Častni znak svobode Republike Slovenije: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
(odlikovanci 1997)
'''Častni znak svobode Republike Slovenije''' je najvišje [[država|državno]] [[odlikovanje]] v [[Slovenija|Republiki Sloveniji]], ki ga z [[ukaz|ukazom]] podeljuje [[Predsednik Republike Slovenije]]
 
 
== Stopnje ==
 
Častni znak svobode Republike Slovenije ima tri stopnje:
* Zlati častni znak svobode RS
* Srebrni častni znak svobode RS
* Častni znak svobode RS
 
 
== Zakonska ureditev ==
 
Odlikovanje je bilo ustanovljeno z [[Zakon|Zakonom]] o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92). Skladno z določili tega zakona se je podeljevalo:
* za junaštvo pri varovanju svobode Republike Slovenije;
Z uveljavitvijo Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/2004) se je krog prejemnikov zožil, saj se Častni znak svobode RS od tedaj dalje podeljuje kot najvišje državno odlikovanje za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z [[osamosvojitev|osamosvojitvijo]].
 
== Glej tudi ==
* [[seznam prejemnikov Častnega znaka svobode Republike Slovenije]]
 
[[Kategorija:Odlikovanja Republike Slovenije]]
== Seznam prejemnikov odlikovanja po letih in podelitvah==
 
=== Leto 1992 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Igor Bavčar]], [[France Bučar]], [[Janez Drnovšek]], [[Janez Janša]], [[Jelko Kacin]], [[Janez Milčinski]], [[Alojz Peterle]], [[Dimitrij Rupel]], [[Janez Slapar]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Policija Republike Slovenije]], [[Teritorialna obramba Republike Slovenije]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Francesco Cossiga]], [[Gianni De Michelis]], [[Hans Dietrich Genscher]], [[Alois Mock]], [[Angelo Sodano]] - za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije.
 
* [[Geza Jeszenszky]] - za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov Republike Slovenije.
 
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Bojan Adamič]] - za dolgoletne zasluge na glasbenem področju
 
* [[Miran Bogataj]], [[Albin Gutman]], [[Mirko Jelenič]], [[Štefan Kous]], [[Anton Krkovič]], [[Danijel Kuzma]] (†), [[Marjana Lipovšek]], [[Andrej Lovšin]], [[Vladimir Miloševič]], [[Leopold Morela]], [[Tone Starc]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
* [[Klinični center Ljubljana]], [[Postaja mejne policije Holmec]], [[Posebna policijska enota Ministrstva za notranje zadeve]], [[Splošna bolnišnica Brežice]], [[Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Šempeter pri Novi Gorici]], [[Splošna bolnišnica Maribor]], [[Srednja kmetijska šola Maribor]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Jože Ajdišek]], [[Bojan Babič]], [[Stanislav Bačar]], [[Bogdan Beltram]], [[Tine Brajnik]], [[Branko Bratkovič]], [[Miloš Bregar]], [[Ivan Britovšek]], [[Ivan Bukšek]], [[Dušan Burian]], [[Alojz Cifer]], [[Stane Ciglarič]], [[Zoran Dernovšek]], [[Robert Dovgan]], [[Željko Ernoič]] (†), [[Ludvik Faflek]], [[Jure Ferme]], [[Robert Fink]], [[Franko Fiorelli]], [[Alojz Flisar]], [[Maks Gorenšek]], [[Dušan Gorše]], [[Zlatko Halilovič]], [[Ivan Hočevar]], [[Milan Horvat]], [[Robert Hvalec]] (†), [[Stanislav Isak]], [[Bogdan Jenko]], [[Jože Kalan]], [[Željko Klajič]], [[Rade Klisarič]], [[Andrej Kocbek]], [[Slavko Kocmut]], [[Aleš Kodra]], [[Mirko Kokol]], [[Bogdan Koprivnikar]], [[Janez Košir]], [[Jože Kralj]], [[Viktor Kranjc]], [[Jože Krapše]], [[Milan Kreft]], [[Janez Lesjak]], [[Borut Likar]], [[Zdenko Lilek]], [[Srečko Lisjak]], [[Bojan Lunežnik]], [[Roman Marguč]], [[Anton Martinčič]], [[Marjan Mauko]], [[Jernej Molan]] (†), [[Miha Molan]], [[Darko Muc]], [[Anton Peinkiher]], [[Edvard Peperko]] (†), [[Zlatko Perko]], [[Stanko Pesrl]], [[Peter Petrič]] (†), [[Stanislav Požar]] (†), [[Drago Plančutič]], [[Brane Podboršek]], [[Oto Pok]], [[Janez Portir]], [[Otokar Praper]], [[Darko Prinčič]], [[Janez Rauter]], [[Vincenci Repnik]] (†), [[Rudolf Rogelšek]], [[Janez Rupar]], [[Rudolf Skobe]], [[Janez Sladič]], [[Marjan Starc]], [[Ivan Starina]], [[Stanislav Strašek]] (†), [[Marjan Strehar]], [[Janko Stušek]], [[Janez Šibanc]], [[Franc Širovnik]], [[Jože Šoštarič]], [[Ivo Štandekar]] (†), [[Vojko Štemberger]], [[Bojan Štumberger]] (†), [[Bojan Šuligoj]], [[Bogomir Šuštar]], [[Janez Švajncer]], [[Mitja Teropšič]], [[Drago Toporoš]], [[Marjan Trope]], [[Aldo Turk]], [[Zvonko Ulcej]], [[Bojan Ušeničnik]], [[Franc Uršič]] (†), [[Rajmund Veber]], [[Robert Verbančič]], [[Dejan Vnuk]], [[Ludvik Volf]], [[Milan Zagernik]], [[Alojz Zakrajšek]], [[Franc Zorko]], [[Peter Zupan]], [[Ludvik Zvonar]], [[Franci Žnidaršič]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Franc Lasič]] - za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči
 
