Častni znak svobode Republike Slovenije: Razlika med redakcijama

odlikovanci 1996
m
(odlikovanci 1996)
* za zasluge na drugih področjih življenja in dela, ki so pomembna za suverenost in svobodo Republike Slovenije.
 
Z uveljavitvijo Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/2004) se je krog prejemnikov zožil, saj se Častni znak svobode RS od tedaj dalje podeljuje kot najvišje državno odlikovanje za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z [[osamosvojitev|osamosvojitvijo]].
 
 
 
* [[John C. Rucigay]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
 
=== Leto 1996 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Matjaž Kmecl]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 
* [[France Mihelič]] - kot velikemu slovenskemu umetniku, ki je med drugim zaslužen tudi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske likovne umetnosti doma in v svetu, prav tako pa tudi za visoko raven ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Andrej Novak]] (†) - za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega osamosvajanja
 
* [[Ivan Oman]], [[Dušan PLUT]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Leon Štukelj]] - ob visokem življenskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije
 
* [[Anton Trstenjak]] - za delo in zasluge na področju slovenske filozofije, psihologije in duhovne kulture ter za številna dejanja humanosti in medsebojnega razumevanja
 
* [[Akademski pevski zbor “Tone Tomšič”]] - za večdesetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti, tudi v najhujših časih in razmerah
 
* [[Slovenski oktet]] - za petinštiridesetletno umetniško delo in glasbeno poslanstvo doma in v svetu
 
* [[John A. Blatnik]] (†) - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Hans van den Broek]] - za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Lidija Andolšek-Jeras]] - za zasluge pri strokovnem, organizacijskem in raziskovalnem delu na področju medicine, predvsem pri zdravstvenem varstvu žensk, za pedagoško in mentorsko delo ter za osebni prispevek k ugledu stroke v mednarodnih krogih
 
* [[Leopold Bibič]] - kot velikemu umetniku za izjemne zasluge v slovenski kulturi, še posebej v gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo
 
* [[Štefanija Drolc]], [[Jože Gale]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Ferdo Gestrin]] - kot nestorju slovenskih zgodovinarjev ob njegovi osemdesetletnici za življenjsko delo v zgodovinski stroki, pomembno za slovenski narod in njegovo samozavedanje ter za zasluge pri oblikovanju modernega slovenskega učiteljstva
 
* [[Karl Gorinšek]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Boris Gregorka]] - ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije
 
* [[Miran Herzog]], [[Vida Jan Juvan]], [[Mile Korun]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Vladimir Klemenčič]] - za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije, za pedagoško in drugo delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, ob njegovi sedemdesetletnici
 
* [[Jože Krašovec]] - za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino
 
* [[Pavla Lah Jerina]] - ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni
 
* [[Pia Mlakar]] - za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Pino Mlakar]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Dušan Moravec]] - za delo in zasluge na področju humanističnih ved, za obsežen strokovni in znanstveni opus na tem področju ter za prispevek slovenski gledališki kulturi
 
* [[Boris Paternu]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Karel Pečko]] - za njegove zasluge pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za organizacijsko in drugo delo v dobro krajanom, še posebej pa za kulturno povezovanje Slovenije s svetom
 
* [[Marjan Pogačnik]] - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Lev Premru]] - za izjemne zasluge v slovenskem gospodarstvu, še posebej za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi slovenske farmacevtske industrije
 
* [[Matevž Šipek -Mitja]] - ob sedemdesetletnici za vse zasluge v dobro Sloveniji na kulturnem in strokovnem področju
 
* [[Jože Toporišič]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Marijan Tršar]] - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 
* [[Drago Ulaga]] - ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu
 
* [[Franc Zadravec]] - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 
* [[Mirko Zupančič]] - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 
* [[Andrej O. Župančič]] - za posebne zasluge pri pedagoškem in znanstvenem razvoju biomedicinskih ved, za mentorsko in organizacijsko delo ter za drugo njegovo delo, predvsem na področju varovanja narave, pomembno doma in v tujini
 
* [[Planinsko društvo Tolmin]] - ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora
 
* [[Splošna bolnišnica Slovenj Gradec]] - ob stoletnici obstoja in delovanja za požrtvovalno delo pri zdravstveni oskrbi prebivalstva ter za zasluge v času agresije na Slovenijo
 
