Mednarodna standardna številka serijske publikacije: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
 
===Kdaj publikacija dobi ISSN?===
ISSN [[številka|številko]] lahko dobi vsaka serijska [[publikacija|publikacija]], bodisi pred začetkom izhajanja bodisi kadarkoli v času izhajanja, ali po tem, ko je že prenehala izhajati. Za ISSN zaprosi [[izdajatelj|izdajatelj]] ali [[založnik|založnik]], lahko pa ga dodeli nacionalni ISSN center po svoji presoji. Dodeljuje pa jo nacionalni ISSN center pri [[Narodna in univerzitetna knjižnica|Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani]].
 
===Katere serijske publikacije dobijo ISSN?===
Načeloma lahko ISSN dobijo vse serijske publikacije, še posebej pa:
- letne publikacije (letna poročila, letni programi, anali, kronike, letopisi)
- knjižne zbirke (oznako ISSN dobi skupni naslov zbirke, v kateri sicer izhajajjo monografske publikacije, vsaka s svojo ISBN številko)
Oznako ISSN pridobijo tudi- [[publikacija|publikacije]] na elektronskih [[medij|medijih]], (npr. na [[disketa|disketah]], [[zgoščenka|zgoščenkah]] ali na [[internet|internetu]], ki imajo značilnosti serijskih, npr. e-časopisi in e-časniki ter podatkovne zbirke s tekočim ali intervalnim izhajanjem. )
 
Oznaka ISSN je pri elektronskih publikacijah navedena bodisi na fizičnem nosilcu ali na naslovnem [[zaslon|zaslonu]] pri publikacijah, ki so dostopne prek [[internet|interneta]] <ref>SIST ISO 3297:2003. Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijskih publikacij (ISSN).</ref>.
Oznako ISSN pridobijo tudi [[publikacija|publikacije]] na elektronskih [[medij|medijih]], npr. na [[disketa|disketah]], [[zgoščenka|zgoščenkah]] ali na [[internet|internetu]], ki imajo značilnosti serijskih, npr. e-časopisi in e-časniki ter podatkovne zbirke s tekočim ali intervalnim izhajanjem.
Oznaka ISSN je pri elektronskih publikacijah navedena bodisi na fizičnem nosilcu ali na naslovnem [[zaslon|zaslonu]] pri publikacijah, ki so dostopne prek [[internet|interneta]] <ref>SIST ISO 3297:2003. Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijskih publikacij (ISSN).</ref>.
 
===Kje naj bo ISSN natisnjen?===
OznakaPriporočljivo ISSNje, morada biti natisnjena na vidnem mestu – na naslovni strani ali na ovoju publikacije. Pri [[tisk|tiskanih]] izdelkih seje številka ISSN navede na vsaki izdajinatisnjena v zgornjem desnem kotu [[platnica|platnice]], v varovalnem naslovu, [[impresum|impresumu]], na zadnji [[platnica|platnici]], [[kolofon(založništvo)|kolofonu]] ali naovoja stranioziroma uvodnika.naslovnega Prizaslona [[izdelek|izdelkih]]pri velektronskih elektronskipublikacijah. oblikiPri sepublikacijah, [[številka|številka]]ki ISSN navedeizhajajo na stranirazličnih z [[naslov|naslovom]]medijih, va glavnemimajo menijuisti ali na vseh etiketahnaslov, kinatisnemo so trajno nameščene na publikaciji. Čevse številke ISSN ne moremo navesti na izdelku ali njegovi [[etiketa|etiketi]], jovsako jes potrebnosvojim navesti na [[embalaža|embalažo]]pojasnilom. <ref> Kalčič, D. (2001). ISSN - Mednarodna standardna številka za serijske publikacije. Pridobljeno 12. 5. 2011, s http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=396307008</ref>.
Pred [[številka|številkami]] mora obvezno stati mednarodna [[kratica|kratica]] ISSN. KadarNekatere jevrstne polegpublikacije, ISSNletopisi, navedenknjižne šezbirke kakitn. drugdobijo identifikatoroznako (npr.ISSN [[ISBN|ISBN]]),samo seza obenslov [[številka|številki]]serije navedeta(ta skupaj,ostane predenaka vsakoza pavse seštevilke zapišeali zahtevanazvezke) [[predpona|predpona]]in ([[ISBN|ISSN]]…). <ref>za Medinstitucionalnivsak slogovniposamezni priročnikkos, (2010)zvezek. Pridobljeno 12. 5. 2011, s http://publications.europa.eu/code/sl/sl-240400.htm</ref>.
Če sta dodeljeni obe oznaki, to je ISBN in ISSN, morata biti med seboj nedvoumno ločeni.
 
===Kdaj se ISSN spremeni?===
Ker je ISSN oznaka, vezana izključno na naslov (ime) publikacije, se mora spremeniti, če se spremeni naslov publikacije spremeni. Kolikor kratČe publikacija večkrat v [[čas|času]] izdajanjaizhajanja spremeni [[naslov|naslov]], tolikokrat dobi prav tolikokrat novo [[oznaka|ISSN oznako]], ISSNki vsakič omogoča njeno natančno identifikacijo. SpremenjeniV resnici spremenjeni [[naslov|naslov]] publikacije se vsakič obravnavaobravnavamo kot novanovo [[publikacija|publikacija]]publikacijo, zatočeprav pogostoizhaja spreminjanjekot naslovovnadaljevanje serijskihprejšnje publikacijali pa je s prejšnjo drugače povezana. Zato pogosto spreminjanje naslova ni priporočljivo.
 
===ISSN in črtna koda===
45

urejanj