* [[Drago Vizjak]] - za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči
 
* [[Gorska reševalna služba Kamnik]] - za izjemne zasluge pri razvoju planinstva in varovanju človeških življenj
 
* [[Krajevna skupnost Kočevska Reka]], [[Postaja mejne policije Brnik]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
 
=== Leto 1993 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Ljubo Bavcon]] - za izjemne zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto
 
* [[Janko Pleterski]] - za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega zgodovinopisja in nacionalne ideje, pomembne za državotvornost slovenskega naroda ter za suverenost in svobodo Republike Slovenije
 
* [[Gasilska zveza Slovenije]] - za prispevek slovenskega gasilstva za svobodo Republike Slovenije ter izjemne zasluge pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin v dolgih in uspešnih desetletjih obstoja organiziranega gasilstva na slovenskem
 
* [[Planinska zveza Slovenije]] - za izjemne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju planinstva ter za stoletni prispevek k svobodnosti Republike Slovenije
 
* [[Vaclav Havel]] - za osebni prispevek pri demokratizaciji odnosov med narodi in državami Evrope posebej v srednjeevropskem prostoru in ob tem za zasluge pri krepitvi češko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije oziroma vsa dejanja v njeno dobro
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Vincencij Beznik]], [[Bogomil Brvar]], [[Pavel Čelik]], [[Slavko Debelak]], [[Milan Domadenik]], [[Darko Maver]], [[Boris Žnidaršič]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Franc Jakopin]] - za izjemno delo in zasluge na področju jezikoslovja, še posebej pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot eni izmed osnov slovenske kulturne in narodne samobitnosti
 
* [[Miha Potočnik]] - za dolgoletne izjemne zasluge v slovenskem planinstvu
 
* [[Miguel Angel Martinez]] - za zasluge in osebni prispevek k uveljavljanju Republike Slovenije v mednarodnih odnosih in za njeno vključevanje v evropske integracije
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Milena Hajnšek - Holz]], [[Marija Janežič]] - za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika
 
* [[Jože Kolenc]], [[Franc Kosi]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Alojz Kuralt]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Jakob Mûller]] - za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika
 
* [[Franjo Krpač]] - za zasluge pri strokovnem in vzgojnoizobraževalnem delu na področju slovenskega planinstva
 
* [[Hans Mayer]] - za zasluge in osebni prispevek k razvoju gospodarskega, kulturnega in siceršnjega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Svobodno državo Bavarsko ter za dejanja v dobro mednarodnemu priznanju Republike Slovenije
 
* [[Rene Putzeys]] - za zasluge in osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in za dejanja v njeno dobro
 
=== Leto 1994 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Rdeči križ Slovenije]] - za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Branko Celar]], [[Mitja Klavora]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Zoran Kržišnik]] - za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti
 
* [[Janko Moder]] - za obogatitev slovenske kulture s številnimi literarnimi, prevajalskimi, jezikoslovnimi in bibliografskimi deli ter za dramaturško, lektorsko, uredniško in organizacijsko delovanje
 
