Algoritmi za urejanje podatkov: razlika med redakcijama

Zunanji algoritmi berejo dele podatkov z zunanjega pomnilnika in jih urejajo v več stopnjah. Uporabljamo jih, kadar urejamo sezname, ki so preveliki za glavni pomnilnik, ki ga imamo na voljo.
 
Za zunanje urejanje lahko uporabimo [[navadno zlivanje|urejanje z zlivanjem]] ali katero izmed izpeljank, kot sta [[naravno zlivanje|urejanje z naravnim zlivanjem]] in [[Polifazno urejanje|urejanje s polifaznim zlivanjem]].
 
== Časovna zahtevnost ==
Brezimni uporabnik