Regija: Razlika med redakcijama

dodanih 606 zlogov ,  pred 7 leti
dodano
(dopolnjeno)
(dodano)
'''Régija''' je področje ali območje na katerega je običajno razdeljena [[država]], [[celina]], skupnost držav, drugo.
 
Glede na vsebino, ki jo regija obravnava jih lahko delimo na:
* družbeno-geografske([[gospodarstvo]], [[naselje]], [[prebivalstvo]], [[statistika]],...);
* naravno-geografske ([[Topografija|površje]], [[podnebje]], [[prst]], [[rastlinstvo]], vodovje[[vode]], [[ekologija]], ...) ali
* se nanašajo na omejen del telesne površine v anatomiji[[Anatomija|anatomij]]i.
 
== Statistične regije v Sloveniji==
 
== Statistične teritorialne enote v Evropski Uniji - NUTS ==
NUTS (angl. ''The Nomenclature of Territorial Units for Statistics'') je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v parlamentu [[EU]] 26. maja 2003 (Uredba ES št. 1059/2003). Klasifikacijo je vzpostavil [[Eurostat]] (statističniStatistični urad EvropskihEvropske skupnosti), da bi tako zagotovil ustrezno členitev teritorialnih enot, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji. Države morajo pri razdelitvi svojega ozemlja na enote NUTS upoštevati normativna merila (število prebivalcev). Hierarhično so NUTS razdeljene na tri ravni:
* NUTS 1 med 3 in 7 milijonov prebivalcev;
* NUTS 2 med 800.000 in 3 milijone prebivalcev;
* NUTS 3 med 150.000 in 800.000 prebivalcev.
 
Teritorialne enote na nižjih ravneh (okraji[[okraj]]i, področja, občine[[Občina|občin]]e), imenovane ''Local Administrative Units'' (LAU), niso predmet uredbe o NUTS.
 
Po vstopu zadnjih držav v EU je bila uredba dopolnjena (Uredba ES št. 1888/2005) in ureja tudi členitev ozemlja [[Republika Slovenija|Republike Slovenije]]. Slovenija na prvi in drugi ravni (raven NUTS 1 in NUTS 2) nastopa kot celota, na tretji ravni (NUTS 3) pa se njeno ozemlje členi na 12 statističnih regij.
 
Skladno s spremembo Uredbe NUTS (Uredba ES št. 105/2007), velja od 1. januarja 2008 za Slovenijo sprememba na ravni NUTS 2: ozemlje Republike Slovenije se na ravni NUTS 2 deli na dve [[Kohezijska politika EU v Sloveniji|kohezijski]] regiji; Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo.
 
17. januarja 2011 je bila sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 31/2011 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2012 dalje in za Slovenijo ne vsebuje sprememb.
Skladno s trenutno veljavno NUTS klasifikacijo se zdajšnjih 27 držav članic Evropske unije na ravni NUTS 1 členi v 124 enot, na ravni NUTS 2 v 297 enot in na ravni NUTS 3 v 1321 enot. Največ enot na ravni NUTS 1 ima Nemčija (16), kar enajst držav (Češka, Danska, Estonija, Irska, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Slovaška) ima na tej ravni le eno enoto. Tudi na ravni NUTS 2 ima največ enot Nemčija (38); sledi ji Združeno Kraljestvo (37); Estonija, Ciper, Litva, Latvija, Luksemburg in Malta pa imajo na tej ravni le po eno enoto. Tudi na ravni NUTS 3 ima Nemčija največ enot (412), le po eno pa imata Ciper in Luksemburg.
 
Poleg Uredbe NUTS se uporablja še ''Standardna klasifikacija teritorialnih enot'' (SKTE). SKTE je do tretje ravni enaka NUTS, od četrte ravni dalje pa se ozemlje za potrebe statistike členi še na pet nižjih ravni (na upravne enote, občine, krajevne, vaške in četrtne skupnosti, naselja, prostorske okoliše).
 
== Viri ==
* Slovar slovenskega knjižnega jezika, ZRC SAZU
* [http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_nuts.asp SURS]
 
== Zunanje povezave ==
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database Eurostat]
 
{{-}}
26.980

urejanj