* [[Lado Smrekar]] - za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti
 
* [[Ginekološka klinika Kliničnega centra Ljubljana]] - za dolgoletne zasluge in vrhunske dosežke v ginekološko-porodniški stroki ter pri pedagoškem in raziskovalnem delu na tem področju
 
* [[Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo]] - za dolgoletni prispevek, zasluge in vrhunske dosežke pri celoviti rehabilitaciji bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij, za raziskovalno in pedagoško delo ter za mednarodno uveljavitev na tem področju
 
* [[Prirodoslovno društvo Slovenije]] - za pomembno delo in dolgoletno organiziranje na področju naravoslovnih in naravovarstvenih dejavnosti
 
* [[Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični]] - za četrtstoletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
 
* [[Valentin Inzko]], [[Franci Zwitter]] (†) - za zasluge in osebni prispevek pri ohranjanju in razvijanju slovenske narodne zavesti in za utrjevanje položaja ter ugleda slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem
 
* [[Helmut Zilk]] - za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije, za osebni prispevek k bogatemu in vsestranskemu sodelovanju med Dunajem in Ljubljano ter za delež v razvejanem kulturnem sodelovanju med Republiko Avstrijo in Slovenijo
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Jože Ambrož]], [[Darko Anželj]], [[Angel Čibej]], [[Ervin Drašler]], [[Bojan Guček]], [[Viktor Hladnik]], [[Marjan Horvat]], [[Breda Janežič]], [[Janez Jereb]], [[Konrad Jurič]], [[Zvonimir Kelher]], [[Rajko Komat]], [[Drago Kupnik]], [[Venčeslav Lihtenvalner]], [[Radovan Lukman]], [[Jakob Ornik]], [[Bojan Podbevšek]], [[Marko Pogorevc]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* Fedor Pirkmajer - za zasluge pri posodabljanju in organiziranju številnih panog slovenskega kmetijstva, še posebej za dolgoletno uspešno delo na področju vinarstva ter plasma slovenskih vin v tujini
 
* [[Vekoslav Rajh]], [[Boris Rehar]], [[Vojko Robnik]], [[Srečko Rosič]], [[Robert Rožaj]], [[Andrej Rupnik]], [[Bojan Skočir]], [[Franc Slokan]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Marjan Šef]] - za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk
 
* [[Branko Šekoranja]], [[Slavko Škerlak]], [[Tomaž Tušar]], [[Jože Vehovec]], [[Jože Vidic]], [[Mirko Završek]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Revija 2000]] - za zasluge pri več kot dvajsetletnem prizadevanju za pluralizacijo, demokratizacijo in prepoznavanje slovenskega duhovnega sveta
 
* [[Slovenska Karitas]] - za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk
 
* [[Bernard Coursat]] - za dolgoletne zasluge pri utrjevanju in pospeševanju gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Francijo ter za delo v dobro Sloveniji, še posebej ob njenem osamosvajanju
 
* [[Karl Haas]], [[Erich Paulitsch]] - za zasluge pri strokovnem, kulturnem, športnem in drugem sodelovanju avstrijskih in slovenskih šol ter drugih pedagoških ustanov
 
* [[Dan Yeshayahu]] - za zasluge pri vzpostavljanju, razvoju in krepitvi izraelsko-slovenskega sodelovanja
 
* [[Federico Zeri]] - za zasluge in prispevek pri mednarodnem uveljavljanju slovenske likovne umetnosti in pri postavitvi nacionalne zbirke umetniških del evropskih mojstrov v Sloveniji
 
=== Leto 1995 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Ciril Zlobec]] - ob sedemdesetletnici za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek slovenskemu duhovnemu svetu
 
* [[Andrew W.N. Bertie]] - za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije in za krepitev medsebojnega prijateljstva
 
* [[Claud Chappey]], [[William Deakin]], [[James M. Goodwin]], [[Franklin Lindsay]], [[Ivan Petrovič - Ribačenko]] (†), [[Peter Wilkinson]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge in dejanja v dobro slovenskemu narodu sredi najtežjih časov med drugo svetovno vojno ter za krepitev prijateljstva med Slovenijo in matično državo
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Marijan Lipovšek]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 
* [[Stanislav Mahkota]] - za življenjsko delo in zasluge na področju interne medicine, posebej endokrinologije in diabetesa, za raziskovalno, pedagoško in organizacijsko delo na tem področju ter za prispevek pri razvoju slovenskega medicinskega tiska
 
