Transakcijsko vodenje: Razlika med redakcijama

stvari tako, kot so predpisane. Nasprotno pa [[transformacijsko vodenje]] vsebuje prizadevanje vodji, da bi razširili
koristi zaposlenih, razvili njihovo sprejemljivost za namene in poslanstvo skupine, da bi svoje interese podredili
koristim organizacije (Pljevaljčić, 2003).
 
=== Zgodovina ===
[[James Macgregor Burns]] je leta 1978, v svoji deskriptivni raziskavi o političnih vodjih, prvič predstavil dva nasprotna si koncepta vodenja, transformacijskega in transakcijskega, katera sta se kljub političnem kontekstu, kaj hitro oprijela tudi v organizacijskem, prizadevanje za njun razvoj pa se je začelo s proučevanjem [[karizmatičnega stila vodenja]] po [[Maxu Weberju]]. Burns je bil eden izmed prvih znanstvenikov, ki je zagovarjal stališče, da pravilno vodenje ne le ustvari spremembo in ob tem dosega cilje, temveč tudi pozitivno spremeni vpletene osebe (vodje in zasledovalce) (Zorman, 2012) .
 
=== Opredelitev transakcijskega vodenja ===
(materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih), do katerih je zaposleni upravičen, če upravlja delo v skladu s pravili
in dogovori. Podobno je [[klasičnemu načinu vodenja]], saj je za transakcijsko vodjo značilno, da je nadrejeni in da
ureja stvari tako, kot so predpisane s pravili in je posredovalec dogajanja (Pljevaljčić, 2003). Za razliko od [[transformacijskega vodje]] transakcijski vodja motivira zaposlene tako, da s posebnimi prijemi spodbuja želene učinke pri delu. Kadar zaposleni dosegajo rezultate, ki so skladni s pričakovanji vodje, jih vodja ustrezno nagradi oziroma stimulira. To vodenje poteka v obliki transakcij ali izmenjav med vodjo in podrejenimi.
 
=== Transakcijski vodja ===
(Pljevaljčić, 2003)
 
1. prepozna potrebe in želje zaposlenih in zato "pripravi" primerne oblike reagiranja npr. stimuliranje
 
 
Burns, J., Leadership. New York: Harper and Row, 1978
 
Covey, S., The transfomational Leadership Report (online). Dostopno na: http://www.transformationalleadership.net/products/TransformationalLeadershipReport.pdf
 
Kavčič, B. Sodobna teorija organizazije. Ljubljana: DZS,
1991. 329 str.
 
Pljevaljčič, S., 2003. Primerjava tranformacijskega in transakcijskega vodenja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Dostopno na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pljevaljcic762.pdf
 
Robbins P. Stephen: Organizational Behavior: concepts,
controversies, applivations (Eigth edition). Upper Saddle River (N.J.):
Prentice-Hall International, 1998. 675 str.
 
Zorman, N., 2012. Transformacijsko in Transakcijsko vodenje s strani top Managementa: Primer mednarodne družbe X. Maribor: Ekonomsko in poslovna fakulteta. Dostopno na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=50350
 
Wang, G., in drugi. (2011). Transformational leadership
 
http://www.vodja.net/index.php?blog=1&title=transakcijsko-ali-transformacijsko-voden&more=1&c=1&tb=1&pb=1
 
http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pljevaljcic762.pdf
 
http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/ster103.pdf
 
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=50350
72

urejanj