropske unije. Komisija pa na nekaterih področjih lahko tudi sama predstavlja interese EU. To velja predvsem za področje trgovinske politike (tarife, carine), humanitarne pomoči in pogajanj o širitvi EU, končne dogovore pa potrjuje Svet EU. Evropska komisija pomembno zastopa enotna stališča v [[Svetovna trgovinska organizacija|Svetovni trgovinski organizaciji]].
 
== Delovanje ==
Sestavlja jo 28 članov (predsednik in 27 komisarjev), ki jih predlagajo države članice in jih potrdi evropski parlament. Komisija predstavnikov držav članic, imenovana tudi kolegij, se srečuje tedensko. Komisarji ne zastopajo interesov matičnih držav, ampak morajo v prvi vrsti skrbeti za splošne koristi in razvoj Unije. Komisija je za svoje delo odgovorna evropskemu parlamentu, ki ji lahko z dvotretjinsko večino izglasuje nezaupnico, kar lahko privede do odstopa celotne komisije.
 
Osebje Komisije je razdeljeno na enote(direktorati) in službe. Direktorati odgovarjajo generalnemu direktorju, ta pa neposredno enemu od komisarjev. Večina predlogov zakonodaje se oblikuje na ravni direktoratov.
 
== Sestava Evropske komisije ==
* [[Janusz Lewandowski]] ([[Poljska]]), finančno načrtovanje in proračun
* [[Maria Damanaki]] ([[Grčija]]), pomorske zadeve in ribištvo
* [[Kristalina Georgieva]] ([[Bolgarija]]), Mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč in krizno odzivanje
* [[Günther Oettinger]] ([[Nemčija]]), energetika
* [[Johannes Hahn]] ([[Avstrija]]), regionalna politika
 
Evropska komisija trenutno deluje v naslednjem sestavu od 1. novembra 2014.
* Predsednik [[Jean-Claude Juncker|Jean-Claude JUNCKER]]
* Prvi podpredsednik [[Frans TIMMERMANS]] - boljše pravno urejanje, medinstitucionalni odnosi, pravna država in Listina o temeljnih pravicah
* Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, podpredsednica [[Federica MOGHERINI]]
* Podpredsednica [[Kristalina GEORGIEVA]] - proračun in človeški viri
* Podpredsednik [[Andrus Ansip|Andrus ANSIP]] - enotni digitalni trg
* podpredsednik Maroš ŠEFCOVIC - energetska unija
* podpredsednik [[Valdis DOMBROVSKIS]] - evro in socialni dialog
* podpredsednik Jyrki KATAINEN - delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost
* Komisar [[Günther OETTINGER]] - digitalno gospodarstvo in družba
* Komisar Johannes HAHN - evropska sosedska politika in širitvena pogajanja
* Komisarka Cecilia MALMSTRÖM - trgovina
* Komisar [[Neven MIMICA]] - mednarodno sodelovanje in razvoj
* Komisar Miguel ARIAS CAÑETE - podnebni ukrepi in energija
* Komisar Karmenu VELLE - okolje, pomorske zadeve in ribištvo
* Komisar Vytenis ANDRIUKAITIS - zdravje in varnost hrane
* Komisar Dimitris AVRAMOPULOS - migracije, notranje zadeve in državljanstvo
* Komisarka Marianne THYSSEN - zaposlovanje, socialne zadeve, strokovna usposobljenost in mobilnost delovne sile
* Komisar Pierre MOSCOVICI - gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carina
* Komisar Christos STYLIANIDES - humanitarna pomoč in krizno upravljanje
* Komisar [[Phil HOGAN]] - kmetijstvo in razvoj podeželja
 
* Komisar Jonathan HILL - finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov
Predsednik [[Jean-Claude Juncker|Jean-Claude JUNCKER]]
* Komisarka [[Violeta Bulc|Violeta BULC]] - promet
 
* Komisarka Elżbieta BIEŃKOWSKA - notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Prvi podpredsednik [[Frans TIMMERMANS]] - boljše pravno urejanje, medinstitucionalni odnosi, pravna država in Listina o temeljnih pravicah
* Komisarka Vĕra JOUROVA - pravosodje, potrošniki in enakost spolov
 
* Komisar [[Tibor NAVRACSICS]] - izobraževanje, kultura, mladi in šport
Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, podpredsednica [[Federica MOGHERINI]]
* Komisarka Corina CREŢU - regionalna politika
 
* Komisarka Margretha VESTAGER - konkurenca
Podpredsednica [[Kristalina GEORGIEVA]] - proračun in človeški viri
* Komisar Carlos MOEDAS - raziskave, znanost, inovacije
 
Podpredsednik [[Andrus Ansip|Andrus ANSIP]] - enotni digitalni trg
 
podpredsednik Maroš ŠEFCOVIC - energetska unija
 
podpredsednik [[Valdis DOMBROVSKIS]] - evro in socialni dialog
 
podpredsednik Jyrki KATAINEN - delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost
 
Komisar [[Günther OETTINGER]] - digitalno gospodarstvo in družba
 
Komisar Johannes HAHN - evropska sosedska politika in širitvena pogajanja
 
Komisarka Cecilia MALMSTRÖM - trgovina
 
Komisar [[Neven MIMICA]] - mednarodno sodelovanje in razvoj
 
Komisar Miguel ARIAS CAÑETE - podnebni ukrepi in energija
 
Komisar Karmenu VELLE - okolje, pomorske zadeve in ribištvo
 
Komisar Vytenis ANDRIUKAITIS - zdravje in varnost hrane
 
Komisar Dimitris AVRAMOPULOS - migracije, notranje zadeve in državljanstvo
 
Komisarka Marianne THYSSEN - zaposlovanje, socialne zadeve, strokovna usposobljenost in mobilnost delovne sile
 
Komisar Pierre MOSCOVICI - gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carina
 
Komisar Christos STYLIANIDES - humanitarna pomoč in krizno upravljanje
 
Komisar [[Phil HOGAN]] - kmetijstvo in razvoj podeželja
 
Komisar Jonathan HILL - finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov
 
Komisarka [[Violeta Bulc|Violeta BULC]] - promet
 
Komisarka Elżbieta BIEŃKOWSKA - notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
 
Komisarka Vĕra JOUROVA - pravosodje, potrošniki in enakost spolov
 
Komisar [[Tibor NAVRACSICS]] - izobraževanje, kultura, mladi in šport
 
Komisarka Corina CREŢU - regionalna politika
 
Komisarka Margretha VESTAGER - konkurenca
 
Komisar Carlos MOEDAS - raziskave, znanost, inovacije
 
== Zunanje povezave ==
1.859

urejanj