* [[Miloš Mikeln]] - za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu
 
* [[Lev Milčinski]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju slovenske psihiatrije
 
* [[Boris Strohsack]] - za delo in zasluge na področju slovenskega pravosodja in pravne znanosti
 
* [[Fran Žižek]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 
* [[Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije]] - za zasluge in pomembno dolgoletno delo pri strokovnem razvoju, organiziranju in izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti v Sloveniji
 
* [[Inštitut za narodnostna vprašanja]] - za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije
 
* [[Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije]] - ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov
* [[Zveza tabornikov Slovenije]] - za dolgoletne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju
 
* [[Pasquale Gujon]] - za vse, kar je dobrega napravil za Beneške Slovence in za obstoj slovenske narodne skupnosti ter za ohranitev slovenske kulture in jezika v Beneški Sloveniji.
 
* [[Marc Holder]] - za njegove zasluge pri uveljavljanju slovenskega smučanja v mednarodnih športnih organizacijah in s tem za priznavanje suverenosti Republike Slovenije v mednarodnem športu
 
* [[Claud M. Kicklighter]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom ter za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Franc Baškovič]] - za vsestranske zasluge na področju ljubiteljske kulture in glasbenega šolstva
 
* [[Vlado Habjan]] - za zasluge pri uveljavljanju slovenske državnosti ter za zbliževanje Slovencev po svetu
 
* [[Ivan Horvatič]] - za zasluge pri varovanju in obrambi slovenske kulturne, jezikovne in državne integritete
 
* [[Martin Hozjan]] - za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti ameriških Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije
 
* [[Zdenko Pavlina]] - za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji slovenskih sodišč
 
* [[Dušan Pleničar]] (†) - za zasluge in dolgoletno delo v dobro slovenskemu narodu in slovenski kulturi
 
* [[Rajko Sedej]] - za strokovno in organizacijsko delo na področju zobozdravstva ter dolgoletno uredniško delo pri Zobozdravstvenem vesniku
 
* [[Ana Štuhec]] - za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v Zvezni deželi Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobraževalnem, športnem in na drugih področjih ter za povezovanje z matično domovino
 
* [[Tone Vogrinec]] - za izjemno strateško vodenje slovenskega vrhunskega smučanja in za prispevek tega njegovega dela k ugledu Slovenije
 
* [[Arhivsko društvo Slovenije]] - za dolgoletno delo, pomembno za arhivsko dejavnost ter za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne pisne dediščine
 
* [[Družbeno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov DAN-Ljubljana]] - za dolgoletno delo pri zaposlitveni in delovni rehabilitaciji slušno prizadetih in drugih invalidov in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje
 
* [[Gledališče Tone Čufar]] - ob petdesetletnici delovanja za zasluge v gledališki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju slovenske kulture
 
* [[Radio Koper- Capodistria]] - za dolgoletno delo in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, pomembne za krepitev mednarodnih odnosov in sožitje med večinskim in manjšinskim narodom z obeh strani meje
 
* [[Slovenski program radia RAI Trst]] - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Italiji.
 
* [[Turistična zveza Slovenije]] - za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organiziranju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turističnih dejavnosti, še posebej pa za širjenje vedenja o Sloveniji v svetu.
 
* [[John W. Andersen]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[František Benhart]] - za dolgoletno krepitev in bogatitev vezi med češko in slovensko kulturo ter za obsežno prevajalsko in drugo delo v dobro Sloveniji
 
* [[Albert Benker]] - za zasluge in osebni prispevek pri modernizaciji statistike in avtomatske obdelave podatkov v Republiki Sloveniji
 
* [[Ernst Landschbauer]] - za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v času agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov med obmejnimi občinami Republike Avstrije in Republike Slovenije
 
* [[Astrid Lindgren]] - za dela in dejanja v veselje in srečo otrok, za njen odnos do varstva narave in za vse, kar je storila v dobro Sloveniji
 
* [[Viktor Meier]] - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti s slovensko politično, zgodovinsko in kulturno realnostjo in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
 
* [[Heribert Spaeth]], [[Heinrich Strasser]] - za zasluge in prispevek pri razvoju slovenske obrti in mednarodnem uveljavljanju Slovenije in njenega gospodarstva
 
* [[Bill Petty]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[John Phillips]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za novinarsko in fotoreportersko delo v dobro slovenskemu odporniškemu gibanju med drugo svetovno vojno
 
* [[Walter Reinartz]] - za zasluge pri razvoju lionizma v Sloveniji ter za človekoljubno, humanitarno in drugo dejavnost v dobro Sloveniji.
 
