Varstvo okolja: Razlika med redakcijama

m
[[Slika:Triglav-narodni-park.jpg|thumb|300px|right]]
 
[[evropska unija|Evropska unija]] ima ene izmed najstrožjih okoljskih [[standard|standardov]] na svetu. Prednostne naloge so danes boj proti [[podnebne spremembe|podnebnim spremembam]], ohranjanje biotske raznovrstnosti, preprečevanje zdravstvenih težav zaradi onesnaževanja in odgovorna raba naravnih virov. Poleg varstva okolja ti cilji spodbujajo tudi inovativnost in podjetništvo ter s tem gospodarsko rast. Institucije in organi, ki delujejo na področju varstva okolja v EU so [[Evropska komisija|Evropska komisija]], [[Evropski parlament|Evropski parlament]], [[Svet Evropske unije|Svet Evropske unije]], [[Evropska agencija za okolje|Evropska agencija za okolje]], Evropska investicijska banka in Evropska okoljska načela. Eden izmed glavnih evropskih ciljev je boj proti [[podnebne spremembe|podnebnim spremembam]]. Evropski voditelji so leta 2008 sprejeli ukrepe za zmanjšanje izpustov [[toplogredni plini|toplogrednih plinov]]. Do leta 2020 bi naj znižali izpuste toplogrednih plinov za najmanj 20 % (glede na delež leta 1990), povečali delež obnovljivih virov [[energija|energije]] na 20 % in zmanjšali splošno porabo energije za 20 % (glede na napovedana gibanja). Med ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije je tudi dogovor, da je treba z [[biogorivo|biogorivi]], elektriko in vodikom nadomestiti 10 % fosilnega goriva v prometu. Pri zajezitvi [[emisije|emisij]] toplogrednih plinov EU uporablja sistem trgovanja z [[emisijski kupon|emisijskimi kuponi]]. V tej strategiji evropske vlade določijo količine [[ogljikov dioksid|ogljikovega dioksida]], ki ga smejo v ozračje spustiti energijsko intenzivne panoge. Če onesnaževalci ozračja želijo prekoračiti dovoljeno kvoto izpustov, morajo kupiti emisijske kupone pri podjetjih, ki so količino izpustov zmanjšala.
 
Za ustavitev izginjanja [[ogrožena vrsta|ogroženih vrst]] in [[habitat|habitatov]], si Evropska Unija želi predvsem razširiti območja Natura 2000, ki so namenjena varstvu živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov.
87

urejanj