Častni znak svobode Republike Slovenije: Razlika med redakcijama

odlikovanci 1997
(odlikovanci 1996)
(odlikovanci 1997)
 
* [[Edward O. Welles]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
=== Leto 1997 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[France Bernik]] - ob sedemdesetletnici za njegovo znanstveno, strokovnoorganizacijsko in vodstveno delo ter za utrjevanje ugleda Republike Slovenije v svetu
 
* [[Ferdo Bidovec]], [[Viktor Bobek]], [[Ivan Ivančič]], [[Simon Kos]], [[Franc Marušič]], [[Zvonimir Miloš]], [[Pinko Tomažič]], [[Ivan Vadnal]], [[Alojz Valenčič]] - ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja
 
* [[IX. Korpus NOV Slovenije]], [[TIGR|Organizacija TIGR]], [[Prekomorske brigade NOVJ|Prekomorske brigade in druge prekomorske enote]], [[I. bataljon Simona Gregorčiča]], [[Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst]], [[Zbor svečenikov sv. Pavla]] - ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja
 
* [[Árpád Göncz]] - za osebni prispevek in zasluge pri krepitvi prijateljskih madžarsko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije in za vsa druga dejanja v njeno dobro
 
* [[Lennart Meri]] - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
 
* [[William J. Perry]] - za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije ter za ohranjanje vrednot zgodovinskega zavezništva med slovenskim in ameriškim narodom iz časa NOB in druge svetovne vojne
 
* [[Juan Antonio Samaranch]] - za pomemben prispevek pri uveljavljanju Slovenije v mednarodnih športnih organizacijah, še posebej pri njenem priznanju v Mednarodnem olimpijskem komiteju in s tem za zasluge pri uveljavitvi Republike Slovenije v svetu
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[France Adamič]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju agronomije
 
* [[Tone Ferenc]] - za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokovnem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske stroke ob njegovi sedemdesetletnici
 
* [[Pavle Kornhauser]] - za zasluge in delo v slovenski pediatriji, še posebej za prijaznejšo in človečnejšo hospitalizacijo otrok
 
* [[Franc Košir]] - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 
* [[Dušan Ogrin]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju krajinske arhitekture
 
* [[Drago Plešivčnik]] - za zaslužni delež pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za kulturno povezovanje Slovenije s svetom in za dolgoletno požrtvovalno delo na področju zdravstvene dejavnosti
 
* [[Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije]] - ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja
 
* [[Gerd Bacher]] - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti o osamosvajanju Slovenije in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Milan Baškovič ]] - za njegovo delo, pomembno na področju pravnega sistema Republike Slovenije
 
* [[Viljem Belovič]] - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 
* [[Janez Bizjak]] - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 
* [[Kristina Brenk]] - za življenjsko delo v mladinski literaturi in založništvu
 
* [[Marko Černivec]] - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 
* [[Franc Habe]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Savo Janežič]] - ob petinsedemdesetletnici za življenjsko delo na področju pregradnega inženirstva
 
* [[Janez Kuhar]] - za njegovo zaslužno skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske kulturne samozavesti
 
* [[Maks Lešnik]] - za plodno in vztrajno delo na področju varstva pred požari, za osebni prispevek pri gašenju brezštevilnih požarov in za požrtvovalna reševanja ljudi in premoženja v naravnih nesrečah
 
* [[Franc Lobnik]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Andrej Martinčič]] - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 
* [[Franc Perhavec]] - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 
* [[Ljudmila Plesničar]] - za odlične dosežke na podorčju varovanja kulturne dediščine, še posebej arheologije
 
* [[Zinka Svetelj]] - za predano organizacijsko in drugo delo v Zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino “Dr. Marko Gerbec”, Šentvid pri Stični
 
* [[Vladimir Šerbel]] - za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri civilni zaščiti, zlasti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin
 
* [[Marija Zupančič-Vičar]] - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 
* [[Časopisno založniška družba Primorske novice]] - za zasluge na področju informativne dejavnosti, še posebej v času osamosvojitvenih prizadevanj
 
* [[Lovska zveza Slovenije]] - za nacionalno, napredno in naravovarstveno naravnanost v vseh devetdesetih letih obstajanja.
 
* [[Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije]] - ob štiridesetletnici delovanja za njen prispevek k računovodski stroki, njeno popularizacijo, uveljavljanje teorije v praksi in še posebej za vzgojo računovodskih praktikov v Sloveniji
 
* [[Zveza radioamaterjev Slovenije]] - ob petdesetletnici delovanja za humanitarno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah in še posebej za zasluge v procesu osamosvojanja Republike Slovenije
 
* [[Božidar Fink]] - za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju
 
* [[Paul Braendli]] - za zasluge pri sodelovanju Evropske patentne organizacije z Republiko Slovenijo in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije ter za vsa druga dejanja v njeno dobro
 
* [[Jean-Paul Carteron]] - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Ludwig Heigl]] - za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil slovenskim izgnancem.
 
* [[Gyula Pusztai]] - za dela in zasluge v prid slovenski osamosvojitvi ter za utrjevanje in bogatitev dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 
* [[Klaus Schwab]] - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Heinz Sippel]] - za zasluge v dobro Sloveniji, še posebej v procesu njenega osamosvajanja.
72

urejanj