* [[John C. Rucigay]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
 
=== Leto 1996 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Matjaž Kmecl]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 
* [[France Mihelič]] - kot velikemu slovenskemu umetniku, ki je med drugim zaslužen tudi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske likovne umetnosti doma in v svetu, prav tako pa tudi za visoko raven ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Andrej Novak]] (†) - za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega osamosvajanja
 
* [[Ivan Oman]], [[Dušan PLUT]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Leon Štukelj]] - ob visokem življenskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije
 
* [[Anton Trstenjak]] - za delo in zasluge na področju slovenske filozofije, psihologije in duhovne kulture ter za številna dejanja humanosti in medsebojnega razumevanja
 
* [[Akademski pevski zbor “Tone Tomšič”]] - za večdesetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti, tudi v najhujših časih in razmerah
 
* [[Slovenski oktet]] - za petinštiridesetletno umetniško delo in glasbeno poslanstvo doma in v svetu
 
* [[John A. Blatnik]] (†) - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Hans van den Broek]] - za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Lidija Andolšek-Jeras]] - za zasluge pri strokovnem, organizacijskem in raziskovalnem delu na področju medicine, predvsem pri zdravstvenem varstvu žensk, za pedagoško in mentorsko delo ter za osebni prispevek k ugledu stroke v mednarodnih krogih
 
* [[Leopold Bibič]] - kot velikemu umetniku za izjemne zasluge v slovenski kulturi, še posebej v gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo
 
* [[Štefanija Drolc]], [[Jože Gale]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Ferdo Gestrin]] - kot nestorju slovenskih zgodovinarjev ob njegovi osemdesetletnici za življenjsko delo v zgodovinski stroki, pomembno za slovenski narod in njegovo samozavedanje ter za zasluge pri oblikovanju modernega slovenskega učiteljstva
 
* [[Karl Gorinšek]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Boris Gregorka]] - ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije
 
* [[Miran Herzog]], [[Vida Jan Juvan]], [[Mile Korun]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Vladimir Klemenčič]] - za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije, za pedagoško in drugo delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, ob njegovi sedemdesetletnici
 
* [[Jože Krašovec]] - za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino
 
* [[Pavla Lah Jerina]] - ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni
 
* [[Pia Mlakar]] - za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Pino Mlakar]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Dušan Moravec]] - za delo in zasluge na področju humanističnih ved, za obsežen strokovni in znanstveni opus na tem področju ter za prispevek slovenski gledališki kulturi
 
* [[Boris Paternu]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Karel Pečko]] - za njegove zasluge pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za organizacijsko in drugo delo v dobro krajanom, še posebej pa za kulturno povezovanje Slovenije s svetom
 
* [[Marjan Pogačnik]] - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Lev Premru]] - za izjemne zasluge v slovenskem gospodarstvu, še posebej za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi slovenske farmacevtske industrije
 
* [[Matevž Šipek -Mitja]] - ob sedemdesetletnici za vse zasluge v dobro Sloveniji na kulturnem in strokovnem področju
 
* [[Jože Toporišič]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Marijan Tršar]] - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Drago Ulaga]] - ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu
 
* [[Franc Zadravec]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Mirko Zupančič]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Andrej O. Župančič]] - za posebne zasluge pri pedagoškem in znanstvenem razvoju biomedicinskih ved, za mentorsko in organizacijsko delo ter za drugo njegovo delo, predvsem na področju varovanja narave, pomembno doma in v tujini
 
* [[Planinsko društvo Tolmin]] - ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora
 
* [[Splošna bolnišnica Slovenj Gradec]] - ob stoletnici obstoja in delovanja za požrtvovalno delo pri zdravstveni oskrbi prebivalstva ter za zasluge v času agresije na Slovenijo
 
* [[Hans Peter Repnik]] - za zasluge v dobro Sloveniji, za njen razvoj in napredek, in še posebej za njeno mednarodno uveljavljanje
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Vinko Apšner]] - za zasluge in osebni prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske farmacevtske industrije
 
* [[Božo Benedik]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji
 
* [[Otmar Bergant]] - za njegovo predano delo v dejavnostih društev za boj proti raku
 
