Martin Krpan z Vrha: Razlika med redakcijama

(→‎Zunanje povezave: zamenjal s povezavo na dlib.si: Slovenski glasnik, 1858; rektgr)
*Hepe, Boštjan (2011): ''Zgodovina carine od antike do konca druge svetovne vojne.'' '''Iz''': Hepe, Boštjan (ur.): [http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Publikacije/20_let_Carine/Zbornik_Carina_20_let.pdf ''Zgodovina carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve'']. Str. 13- 54.
*Hladnik, Miran. ''Pa začnimo pri Krpanu''. Sodobnost 66/2. 227–237. DZS, Ljubljana 2002. {{dlib|urn=URN:NBN:SI:DOC-RYQ8N6KR}}
*Levstik, Fran. Martin Krpan z Vrha. ''Zbrano delo 4''. 36–53, 407–442. DZS, Ljubljana 1954. {{COBISS|.SI=-ID 49510529822977}}
*Mahnič, Joža. K stvarnemu ozadju v Levstikovem Krpanu. ''Jezik in slovstvo'' 4/3. 88. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 1958. {{dlib|urn=URN:NBN:SI:DOC-0NQQJV7F}}
*Mazzini, Miha. ''Skrivnost slovenskega uspeha''. http://www.mihamazzini.com/slonadom/dom38.htm{{dlib|urn=URN:NBN:SI:DOC-DNSDX2GH}}
Brezimni uporabnik