Gozdarstvo: Razlika med redakcijama

dodanih 126 zlogov ,  pred 5 leti
== Gojenje gozda ==
 
Gojenje gozda je gozdarska dejavnost, katere osnovna naloga je ohranitiohranjati [[gozd]] v '''optimalnem [[ekološko ravnovesje|stanju]]''', oziroma ga naravnemutemu stanju spetzopet približati. '''Ohranjen naravni gozd''', [[trajnost|trajno]] omogoča lastniku najvišji nivo zadovoljevanja njegovih materialnih potreb, gozdu pa zanesljivo naravno[[sonaravno gospodarjenje z gozdom|sonaravno]] delovanje. OmogočaRazumsko razumskoomejeno pridobivanje [[gozdni proizvod|gozdnih proizvodov]], brez tveganja za ohranitev gozda v optimalnem stanju.<br />
Izboljšanje in ohranjanje gozda je odvisnaodvisno od '''naravnih procesov''' in '''interakcije''' [[ekološki dejavnik|okoljskih dejavnikov]]. Naloga gojenja je zagotoviti uspešno funkcioniranje okoljske interakcije v gozdu. Z razumnim omejevanjem oziroma preprečevanjem posegov, ki naravno delovanje gozda onemogočajo. Gozd se mora [[načelo trajnosti|trajno]] ohranjati v njegovi [[načelo sonaravnosti|sonaravni]] zgradbi.<br />
 
Ključna procesa za naravno funkcioniranje gozda sta [[fotosinteza]] in biosinteza. V obeh procesih gre za sintezo. Za spajanje organskih snovi v [[biomasa|biomaso]]. Procesa najbolj intenzivno potekata v '''vitalnih osebkih'''. V trdoživih organizmih, ki so sposobni preživetja in zato ključni za obstoj ekosistema. Vitalni osebki so življenjsko ogrodje [[zgradba gozda|gozdne zgradbe]].<br />
 
Naloga gojenja, je vitalne osebke prepoznati, jih izbrati in zavestno [[varovalna funkcija gozda|ohranjati ]] v gozdu. V gozdu morajo ostati, dokler intenzivno proizvajajo biomaso (priraščajo)! Osebki, ki so možno proizvodnjo biomase dosegli, ali niso več zmožni niti skromnega priraščanja, so sečno zreli. Po načelu sonaravnosti, jih je dopustno nameniti za '''posek''', oziroma zaizločiti zadovoljevanjeiz materialnihgozda potrebzaradi lastnikapridobivanja.<br />
 
Z vidika gojenja gozdov moraje bitiposek poseknujen skrbnoa pretehtanpremišljen poseg v gozdno strukturozgradbo. Ugotavlja se ga z [[gozdarsko načrtovanje|gozdarskim načrtovanjem]] in izvedeizvaja kotz gojitvengojitvenimi ukrepukrepi. Intenzivnost poseka (jakost in pogostost) mora vedno biti zmerna in vedno podrejena ohranitvenim potrebam gozda. Omogočiti mu mora trajno ohranitev in optimalno delovanje.<br />
 
Zaradi potreb pridobivanja, se skuša z gojenjem pospešiti razvoj gozda. To je v principu možno le z dodajanjem [[ekološki dejavnik|okoljskega dejavnika]], ki v gozdu primanjkuje. Običajno je to [[svetloba]]. Gojitven ukrep za dodajanje svetlobe je presvetlitev [[gozdni sestoj|sestoja]]. Izvaja se s svetlobnim redčenjem sestoja. S presvetlitvijo sestoja se skuša spodbuditi '''rast in prirastek''' [[izbranec-nosilec funkcij|izbranih dreves]].
 
 
 
Gojenje gozda je gozdarska dejavnost, s katero se skuša v interesu lastnika gozda '''vplivati na hitrejši razvoj'''gozda. Predvsem se poskuša pospešiti '''rast [[izbranec-nosilec funkcij|izbranih dreves]]'''. V [[sonaravno gospodarjenje|sonaravnem gospodarjenju]] naj bi načelno ta smoter zasledovala preudarna [[sečnja dreves]]. Sicer pa je to naloga gojenja gozdov. S pomočjo [[gojitveni ukrepi|'''gojitvenih ukrepov''']] na gojitvenih področjih kot so [[obnova gozda|obnova]], [[nega sestoja|nega]] in [[varstvo gozda|varstvo gozdov]].
S pomočjo [[gojitveni ukrepi|'''gojitvenih ukrepov''']] na gojitvenih področjih kot so [[obnova gozda|obnova]], [[nega sestoja|nega]] in [[varstvo gozda|varstvo gozdov]].
 
Gojitveni ukrepi so denimo: <br /> - pogozdovanje in izpopolnjevanje degradiranih površin v gozdu - '''obnova''' <br /> - uravnavanje konkurence osebkov v sestoju, s sproščanjem rastnega prostora izbrancem - '''nega''' <br /> - preprečevanje [[gozdne škode|škodljivih pojavov]] v gozdu - '''varstvo''' <br /> - izboljšanje [[sestojne strukture|sestojne sestave]] s protežiranjem donosnejših drevesnih vrst - '''melioracija sestoja''' <br /> - vnašanje vrednejših drevesnih vrst v sestoj ('''introdukcija''')<br /> - ukrepi za izboljšanje gozdnih tal, npr, apnenje, gnojenje - '''melioracija tal'''. Danes se ta uporablja le še redko.
145

urejanj