Gorenjska statistična regija: razlika med redakcijama

→‎Gorenjska statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).
(→‎Gorenjska statistična regija v besedi: V članku so bili posodobljeni podatki (Renata).)
(→‎Gorenjska statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).)
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012 ||<div align=right>2.137||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012||<div align=right>9495,75
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20092012 || <div align=right>202204.470170||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20092012||<div align=right>4041,85
|-
| Naravni prirast, 20092012 || <div align=right>631585||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>32,19
|-
| Število učencev, 20092012/20102013 || <div align=right>17.040237||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>15,04
|-
| Število dijakov, 20092012/20102013 || <div align=right>8.809263||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>1617,61
|-
| Število študentov, 20092012/20102013 || <div align=right>119.552627||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>4-0,54
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20092012 || <div align=right>7168.731335||||Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>17,26
|-
| Število zaposlenih oseb, 20092012 || <div align=right>6460.342067||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>25,03
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20092012 || <div align=right>17.768991||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20092012||<div align=right>68,9
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20092012|| <div align=right>1.475601||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20092012||<div align=right>6159,12
|-
| Število podjetij, 20092012 || <div align=right>15.510712||||Povprečna površina stanovanja, m<sup>2</sup>, 31. 12. 20092012||<div align=right>7985,65
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20082011 || <div align=right>32.113983||||BDP na prebivalca, EUR, 20082011||<div align=right>1514.495643
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20072010 || <div align=right>3331.726411||||Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 20092011||<div align=right>2324,23
|-
| Število cestnoprometnih nesreč, 20092012 || <div align=right>1.520.376658||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20092012||<div align=right>517
|-
| Število prenočitev turistov, 20092012 || <div align=right>1.442670.653||||Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 20092012||<div align=right>430302
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp PodatkovnaPodatkovni bazaportal SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 20112014]
|}
 
Brezimni uporabnik