Častni znak svobode Republike Slovenije: Razlika med redakcijama

odlikovanci 1995
(odlikovanci 1995)
 
* [[Federico Zeri]] - za zasluge in prispevek pri mednarodnem uveljavljanju slovenske likovne umetnosti in pri postavitvi nacionalne zbirke umetniških del evropskih mojstrov v Sloveniji
 
=== Leto 1995 ===
 
==== Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Ciril Zlobec]] - ob sedemdesetletnici za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek slovenskemu duhovnemu svetu
 
* [[Andrew W.N. Bertie]] - za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije in za krepitev medsebojnega prijateljstva
 
* [[Claud Chappey]], [[William Deakin]], [[James M. Goodwin]], [[Franklin Lindsay]], [[Ivan Petrovič - Ribačenko]] (†), [[Peter Wilkinson]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge in dejanja v dobro slovenskemu narodu sredi najtežjih časov med drugo svetovno vojno ter za krepitev prijateljstva med Slovenijo in matično državo
 
==== Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Marijan Lipovšek]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 
* [[Stanislav Mahkota]] - za življenjsko delo in zasluge na področju interne medicine, posebej endokrinologije in diabetesa, za raziskovalno, pedagoško in organizacijsko delo na tem področju ter za prispevek pri razvoju slovenskega medicinskega tiska
 
* [[Miloš Mikeln]] - za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu
 
* [[Lev Milčinski]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju slovenske psihiatrije
 
* [[Boris Strohsack]] - za delo in zasluge na področju slovenskega pravosodja in pravne znanosti
 
* [[Fran Žižek]] - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 
* [[Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije]] - za zasluge in pomembno dolgoletno delo pri strokovnem razvoju, organiziranju in izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti v Sloveniji
 
* [[Inštitut za narodnostna vprašanja]] - za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije
 
* [[Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije]] - ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov
* [[Zveza tabornikov Slovenije]] - za dolgoletne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju
 
* [[Pasquale Gujon]] - za vse, kar je dobrega napravil za Beneške Slovence in za obstoj slovenske narodne skupnosti ter za ohranitev slovenske kulture in jezika v Beneški Sloveniji.
 
* [[Marc Holder]] - za njegove zasluge pri uveljavljanju slovenskega smučanja v mednarodnih športnih organizacijah in s tem za priznavanje suverenosti Republike Slovenije v mednarodnem športu
 
* [[Claud M. Kicklighter]] - za zasluge v dobro slovenskemu narodu ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom ter za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
==== Častni znak svobode Republike Slovenije ====
 
* [[Franc Baškovič]] - za vsestranske zasluge na področju ljubiteljske kulture in glasbenega šolstva
 
* [[Vlado Habjan]] - za zasluge pri uveljavljanju slovenske državnosti ter za zbliževanje Slovencev po svetu
 
* [[Ivan Horvatič]] - za zasluge pri varovanju in obrambi slovenske kulturne, jezikovne in državne integritete
 
* [[Martin Hozjan]] - za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti ameriških Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije
 
* [[Zdenko Pavlina]] - za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji slovenskih sodišč
 
* [[Dušan Pleničar]] (†) - za zasluge in dolgoletno delo v dobro slovenskemu narodu in slovenski kulturi
 
* [[Rajko Sedej]] - za strokovno in organizacijsko delo na področju zobozdravstva ter dolgoletno uredniško delo pri Zobozdravstvenem vesniku
 
* [[Ana Štuhec]] - za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v Zvezni deželi Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobraževalnem, športnem in na drugih področjih ter za povezovanje z matično domovino
 
* [[Tone Vogrinec]] - za izjemno strateško vodenje slovenskega vrhunskega smučanja in za prispevek tega njegovega dela k ugledu Slovenije
 
* [[Arhivsko društvo Slovenije]] - za dolgoletno delo, pomembno za arhivsko dejavnost ter za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne pisne dediščine
 
* [[Družbeno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov DAN-Ljubljana]] - za dolgoletno delo pri zaposlitveni in delovni rehabilitaciji slušno prizadetih in drugih invalidov in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje
 
* [[Gledališče Tone Čufar]] - ob petdesetletnici delovanja za zasluge v gledališki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju slovenske kulture
 
* [[Radio Koper- Capodistria]] - za dolgoletno delo in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, pomembne za krepitev mednarodnih odnosov in sožitje med večinskim in manjšinskim narodom z obeh strani meje
 
* [[Slovenski program radia RAI Trst]] - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Italiji.
 
* [[Turistična zveza Slovenije]] - za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organiziranju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turističnih dejavnosti, še posebej pa za širjenje vedenja o Sloveniji v svetu.
 
* [[John W. Andersen]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[František Benhart]] - za dolgoletno krepitev in bogatitev vezi med češko in slovensko kulturo ter za obsežno prevajalsko in drugo delo v dobro Sloveniji
 
* [[Albert Benker]] - za zasluge in osebni prispevek pri modernizaciji statistike in avtomatske obdelave podatkov v Republiki Sloveniji
 
* [[Ernst Landschbauer]] - za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v času agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov med obmejnimi občinami Republike Avstrije in Republike Slovenije
 
* [[Astrid Lingren]] - za dela in dejanja v veselje in srečo otrok, za njen odnos do varstva narave in za vse, kar je storila v dobro Sloveniji
 
* [[Viktor Meier]] - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti s slovensko politično, zgodovinsko in kulturno realnostjo in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
 
* [[Heribert Spaeth]], [[Heinrich Strasser]] - za zasluge in prispevek pri razvoju slovenske obrti in mednarodnem uveljavljanju Slovenije in njenega gospodarstva
 
* [[Bill Petty]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 
* [[John Phillips]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za novinarsko in fotoreportersko delo v dobro slovenskemu odporniškemu gibanju med drugo svetovno vojno
 
* [[Walter Reinartz]] - za zasluge pri razvoju lionizma v Sloveniji ter za človekoljubno, humanitarno in drugo dejavnost v dobro Sloveniji.
 
* [[John C. Rucigay]] - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
72

urejanj