Primorsko-notranjska statistična regija: razlika med redakcijama

m
popravek podatkov
(Primorsko-notranjska)
m (popravek podatkov)
[[Slika:Primorsko-notranjska statistična regija.png|thumb|300x300px|Primorsko - notranjska statistična regija]]
[[Slika:Slov-reg.PNG|thumb|right|300px|Statistične regije Slovenije]]
[[Slika:Notranjsko_kraska_notranje_selitve_2012.jpg|thumb|right|300px|Notranje selitve - priselitve v notranjsko-kraško statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012]]
 
'''Primorsko-notranjska statistična regija''' je ena od dvanajstih [[Statistične regije Slovenije|statističnih regij Slovenije]]. Do 1. januarja 2015 se je imenovala '''Notranjsko-kraška regija'''. http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5983
 
==Primorsko-notranjska statistična regija v besedi==
 
Podzemni [[kras|kraški svet]] s svetovno znano [[Postojnska jama|Postojnsko jamo]] ter presihajoče [[Cerkniško jezero]] sodita med glavne znamenitosti te regije. Po [[površina|površini]] je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena [[osrednjeslovenska regija]]). Po podatkih [[Statistični urad Republike Slovenije| Statističnega urada]] je to gospodarsko ena naših šibkejših regij (k slovenskemu BDP je v letu 20112014 prispevala 1,8 %). Tukajšnja podjetja spadajo po številu zaposlenih med manjša podjetja v državi (vsako zaposluje povprečno 4 osebe). Tukajšnje [[kmetijstvo]] je v letu 20112014 ustvarilo približnoveč kot 7 % bruto dodane vrednosti v regiji, kar je eden večjih deležev bruto dodane vrednosti iz kmetijstva v posamezni regiji. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila v letu 2010 največja prav v tej in v [[koroška regija|koroški regiji]]. Notranjsko-kraška regija je izstopala še po deležu kmetijskih zemljišč v uporabi z [[ekološko kmetijstvo|ekološko pridelavo]]; ta so namreč obsegala kar 16 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v tej regiji. Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 20122014 najvišja: 61,1-odstotna; stopnja registrirane brezposelnosti pa je bila tumed enanižjimi, nižjih11,9 odstotna. Zanimivo je še to, da je bil delež žensk v terciarnem izobraževanju med vsemi študenti na tej stopnji izobraževanja v tej regiji največji, in sicer jih je bilo 6260 %. <ref>[http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah], SURS, 2014</ref>
 
==Primorsko-notranjska statistična regija v številkah==
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 71. 20122016 ||<div align=right>1.456||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20122015||<div align="right">36,01
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20122015 || <div align="right">52.423551||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20122015||<div align="right">4243,52
|-
| Naravni prirast, 20122014 || <div align="right">13-23||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20122014||<div align="right">-0,24
|-
| Število učencev, 20122014/20132015 || <div align="right">4.078163||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20122015||<div align="right">14,49
|-
| Število dijakov, 20122014/20132015 || <div align="right">21.011868||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20122015||<div align="right">1718,49
|-
| Število študentov, 20122014/20132015 || <div align="right">21.366986||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20122014||<div align="right">01,07
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20122015 || <div align="right">16.421004||||Prebivalci, stari 2515-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 20132015||<div align="right">1912,75
|-
| Število zaposlenih oseb, 20122014 || <div align="right">1418.089989||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 20132015||<div align="right">2329,40
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20122014 || <div align="right">2.534899||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20122014||<div align="right">1011,49
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20122014|| <div align="right">1.475526,09||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20122014||<div align="right">61,10
|-
| Število podjetij, 20122014 || <div align="right">34.606256||||Povprečna površina stanovanjadokončanih stanovanj, m<sup>2</sup>, 31. 12. 20122014||<div align="right">84158,40
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20112014 || <div align="right">655681||||BDP na prebivalca, EUR, 20112014||<div align="right">12.494965
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20102013 || <div align="right">2221.240179||||PrejemnikiŠtevilo denarnihobsojenih socialnih pomočioseb, št./1.000 preb., 20112014||<div align="right">32,3,2
|-
| Število cestnoprometnih nesreč, 20122014 || <div align="right">488342||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20122014||<div align="right">555718
|-
| Število prenočitev turistov, 20122014 || <div align=right>6272.402987||||Količina zbranihNastali komunalnihkomunalni odpadkovodpadki, kg/preb., 2012||<div align="right">296426
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp Podatkovni portal SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 2014]
 
== Zunanje povezave ==
* [http://www.stat.monolit.si/?lang=slStatWeb/glavnanavigacija/interaktivno/karte-in-geopodatki Interaktivni statistični atlas Slovenije], SURS
* [http://www.stat.si/statweb Statistični urad Republike Slovenije]
* [http://www.stat.si/obcinevstevilkahobcine/ Default.aspx?leto=2015 Slovenske občine v številkah], interaktivna elektronska publikacija, SURS
* [httphttps://www.stat.si/publikacijedoc/pub_regijepub/REGIJE-2014.asppdf Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/ Maplist.aspx?field=5 Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://wwwpxweb.stat.si/pxweb/Database/Regijedialog/Regijestatfile2.asp SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
* [http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/podrocje_regionalnega_razvoja/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], regionalni razvoj
* [http://www.svrkmju.gov.si/ si/lokalna_samouprava/ Ministrstvo za gospodarskijavno razvoj in tehnologijoupravo], evropska kohezijskalokalna politikasamouprava
* [http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/lokalna_samouprava/ Ministrstvo za notranje zadeve], lokalna samouprava
 
== Viri ==
319

urejanj