Stranski učinek: Razlika med redakcijama

Brez spremembe velikosti ,  pred 7 leti
*Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 0,01 % bolnikov, ki jemljejo zdravilo.
 
== Poročanje neželenih učinkovučinkih ==
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil je zelo pomembno, saj vsako poročilo prispeva k varnejši uporabi zdravil. Neželene učinke proizvajalci zdravil preverjajo že pred pridobitvijo [[dovoljenje za promet z zdravilom|dovoljenja za promet]], vendar se pa nekateri pokažejo šele po utrženju zdravila, ko je zdravilu izpostavljeno večje število ljudi. Takrat je možno zaznati tudi zelo redke neželene učinke, neželene učinke, ki so povezani s součinkovanjem z drugimi zdravili, neželene učinke, ki se pojavljajo v specifičnih populacijskih skupinah itd. Zakon o zdravilih določa, da je poročanje domnevnih neželenih učinkov za zdravstvene delavce obvezno.<ref>Brvar M., Klopčič J.: Spletno prijavljanje domnevnih neželenih učinkov zdravil. Farm vestn 2015; 66: 295–298.</ref> O domnevnem neželenem učinku zdravila lahko poroča tudi bolnik (oziroma njegov starš, skrbnik) sam, vendar se priporoča, da se o domnevnem neželenem učinku najprej pogovori s svojim zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. Zdravstveni delavec mora o prijavljenem neželenem učinku zdravila poročati nacionalnemu centru za [[farmakovigilanca|farmakovigilanco]].<ref>http://www.jazmp.si/zdravila_za_uporabov_humani_medicini/farmakovigilanca/porocanje_o_nezelenih_ucinkih_zdravil/, vpogled: 5. 10. 2015.</ref>
 
Anonimni uporabnik