Martin Krpan z Vrha: Razlika med redakcijama

*Pogačnik, Jože. Med Lepo Vido in Martinom Krpanom. ''Sodobnost''. 47/3/4. 262–269. DZS, Ljubljana 1999. {{dlib|urn=URN:NBN:SI:DOC-PWUUL5QA}}
*Slodnjak, Anton. Spremna beseda. ''Zbrano delo 4''. 495–503. DZS, Ljubljana 1954. {{COBISS|SI=ID 495105}}
*Snoj, Marko. ''Slovenski etimološki slovar''. 56. Modrijan, Ljubljana 2003. {{COBISS|SI ID=124973312}}
*Tomaževič, Blaž. Spremna beseda. ''Martin Krpan z Vrha, Popotovanje od Litije do Čateža''. 66–84. Mladinska knjiga, Ljubljana 1984. {{COBISS|SI ID=2827265}}
*Zorn, Aleksander. ''Iskanje slovenske umetne proze : Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha''. 51. Partizanska knjiga, Ljubljana 1978. {{COBISS|SI ID=28886017}}
Brezimni uporabnik