Motor z notranjim zgorevanjem: razlika med redakcijama

 
Zahteve za lastnost goriva so pri Ottovem, običajno [[bencin]]skem motorju in pri dizelskem motorju zelo različne. za Ottov motor mora biti odporno proti samovžigu (visoko [[oktansko število]]). Zgorevanje sproži elekrtična [[iskra]] na [[svečka|svečki]]. Zahteve pri dizelskem motorju so manj stroge, zato dizelski motorji v sili lahko uporabljajo zelo različna goriva. Dizelski motor računa na samovžig goriva vbrizganega v valj.
 
Pri teoretični obravnavi dovoda toplote v proces se motorji z notranjim zgorevanjem delijo v tri glavne vrste:
* izohorni dovod toplote, (Ottov motor),
* izobarni dovod toplote, (dizelski motor),
* kombinirani izohorno-izobarni dovod toplote, [[motor z užarjeno glavo]]
 
=== Glede na izmenjavo zraka in dimnih plinov: dvo- in štiritaktni motorji ===
Brezimni uporabnik