Koroška statistična regija: razlika med redakcijama

Popravljeni napačni podatki (Renata).
(→‎Zunanje povezave: Posodobljeni linki zaradi ukinitve SVLRP (Renata).)
(Popravljeni napačni podatki (Renata).)
| Število prebivalcev, 1. 7. 2012 || <div align=right>72.267||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012||<div align=right>42,2
|-
| Naravni prirast, 2012 || <div align=right>54||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>10,7
|-
| Število učencev, 2012/2013 || <div align=right>5.788||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012||<div align=right>14,2
| Število dijakov, 2012/2013 || <div align=right>2.997||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012||<div align=right>16,7
|-
| Število študentov, 2012/2013 || <div align=right>3.503||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>-13,17
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012 || <div align=right>24.475||||Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013||<div align=right>19,4
| Število prenočitev turistov, 2012 || <div align=right>104.556||||Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012||<div align=right>265
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp PodatkovnaPodatkovni bazaportal SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 2014]
|}
 
* [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/ Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://www.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp SI-STAT], PodatkovnaPodatkovni bazaportal Statističnega urada RS
* [http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/podrocje_regionalnega_razvoja/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], regionalni razvoj
* [http://www.svrk.gov.si/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], evropska kohezijska politika
Brezimni uporabnik