Pastir s čudežnim kravjim rogom: Razlika med redakcijama

Članek je bil spremenjen toliko, kolikor ni ustrezal slovničnim in slogovnim zahtevam slovenskega jezika ter Wikipedije.
(Članek je bil spremenjen toliko, kolikor ni ustrezal slovničnim in slogovnim zahtevam slovenskega jezika ter Wikipedije.)
'''''Pastir s čudežnim kravjim [[rog|rogom]] je''''' [[ljudska pravljica]]. Objavljena je bila v zbirki ljudskih pravljic podz naslovom '''Slovenske pravljice''', ki jo je leta [[2002]] izdala [[založba '''Nova revija''']]. Pravljice je zbrala [[Jana Unuk]], uredil [[Niko Grafenauer]], [[ilustracija|ilustracije]] pa je prispeval [[slikar]] [[Rudi Skočir]].
 
Pravljice za knjigo je izbrala Jana Unuk, knjigo je uredil Niko Grafenauer, ilustracije pa je prispeval slikar Rudi Skočir.
 
Kraj dogajanja je '''[[Menina planina''']], prostrana, večinoma gozdna [[kras|kraška]] planota na nadmorski višini med 1200m1200 m in 1500m1500 m. Spada h [[Kamniško -Savinjske Alpe|Kamniško-Savinjskim Alpam]]. Leži med [[Gornji Grad|Gornjegrajsko]] kotlino na severu[[sever]]u, [[Tuhinjska dolina|Tuhinjsko dolino]] na jugu[[jug]]u, prelazom [[Črnivec]] na zahodu[[zahod]]u in [[Lipa (prelaz)|prevalom Lipa]] na meji z [[Dobravlje|Dobrovljami]] na vzhodu[[vzhod]]u. V dolžino meri približno deset, v širino pa približno pet kilometrov.
 
Legenda pravi, da je Menina planina nastala iz zlatega lasu [[vila (mitologija)|vile]], ki so jo snubili in lovili pastirji, ko ga je odvrgla na tla. Obstaja več različnih ljudskih pravljic, ki se dogajajo na območju Menine planine, in prav iz tega razloga (legende)vse so vse povezane z vilami.
 
== Vsebina pravljice ==
Na Menini planini je pasel krave čeden pastir, v katerega se je zaljubila najlepša vila s planine. Njenemu očetu, vilinskemu kralju, ni bilo všeč, da se je njegova hči zagledala v pastirja, zato jo je uročil in spremenil v kravo. Uročena vila se je pridružila ostali pastrijevipastirjevi čredi in čakala na dan, ko jo bo pastir tretjič udaril s palico po glavi, ji odbil rog in jo s tem rešil očetovega uroka. Namenoma je kot podivjana skakala po pašniku in si »prislužila« še zadnji pastirjev udarec, ki jo je spremenil nazaj v vilo. Rog, kateregaki ji ga je pastir z udarcem odbil pa, mu je podarila v zahvalo in mu naročila, naj nanj zatrobi vsakič, ko se bo znašel v stiski. Rog mu je velikokrat pršel prav. in koKo so krave napadali razbojniki, medved inali volk, je pastir zatrobil na rog in čudežni rog mu je pomagal obvarovati čredo. Pastir je tako do konca svojih dni srečno pasel krave, po njegovi smrti pa se je čudežni rog izgubil in pastirji ga še danes iščejo po Menini planini.
 
== Značilnosti (ljudske) pravljice ==
Na Menini planini je pasel krave čeden pastir v katerega se je zaljubila najlepša vila s planine. Njenemu očetu, vilinskemu kralju, ni bilo všeč, da se je njegova hči zagledala v pastirja, zato jo je uročil in spremenil v kravo. Uročena vila se je pridružila ostali pastrijevi čredi in čakala na dan, ko jo bo pastir tretjič udaril s palico po glavi, ji odbil rog in jo s tem rešil očetovega uroka. Namenoma je kot podivjana skakala po pašniku in si »prislužila« še zadnji pastirjev udarec, ki jo je spremenil nazaj v vilo. Rog, katerega ji je pastir z udarcem odbil pa mu je podarila v zahvalo in mu naročila naj nanj zatrobi vsakič, ko se bo znašel v stiski. Rog mu je velikokrat pršel prav in ko so krave napadali razbojniki, medved in volk je pastir zatrobil na rog in čudežni rog mu je pomagal obvarovati čredo. Pastir je tako do konca svojih dni srečno pasel krave, po njegovi smrti pa se je čudežni rog izgubil in pastirji ga še danes iščejo po Menini planini.
 
== Značilnosti ljudskih pravljic, ki jih vsebuje ==
* '''Pripovedovalec''': vsevedni
* '''Avtor''': ni znan
* '''Avtor''': ni poznan, kar je običajno pri ljudskih pravljicah, ki se prenašajo z ustnim izročilom
* '''Zgodba''': je izmišljena
* '''Čas dogajanja''': je nedoločen
* '''Kraj dogajanja''': Menina planina
* '''Imena''': poimenovana je samo krava Belka, ostali pravljični liki nimajo imen
* '''Pravljična števila''': tretji dan, tri barve, devet dni, devet krav
* '''Pravljična bitja''': vile, vilinski kralj
* '''Dobro premaga zlo''': vseh dogodkih je dobro zmagalo nad slabim
* '''Konec''': srečen - pastir je živel srečno do konca svojih dni.
 