* [[Janez Bitenc]] - ob sedemdesetletnici za entuziastično in požrtvovalno delo na področju glasbene kulture za otroke
 
* [[Ivan Bratuž]], [[Milan Čuš]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
* [[Jaka Čop]] - za zasluge na področju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter za življenjsko delo na področju slovenske planinske fotografije
 
* [[Franc Hočevar]] - za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju življenja invalidov ter zasluge pri razvoju dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
 
* [[Maksimilijan Jezernik]] - za zasluge v dobro Slovencem na tujem, še posebej v Rimu, in za dejanja, pomembna pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Zvonka Kneževič]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 
* [[Andrej Kocijan]] - za dolgoletne zasluge in osebni prispevek pri uspešnem delovanju slovenskih društev za boj proti raku
 
* [[Vojislav Lukić]] - za zasluge in delo na področju časnikarstva, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov slovenske medicine, kot tudi za drugo publicistično delo, pomembno za predstavitev Slovenije v svetu
 
* [[Leopold Oblak]] - kot uspešnemu slovenskemu gospodarstveniku za delo in zasluge pri vsestranskem razvoju krajev v Loški dolini.
 
* [[Alojz Pavlič]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
* [[Ivan Peršak]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
 
* [[Franci Povše]], [[Boris Raj]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Majda Šlajmer Japelj]] - za njena dela in zasluge pri vzgoji in izobraževanju slovenskih medicinskih sester ter za prispevek k uveljavljanju zdravstvene nege
 
* [[Boris Šuštaršič]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 
* [[Ljubinko Volmut]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Nada Vreček]] - za petinpetdesetletno zvesto delo na podružnični šoli na Travi in za vse dobro, kar je tam storila
 
* [[Zoran Vudler]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 
* [[Jože Zupanc]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 
* [[Pevski zbor Šentanelski pauri]] - za zasluge pri ohranjanju tradicije in obujanju šeg in navad krajev in okolice in s tem za krepitev slovenske zavesti na obeh straneh avstrijsko slovenske meje
 
* [[Slovenski program radia ÖRF Celovec]] - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Avstriji
 
* [[Slovensko kulturno prosvetno društvo SAVA iz Frankfurta]] - ob petindvajsetletnici delovanja za zasluge pri združevanju Slovencev na tujem in za ohranjanje njihove narodne zavesti
 
* [[Šentjakobsko gledališče Ljubljana]] - ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge v ljubiteljski gledališki dejavnosti in s tem za bogatenje slovenske kulture
 
* [[Zveza društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije]] - ob štiridesetletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, pomembno za sladkorne bolnike
 
* [[Zveza slovenskih društev za boj proti raku]] - za izjemne zasluge in petindvajsetletna prizadevanja v boju proti raku ter za drugo humano dejavnost na tem področju.
 
* [[Gerald S. Arsmtrong]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Paul Baumann]] - za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamosvajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem
 
* [[Wolfgang Knoll]] - za zasluge in osebni prispevek v strokovnem sodelovanju med naravnim parkom Hochtaunus in Triglavskim narodnim parkom ter za drugo delo, pomembno zlasti za mednarodno priznanje Republike Slovenije
 
* [[Werner Kraus]] - za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na področju gumarske industrije
 
* [[Kurt Müller]] - za dejanja v dobro Sloveniji
 
* [[Robert Plan]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Karl Schnabel]] - za zasluge in osebni prispevek k razvoju kulturnega, humanitarnega, naravovarstvenega in drugega pomembnega sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo, posebej v času njenega osamosvajanja
 
* [[Robert Tinlot]] - za zasluge v dobro slovenskemu gospodarstvu, še posebej njegovega vinogradništva in vinarstva
 
* [[Edward O. Welles]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
=== Leto 1997 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[France Bernik]] - ob sedemdesetletnici za njegovo znanstveno, strokovnoorganizacijsko in vodstveno delo ter za utrjevanje ugleda Republike Slovenije v svetu
 
* [[Ferdo Bidovec]], [[Viktor Bobek]], [[Ivan Ivančič]], [[Simon Kos]], [[Franc Marušič]], [[Zvonimir Miloš]], [[Pinko Tomažič]], [[Ivan Vadnal]], [[Alojz Valenčič]] - ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja
 
