Gozdarstvo: razlika med redakcijama

odstranjenih 873 zlogov ,  pred 7 leti
Redakcija 4157669 uporabnika 86.61.45.191 (pogovor) razveljavljena
(Redakcija 4157669 uporabnika 86.61.45.191 (pogovor) razveljavljena)
Gojenje gozda je gozdarska dejavnost, s katero se skuša v interesu lastnika gozda '''vplivati na hitrejši razvoj'''gozda. Predvsem se poskuša pospešiti '''rast [[izbranec-nosilec funkcij|izbranih dreves]]'''. V [[sonaravno gospodarjenje|sonaravnem gospodarjenju]] naj bi načelno ta smoter zasledovala preudarna [[sečnja dreves]]. Sicer pa je to naloga gojenja gozdov. S pomočjo [[gojitveni ukrepi|'''gojitvenih ukrepov''']] na gojitvenih področjih kot so [[obnova gozda|obnova]], [[nega sestoja|nega]] in [[varstvo gozda|varstvo gozdov]].
 
Gojitveni ukrepi so denimo: trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo<br /> - pogozdovanje in izpopolnjevanje degradiranih površin v gozdu - '''obnova''' <br /> - uravnavanje konkurence osebkov v sestoju, s sproščanjem rastnega prostora izbrancem - '''nega''' <br /> - preprečevanje [[gozdne škode|škodljivih pojavov]] v gozdu - '''varstvo''' <br /> - izboljšanje [[sestojne strukture|sestojne sestave]] s protežiranjem donosnejših drevesnih vrst - '''melioracija sestoja''' <br /> - vnašanje vrednejših drevesnih vrst v sestoj ('''introdukcija''')<br /> - ukrepi za izboljšanje gozdnih tal, npr, apnenje, gnojenje - '''melioracija tal'''. Danes se ta uporablja le še redko.
 
Uspešno gojenje gozdov od gojitelja zahteva, da cilje, ukrepe in zahteve lastnika gozda, racionalno podreja strogim omejitvam narave. Možnosti za izboljšanje stanja v gozdu so namreč vedno omejene. Z '''naravnimi zmožnostmi''', kot je [[rastišče|rastiščni potencial]] in [[sestoj|rastnost sestoja]].<br /> Pred vsakim posegom v gozd koristi razmislek o '''temeljnem principu''', ki velja v naravi in v gozdarstvu: namreč, da je '''ekologija = ekonomija'''. Po tem principu so vsa poseganja v ekosistem, tudi gojitvena, '''ekonomsko problematična''' in '''ekološko vprašljiva'''. Zato ker so draga in ker umetno spreminjajo stanje in procese v ekosistemu, kar povzroča določene ekološke motnje! <br /> Na tovrstnih spoznanjih temelji izkušnja, da je pri poseganjih v naravo, vedno potrebno poravnati oba računa. Račun za '''opravljeno delo''' (uspešno ali neuspešno) in tistega za '''nadomestitev izgub''' (časa in izločenih osebkov), ki jih mora gozd nadomestiti na poti k svoji '''regeneraciji''' v optimalno stanje. In za vnovično vzpostavitev stabilnega [[ekološko ravnovesje|ekološkega ravnovesja]]. Zato je pri presoji realnih možnosti '''gojitvenega ukrepanja''' dobro biti previden in preudaren.
Brezimni uporabnik