Goriška statistična regija: razlika med redakcijama

→‎Goriška statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).
(→‎Goriška statistična regija v besedi: V članku so bili posodobljeni podatki (Renata).)
(→‎Goriška statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).)
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012 ||<div align=right>2.325||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012||<div align=right>51,23
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20092012 || <div align=right>119.056230||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20092012||<div align=right>4243,62
|-
| Naravni prirast, 20092012 || <div align=right>498||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>0,41
|-
| Število učencev, 20092012/20102013 || <div align=right>98.106995||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>1314,51
|-
| Število dijakov, 20092012/20102013 || <div align=right>54.089584||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>18,14
|-
| Število študentov, 20092012/20102013 || <div align=right>75.056976||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>0-1,29
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20092012 || <div align=right>4844.230415||||Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>1620,81
|-
| Število zaposlenih oseb, 20092012 || <div align=right>4238.496440||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>2524,10
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20092012 || <div align=right>35.821323||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20092012||<div align=right>710,13
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20092012|| <div align=right>1.451545||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20092012||<div align=right>6157,96
|-
| Število podjetij, 20092012 || <div align=right>109.370988||||Povprečna površina stanovanja, m<sup>2</sup>, 31. 12. 20092012||<div align=right>8285,63
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20082011 || <div align=right>21.098947||||BDP na prebivalca, EUR, 20082011||<div align=right>1716.696340
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20072010 || <div align=right>3129.703414||||Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 20092011||<div align=right>24,41
|-
| Število cestnoprometnih nesreč, 20092012 || <div align=right>1.137022||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20092012||<div align=right>581577
|-
| Število prenočitev turistov, 20092012 || <div align=right>554611.117635||||Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 20092012||<div align=right>474378
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp PodatkovnaPodatkovni bazaportal SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 20112014]
|}
 
Brezimni uporabnik