== Liki ==
* '''Pastir''' je glavna književna oseba. Pastir imaIma lastnosti, ki so za glavni lik značilne;: je postaven, mlad in lep. Do svojih krav je bil dober gospodar. Z Belko je ravnal ljubeče, po palici je posegel, ker je bila neukrotljiva.
* '''Vila''' je opisana kot najlepša izmed vil in mlada. Zagledala se je v pastirja, a ko jo oče spremeni v kravo, ji ni bilo več toliko do pastirja, želela si je zopet postati vila.
* '''Vilinski kralj''' je bil oče lepe vile. Spremenil jo je v kravo, ker mu ni bilo prav, da se je njegova hči zagledala v pastirja. Kralj ima vlogonegativno negativcavlogo.
* '''Medved, volk''' in '''roparji''' se v pravljici pojavijo z namenom, da bi naredili škodo.
 
 
'''Motiv čudežnega roga'''
V preteklosti je rog služil ljudem za priklic lovcev ali pa vojske, da so se zbrali skupaj. Kravji rog je na primer pri solčavskih kmetih služil predvsem za priklic ljudi k obedu.
 
V preteklosti je rog služil ljudem za priklic lovcev ali pa vojske, da so se zbrali skupaj. Kravji rog je na primer pri solčavskih kmetih služil predvsem za priklic ljudi k obedu.
Ko je pastir zatrobil, je čudežni rog namesto njega opravil težavne naloge, katerim sam nikakor ne bi bil kos. Rog ga reši iz prenekatere nevarnosti, v pravljici so navedeni trije takšni dogodki. Prvič je pastirja in njegovo čredo rog rešil, ko je prišel v hlev lačen medved, da bi se malo najedel. Naslednjič mu je rog pomagal nekega dne, ko je čredo napadel volk in na koncu zadnje ga je rešil še roparjiroparjev. Pastir je vsakokrat zatrobil na rog in njegova palica je kar sama od sebe zletela proti napadalcem in ubranila čredo.
 
Čudežni rog v pravljici lahko povežemo z glasbili in glasbo, ki je imela že od nekdaj velik pomen v vsakdanjem življenju, kar se je odražaloodraža tudi v ljudskih pravljicah.
 
Moč zvoka se v pravljici Pastir s čudežnim kravjim rogom pokaže nemudoma, ko pastir zatrobi na rog. Ko je čreda zaslišala zvok roga, je bila pastirju v hipu pokorna,. ta istiIsti zvok pa je rešil čredo tudi pred napadi.
 
'''Motiv z zakletvijo'''
 
'''Motiv z zakletvijozakletve'''
Zakletev je v ljudskih pravljicah običajno izvršena na začetku pravljice, razlog je na primer prekršen tabu. Oče je v tem primeru vilo začaral v kravo, ker se je zaljubila v pastirja. Odrešitev iz zakletega stanje je pogosto ta, da mora junak prestati neko preizkušnjo ali situacijo, v tem primeru je pastir moral Belko trikrat udariti in ji odbiti rog.
 
[[Metamorfoza]] - sprememba v kravo pomeni prehodno stanje, prikrito identiteto, inki se na koncu povrne prestaniv preizkušnjiprvotno dobistanje. vilaVilin svojocilj podoboje nazajosvoboditev iz prehodnega stanja. NjenKravi ciljBelki skoziso celotnoše pravljicoisti jedan osvoboditevdruge izvile tegas stanjaplanine vprišle katerempovedati, kdaj in kako se jeurok znašlaizniči. Ker je torej vedela, kaj jo bo iz tega rešilo (pastirjevi udarci), se je obnašala tako, da je toudarce izzvala in se s tem osvobodila zakletve.
 
Kravi Belki so še isti dan prišle povedati ostale vile s planine, kdaj in kako se urok izniči.
"Še tisto noč, ko je pastir zaspal, so prišle v kravjo stalo vile in Belki povedale, da jo bo vilinski kralj ponovno spremenil v vilo šele takrat, ko jo bo pastir trikrat udaril in ji odbil rog."
 
== Interpretacija ==
Prepovedana čustva Vilevile do Pastirjapastirja, urok s strani očeta in njena želja po ponovni vzpostavitvi prejšnjega stanja - celoten splet okoliščin je Pastirjupastirju prineselna brezbrižnokoncu inprinesel lepo življenje.
 
Vilinski kralj je v tej zaljubljenosti prepoznal neko prebujanje spolnosti v mladi hčerki. Zaradi njenihteh nagnjenj ga je hčer spominjala na žival in spremenil jo je v kravo.
 
Pastir je bil vseskoziskozi pravljico precejdokaj pasiven. S kravami ni imel veliko dela, ko so mu škodljivci napadli čredo si je pomagal s čudežnim predmetom. Rog je opravil vse namesto njega in vselej rešil čredo pred napadi. Pastir je bil za dobro opravljeno delo, ki ga je namesto njega opravil rog, nagrajen. Kmetje z Zadrečke doline, katerih krave je pasel, so mu v šali obljubili, da bo lahko nov naraščaj črede obdržal., Kmetjea so sicer pastirjumu poslali samo neplodne krave. ampak čudežniČudežni rog je tudi to spremenil in krave so vsakič, ko jih je rog rešil pred napadalci, povrgle teleta.
 
== Literatura ==
304

urejanja