Goriška statistična regija: razlika med redakcijama

m
popravek ločil
m (podatki)
m (popravek ločil)
==Goriška statistična regija v besedi==
 
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije. Čeprav je v letu 2014 prispevala k slovenskemu BDP le nekaj več kot 5 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca (90,5) na četrtem mestu v državi. Regionalni bruto domači proizvod na prebivalca pa je v letu 2014 znašal 16.371 EUR (slovensko povprečje 18.093 EUR). Po oceni stanovanjskega sklada je bilo ob koncu leta 2014 v goriški regiji največ tri- ali večsobnih stanovanj (približno 65 %); enosobnih stanovanj je bilo tukaj okrog 10 %. Tudi po površini so bila stanovanja prostornejša; obsegala so povprečno 37 m2 na prebivalca. Goriška regija sodi na drugo mesto za koroško regijo po najnižjem deležu prečiščene odpadne vode, saj ta znaša zgolj 57, 5 % (slovensko povprečje 88,2 %). Je regija, ki ima izrazito naraščanje števila starejših prebivalcev. V letu 2015 je indeks staranja znašal 138,2;, kar je le 0,6 odstotne točke manj kot v obalno - kraški regiji, ki ima najvišji indeks staranja in za 30 odstotnih točk več kot v jugovzhodni statistični regiji, ki je imelaima nanižji indeks staranja. Povprečna starost je tu najvišja in znašasicer 44 let (slovensko povprečje 42,6 let), delež mladega prebivalstva, starega med 0 - 14 let znaša 14,6 % in je enak slovenskemu povprečju, delež starejšega prebivalstva, starega nad 65 let pa znaša 20,1 % in je za 2 odstotni točki višji od slovenskega povprečja.
 
Goriška statistična regija v številkah
* [[Smaragdna pot]]
== Zunanje povezave ==
* [http://www.stat.monolit.si/StatWeb/glavnanavigacija/interaktivno/karte-in-geopodatki?lang=sl Interaktivni statistični atlas Slovenije], SURS
* [http://www.stat.si/ Statistični urad Republike Slovenije]
* [http://www.stat.si/obcineobcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2015 Slovenske občine v številkah], interaktivna elektronska publikacija, SURS
* [httpshttp://www.stat.si/docpublikacije/pub/REGIJE-2014pub_regije.pdfasp Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/Maplist.aspx?field=5 Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://pxwebwww.stat.si/pxweb/dialogDatabase/Regije/statfile2Regije.asp SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
* [http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/podrocje_regionalnega_razvoja/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], regionalni razvoj
* [http://www.svrk.gov.si/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], evropska kohezijska politika
* [http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/lokalna_samouprava/ Ministrstvo za notranje zadeve], lokalna samouprava
* [http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:848#page=1 Kronika - Iz zgodovine Goriške]
 
319

urejanj