Wikipedija:Osnovno lektoriranje: Razlika med redakcijama

m
* Naslovi naj bodo v splošnem samostalniške besedne zveze ({{xt|Zgodovina ...}}) in ne predložne zveze ({{!xt|O zgodovini ...}}).
* Naslovi v Wikipediji se začnejo z veliko začetnico. Ostale velike začetnice se lahko uporabijo le za lastna imena ali kratice: {{xt|Vsebina knjige}}, {{xt|Zgradba DNA}}, {{xt|Zgodovina British Broadcasting Corporation}}, {{xt|UNESCO}}.
* Naslovi del s področja umetnosti, literature, itd, naj bodo napisani v poševni pisavi in ne v narekovajih, npr.: {{xt|''Štoparski vodnik po galaksiji''}}. Posebna izjema so naslovi pesmi in kratkih zgodb, npr. pesem Paula McCartneya {{xt|"Can't Buy Me Love"}}. Vendar je poševna pisava obvezna za [[ciklus pesmi]] kot so [[France Prešeren|Prešernovi]] {{xt|''Soneti nesreče''}} ali naslov daljše pesmi kot so [[Thomas Stearns Eliot|Eliotovi]] {{xt|''Štirje kvarteti''}}. Naslovi Individualposameznih episodeepizod titlestelevizijskih ofserij televisionmorajo seriesimeti needdvojne quotation marksnarekovaje, whilemedtem theko seriesje namenaslov itselfsame isserije italicized:napisan "[[Welcomev topoševni thepisavi: Hellmouth]]{{xt|"Rising, isPart theI" premiereje episodepremierna ofepizoda ''[[BuffyZvezdnih the Vampire Slayer (TV series)|Buffy the Vampire Slayer]]vrat''.}} SimilarPodobno tokot thevelja ruleza forsklicevanje, usingse amora directnaslov quote,objavljenega thedela namečrkovati oftočno anytako publishedkot workje shouldbilo beobjavljen spellednaslov exactlyorigibalnega as publisheddela, usingskupaj symbolsz anduporabljenimi anysimboli in-word capitalizationvsemi asvelikimi inzačetnicami. the originalNpr. For example, manyveliko sciencenaslovov fictioniz titlespodročja makeznansvene usefantastike ofuporablja unconventionalnekonvencionalno spellingčrkovanje andin/orali symbolssimbole, e.gtj. novela Piers Anthony's novelAnthonya {{xt|''0X''}} isuporablja correctlykot spelledprvi withznak thecifro digit0 zero instead ofin thene letterčrko O.
* AllVse contractionsokrajšave mustmorajo bebiti spelled outrazložene, unlessrazen theyče areso useduporabljene inpri quotations andsklicevanju in titles ofv worksnaslovih ofumetniških artdel, literature, etcitd.
* Napačna raba predlogov s, z, k, h: {{!xt|z samimi rožicami, z tatvinami, z trdim delom, z sestro, k kolegici, k ginekologu}}.
* Confusing ''its'' and ''it's'' is a common mistake. ''It's'', a contraction of ''it is'' or ''it has'', should not be used unless it occurs in a quotation, as with other contracted forms (see the previous rule). ''Its'', the possessive form of the pronoun ''it'', should be used in the same way as the [[possessive pronoun]]s ''my'', ''his'', ''her'', ''our'', etc.
* Pisanje po izgovorjavi besede, nepravilna uporaba lj, nj: {{!xt|negdo, odpatki, glazba; življenski, nadaljni, trplenje, zvonenje, nedelski, nejevolno}}.
**There are ''no exceptions'' to this distinction—''it's'' must never be used to denote possession. For example, "The dog wagged ''it's'' tail" is incorrect; the correct usage is "... ''its'' tail".
* Napačno postavljanje vejic
* Likewise, confusing ''there'', ''their'', and ''they're'' is a common mistake. ''There'' is an adverb, interjection, noun, adjective, and nominative/accusative pronoun denoting place or situation. ''Their'' is a possessive pronoun, just like ''its'' above. ''They're'' is the contracted form of ''they are''.
* Napake pri pisanju skupaj in narazen: {{!xt|nebi, nevem, nemorem; zato — za to}}.
* There is a significant difference between ''lose'' and ''loose''. To ''loose'' means to become less tight, while to ''lose'' means not to win or not to gain something.
* Skladno s ''Slovenskim pravopisom'' se stvarni [[Wikipedija:Slogovni priročnik#Datumi|datum]] zapiše v obliki: {{xt|9. maj 1945}}
{{anchor|Parenthetical comma}}
* [[Wikipedija:Zunanje povezave|Zunanje povezave]] sodijo na konec članka, v poglavje ''Zunanje povezave'' ali ''Nadaljnje branje''.
* Except at the end of a sentence, location constructions such as ''Vilnius, Lithuania,'' call for a comma after the second element. (Example: ''He was born in Vilnius, Lithuania, after the country had gained independence''.) Similarly, the month day, year, style of writing dates punctuates after the year, which is parenthetical; unless some other punctuation is warranted (as a period at the end of the sentence), use a comma. (Example: ''On September 15, 1947, she began her first year at Harvard''.)
* Preveri, če članek vsebuje nepotrebne besede pretiravane fraze. Učinkovit članek je napisan jasno in jedrnato.
* [[Wikipedia:External links|External links]] generally belong at the end of an article, under the heading ''External links'' or ''Further reading''. References are an exception and should match the link in the reference section; these are then handled automatically.
* Desetletja se pišejo v obliki: {{xt|2. desetletje prejšnega stoletja}} oziroma {{xt|20. leta 20. stoletja}}
* With a few exceptions, terms regarded as excessively formal should be eliminated. Words and phrases such as ''due to the fact that'' and ''utilize'' are unnecessary in an encyclopedia; instead, use ''because'' and ''use,'' respectively. Exceptions arise primarily from geographically based usage variations. If you are unsure about an incidence of a word in question, just leave it, as someone will undoubtedly come along and fix it if it is incorrect.
* Vague terms of size, such as ''a number of'' and ''a vast majority of'', are usually redundant; consider ''several'' and ''most'' as alternatives or request/insert specific numbers.
* Check articles for unnecessary words and redundant phrases. Vigorous, effective writing is clear and concise. See [[Wikipedia:Plain English|Plain English]].
* Decade names should not include an apostrophe before the ''s'': ''She was born in the 1980s''. An apostrophe denotes possessive form: ''1980's commencement address was exceptional'' (better: ''The commencement address of 1980 was exceptional''). If referring to a decade without its century, add an apostrophe in its place: ''She was born some time in the '80s''.
* '''See also''' notices should be in a section titled "[[WP:SEEALSO|See also]]" if relevant to most of the article. For notices specific to a particular section, use one of [[Wikipedia:Layout#Section templates and summary style|these]] hatnotes.<!-- see comments on talk page -->
* The wording, spelling, and punctuation of literal quotations should not be changed. However, obvious errors in the original can be marked with [[sic|[sic]]]. Legitimate insertions and omissions are acceptable if marked by square brackets and ellipses, respectively. See [[WP:MOSQUOTE]] for details.