* [[IX. Korpus NOV Slovenije]], [[TIGR|Organizacija TIGR]], [[Prekomorske brigade NOVJ|Prekomorske brigade in druge prekomorske enote]], [[I. bataljon Simona Gregorčiča]], [[Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst]], [[Zbor svečenikov sv. Pavla]] - ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja
 
* [[Árpád Göncz]] - za osebni prispevek in zasluge pri krepitvi prijateljskih madžarsko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije in za vsa druga dejanja v njeno dobro
 
* [[Lennart Meri]] - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
 
* [[William J. Perry]] - za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije ter za ohranjanje vrednot zgodovinskega zavezništva med slovenskim in ameriškim narodom iz časa NOB in druge svetovne vojne
 
* [[Juan Antonio Samaranch]] - za pomemben prispevek pri uveljavljanju Slovenije v mednarodnih športnih organizacijah, še posebej pri njenem priznanju v Mednarodnem olimpijskem komiteju in s tem za zasluge pri uveljavitvi Republike Slovenije v svetu
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[France Adamič]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju agronomije
 
* [[Tone Ferenc]] - za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokovnem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske stroke ob njegovi sedemdesetletnici
 
* [[Pavle Kornhauser]] - za zasluge in delo v slovenski pediatriji, še posebej za prijaznejšo in človečnejšo hospitalizacijo otrok
 
* [[Franc Košir]] - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 
* [[Dušan Ogrin]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju krajinske arhitekture
 
* [[Drago Plešivčnik]] - za zaslužni delež pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za kulturno povezovanje Slovenije s svetom in za dolgoletno požrtvovalno delo na področju zdravstvene dejavnosti
 
* [[Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije]] - ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja
 
* [[Gerd Bacher]] - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti o osamosvajanju Slovenije in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Milan Baškovič ]] - za njegovo delo, pomembno na področju pravnega sistema Republike Slovenije
 
* [[Viljem Belovič]] - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 
* [[Janez Bizjak]] - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 
* [[Kristina Brenk]] - za življenjsko delo v mladinski literaturi in založništvu
 
* [[Marko Černivec]] - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 
* [[Franc Habe]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Savo Janežič]] - ob petinsedemdesetletnici za življenjsko delo na področju pregradnega inženirstva
 
* [[Janez Kuhar]] - za njegovo zaslužno skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske kulturne samozavesti
 
* [[Maks Lešnik]] - za plodno in vztrajno delo na področju varstva pred požari, za osebni prispevek pri gašenju brezštevilnih požarov in za požrtvovalna reševanja ljudi in premoženja v naravnih nesrečah
 
* [[Franc Lobnik]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Andrej Martinčič]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Franc Perhavec]] - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 
* [[Ljudmila Plesničar]] - za odlične dosežke na podorčju varovanja kulturne dediščine, še posebej arheologije
 
* [[Zinka Svetelj]] - za predano organizacijsko in drugo delo v Zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino “Dr. Marko Gerbec”, Šentvid pri Stični
 
* [[Vladimir Šerbel]] - za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri civilni zaščiti, zlasti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin
 
* [[Marija Zupančič-Vičar]] - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 
* [[Časopisno založniška družba Primorske novice]] - za zasluge na področju informativne dejavnosti, še posebej v času osamosvojitvenih prizadevanj
 
* [[Lovska zveza Slovenije]] - za nacionalno, napredno in naravovarstveno naravnanost v vseh devetdesetih letih obstajanja.
 
* [[Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije]] - ob štiridesetletnici delovanja za njen prispevek k računovodski stroki, njeno popularizacijo, uveljavljanje teorije v praksi in še posebej za vzgojo računovodskih praktikov v Sloveniji
 
* [[Zveza radioamaterjev Slovenije]] - ob petdesetletnici delovanja za humanitarno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah in še posebej za zasluge v procesu osamosvojanja Republike Slovenije
 
* [[Božidar Fink]] - za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju
 
* [[Paul Braendli]] - za zasluge pri sodelovanju Evropske patentne organizacije z Republiko Slovenijo in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije ter za vsa druga dejanja v njeno dobro
 
* [[Jean-Paul Carteron]] - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Ludwig Heigl]] - za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil slovenskim izgnancem.
 
* [[Gyula Pusztai]] - za dela in zasluge v prid slovenski osamosvojitvi ter za utrjevanje in bogatitev dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 
* [[Klaus Schwab]] - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Heinz Sippel]] - za zasluge v dobro Sloveniji, še posebej v procesu njenega osamosvajanja.
360.301

urejanje