Milena Mileva Blažić: razlika med redakcijama

m (slog|razlog)
{{bioslika|islike=Milena Mileva Blažić.jpg}}
 
== Izbrana bibliografija http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=554 ==
* Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thomspona na slovenskih pravljicah [[Blažič, Milena (2009). Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic. Slavistična revija, volume 57, issue 2, str. 321-331. URN:NBN:SI:DOC-C7OMA1L4 from http://www.dlib.si ]]
* ''Modeli za ustvarjalni pouk književnosti v osnovni šoli''. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. {{COBISS|ID=106678784}}
* Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti. [[URN:NBN:SI:DOC-TJWXPQL4]]
* ''Skrivni bralni zakladi: dnevniki branja in književna vzgoja v devetletki: didaktični priročnik za učitelje k (Skrivnim) dnevnikom ustvarjalnega branja od 2 do 9 (od 1 do 8)''. Ljubljana: Rokus, 2000<sup>1</sup>; 2001<sup>2</sup>. {{COBISS|ID=107552256}}
* Art and pedagogy: From reader-response to writer-response theory. ''Metodika'' II/2. 2004. 153–162. {{COBISS|ID=6078793}}
* ''Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem (1850–2000)''. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. {{COBISS|ID=119319040}}
* Bralni in pisni interesi v slovenskih osnovnih šolah. Jezik in slovstvo. 1995. [http://URN:NBN:SI:DOC-DE0HP3DL URN:NBN:SI:DOC-DE0HP3DL]
* ''Kreativno pisanje. Vaje za razvijanje sposobnosti ustvarjalnega pisanja.'' Ljubljana: GV Izobraževanje, 2003. {{COBISS|ID=125119744}}
* Branja mladinske književnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datot
* Šola v teoriji – teorija v šoli. ''Časopis za kritiko znanosti'' XXI/160/161. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1993. (soavtorstvo z drugimi) {{COBISS|ID=756041}}
* Branja in pripovedovanja mladinske književnosti [http://URN:NBN:SI:DOC-CXOXQMXC URN:NBN:SI:DOC-CXOXQMXC] http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1104/Blazic-Mileva_Stefan.pdf
* ''Dane Zajc''. Ljubljana: Nova revija, 1995. (Zbirka Interpretacije, 4). (soavtorstvo z drugimi) {{COBISS|ID=52816128}}
* Children's Literature in South-East Europe. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss1/10/
* The understanding of metaphor by elementary school students. V: ''The systemic and empirical approach to literature and culture as theory and application''. Ur. Tötösy de Zepetnek, Steven, Sywenky, Irene. 1997. 385–391. {{COBISS|ID=2819657}}
* '' Dane Zajc''. Ljubljana: Nova revija, 1995. (Zbirka Interpretacije, 4). (soavtorstvo z drugimi) {{COBISS|ID=52816128}}
* Reading and writing appreciation in Slovene elementary schools: results of a survey. ''Reader'' 35/36. Houghton, Mich, 1996. 55–66. {{COBISS|ID=2818377}} [http://www.hu.mtu.edu/reader/contents.html].
* Infrastruktura slovenske mladinske književnosti. Simpozij Obdobja 28. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Blazic.pdf
* Place and function of children's literature in the next millennium. 1997. {{COBISS|ID=3196233}}
* Ljubljanščina v besedilih Andreja Rozmana Roze na primeru Prike Nogavičke.
* Motiv mesta v slovenski mladinski književnosti = The city as a motif in Slovene youth literature. ''Urbani izziv'' XIV/2. 2003. 29–34, 97–100. {{COBISS|ID=2059715}}
* Kratka pripovedna proza v slikaniški obliki pri pouku književnosti. Obdobja 23. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/sim23/667_Blazic.pdf
* Art and pedagogy: From reader-response to writer-response theory. ''Metodika'' II/2. 2004. 153–162. {{COBISS|ID=6078793}}
* '' Kreativno pisanje. Vaje za razvijanje sposobnosti ustvarjalnega pisanja.'' Ljubljana: GV Izobraževanje, 2003. {{COBISS|ID=125119744}}
* Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji. ''Otrok in knjiga'' XXXI/61. 2004. 67–77. {{COBISS|ID=5987657}}
* Medmedijski projekt - slovenska mladinska književnost na spletu. V: Zbornik. Obdobja. 2011. {{http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Blazic2.pdf}}