* [[Hans Peter Repnik]] - za zasluge v dobro Sloveniji, za njen razvoj in napredek, in še posebej za njeno mednarodno uveljavljanje
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Vinko Apšner]] - za zasluge in osebni prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske farmacevtske industrije
 
* [[Božo Benedik]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji
 
* [[Otmar Bergant]] - za njegovo predano delo v dejavnostih društev za boj proti raku
 
* [[Janez Bitenc]] - ob sedemdesetletnici za entuziastično in požrtvovalno delo na področju glasbene kulture za otroke
 
* [[Ivan Bratuž]], [[Milan Čuš]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
* [[Jaka Čop]] - za zasluge na področju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter za življenjsko delo na področju slovenske planinske fotografije
 
* [[Franc Hočevar]] - za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju življenja invalidov ter zasluge pri razvoju dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
 
* [[Maksimilijan Jezernik]] - za zasluge v dobro Slovencem na tujem, še posebej v Rimu, in za dejanja, pomembna pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 
* [[Zvonka Kneževič]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 
* [[Andrej Kocijan]] - za dolgoletne zasluge in osebni prispevek pri uspešnem delovanju slovenskih društev za boj proti raku
 
* [[Vojislav Lukić]] - za zasluge in delo na področju časnikarstva, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov slovenske medicine, kot tudi za drugo publicistično delo, pomembno za predstavitev Slovenije v svetu
 
* [[Leopold Oblak]] - kot uspešnemu slovenskemu gospodarstveniku za delo in zasluge pri vsestranskem razvoju krajev v Loški dolini.
 
* [[Alojz Pavlič]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 
* [[Ivan Peršak]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
 
* [[Franci Povše]], [[Boris Raj]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Majda Šlajmer Japelj]] - za njena dela in zasluge pri vzgoji in izobraževanju slovenskih medicinskih sester ter za prispevek k uveljavljanju zdravstvene nege
 
* [[Boris Šuštaršič]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 
* [[Ljubinko Volmut]] - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 
* [[Nada Vreček]] - za petinpetdesetletno zvesto delo na podružnični šoli na Travi in za vse dobro, kar je tam storila
 
* [[Zoran Vudler]] - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 
* [[Jože Zupanc]] - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 
* [[Pevski zbor Šentanelski pauri]] - za zasluge pri ohranjanju tradicije in obujanju šeg in navad krajev in okolice in s tem za krepitev slovenske zavesti na obeh straneh avstrijsko slovenske meje
 
* [[Slovenski program radia ÖRF Celovec]] - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Avstriji
 
* [[Slovensko kulturno prosvetno društvo SAVA iz Frankfurta]] - ob petindvajsetletnici delovanja za zasluge pri združevanju Slovencev na tujem in za ohranjanje njihove narodne zavesti
 
* [[Šentjakobsko gledališče Ljubljana]] - ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge v ljubiteljski gledališki dejavnosti in s tem za bogatenje slovenske kulture
 
* [[Zveza društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije]] - ob štiridesetletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, pomembno za sladkorne bolnike
 
* [[Zveza slovenskih društev za boj proti raku]] - za izjemne zasluge in petindvajsetletna prizadevanja v boju proti raku ter za drugo humano dejavnost na tem področju.
 
* [[Gerald S. Arsmtrong]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Paul Baumann]] - za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamosvajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem
 
* [[Wolfgang Knoll]] - za zasluge in osebni prispevek v strokovnem sodelovanju med naravnim parkom Hochtaunus in Triglavskim narodnim parkom ter za drugo delo, pomembno zlasti za mednarodno priznanje Republike Slovenije
 
* [[Werner Kraus]] - za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na področju gumarske industrije
 
* [[Kurt Müller]] - za dejanja v dobro Sloveniji
 
* [[Robert Plan]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[Karl Schnabel]] - za zasluge in osebni prispevek k razvoju kulturnega, humanitarnega, naravovarstvenega in drugega pomembnega sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo, posebej v času njenega osamosvajanja
 
* [[Robert Tinlot]] - za zasluge v dobro slovenskemu gospodarstvu, še posebej njegovega vinogradništva in vinarstva
 
* [[Edward O. Welles]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
72

urejanj