* Meddisciplinarni pogled na pravljice - študij primera deklice brez rok (ATU 510). V: Zbornik Obdobja, 2011.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Blazic2.pdf
* Mladinska književnost v literarni vedi in izobraževanju. V: Zbornik Obdobja 25. 2008.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/sim25/Blazic.pdf
* '' Modeli za ustvarjalni pouk književnosti v osnovni šoli''. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. {{COBISS|ID=106678784}}
* Motiv mesta v slovenski mladinski književnosti = The city as a motif in Slovene youth literature. ''Urbani izziv'' XIV/2. 2003. 29–34, 97–100. {{COBISS|ID=2059715}}[http://URN:NBN:SI:DOC-DE0HP3DL URN:NBN:SI:DOC-DE0HP3DL]
* Motiv Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. 2010. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/ssjlk_42_zbornik.pdf
* Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič. Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 2009. str. 92-100. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/zbornik%20splet.pdf http://videolectures.net/ssjlk09_mileva_blazic_mtksp/
* Place and function of children's literature in the next millennium. 1997. {{COBISS|ID=3196233}}
* Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti. 2006. Stra. 80-90. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/ssjlk_42_zbornik.pdf
* Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. 2007 (86-93) http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Blazic.pdf
* Podoba otroka v Trubarjevih besedilih [http://URN:NBN:SI:DOC-XSQGFLC3 URN:NBN:SI:DOC-XSQGFLC3]
* Podoba ženske v Trubarjevih besedilih. Slavia Centralis. 2008. http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/7254/1/SC.2008.1.73-80.pdf
* Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah - študija primera: Jaga baba in Pehta. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/46%20SSJLK/Blazic.pdf
* Reading and writing appreciation in Slovene elementary schools: results of a survey. ''Reader'' 35/36. Houghton, Mich, 1996. 55–66. {{COBISS|ID=2818377}} [http://www.hu.mtu.edu/reader/contents.html].
* '' Skrivni bralni zakladi: dnevniki branja in književna vzgoja v devetletki: didaktični priročnik za učitelje k (Skrivnim) dnevnikom ustvarjalnega branja od 2 do 9 (od 1 do 8)''. Ljubljana: Rokus, 2000<sup>1</sup>; 2001<sup>2</sup>. {{COBISS|ID=107552256}}
* Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli. Obdobja 22. http://www.centerslo.net/files/File/simpozij/sim21/blazic.pdf
* Šola v teoriji – teorija v šoli. ''Časopis za kritiko znanosti'' XXI/160/161. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1993. (soavtorstvo z drugimi) {{COBISS|ID=756041}}
* Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji. ''Otrok in knjiga'' XXXI/61. 2004. 67–77. {{COBISS|ID=5987657}}
* The understanding of metaphor by elementary school students. V: ''The systemic and empirical approach to literature and culture as theory and application''. Ur. Tötösy de Zepetnek, Steven, Sywenky, Irene. 1997. 385–391. {{COBISS|ID=2819657}}
* Umetnostno besedilo in novi mediji. 2004. Obdobja 22. http://www.centerslo.net/files/File/simpozij/sim22/Blazic.pdf
* Uvod v teorijo mladinske književnosti. Jezik in slovstvo. 2007. [http://URN:NBN:SI:DOC-2MY0ZR00 URN:NBN:SI:DOC-2MY0ZR00]
* Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010). Simpozij Obdobja 29. http://sl.scribd.com/doc/50316282/Utopia-in-modern-Slovenian-children-s-literature-by-Milena-Mileva-Blažić
* Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 2000. [[URN:NBN:SI:DOC-3FQXQAHV]]
* '' Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem (1850–2000)''. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. {{COBISS|ID=119319040}} http://www2.pef.uni-lj.si/publikacije/M-Blazic_Zgodovinski_oris.pdf
 
== Sklici in opombe ==
852

urejanj