Zemljiški kataster: Razlika med redakcijama

m
par oznak
m (par oznak)
{{slog|tehnično neurejeno, neenciklopedičen jezik}}
=ZEMLJIŠKI KATASTER=
{{posploši}}
 
'''Zemljiški kataster''' je [[temeljna uradna evidenca]] o zemljiščih. V zemljiškem katastru so vpisani podatki glede [[zemljišč]]. Ti podatki glede zemljišč so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred, podatki o lastnikih zemljišč. Zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja-[[stvarne pravice]] na nepremičninah. Med stvarne pravice sodi [[lastninska pravica]], [[služnostna pravica]], [[zastavna pravica]], [[odkupna pravica]], ... Te pravice na nepremičninah vodi [[zemljiška knjiga]].
 
[[Parcela]] je osnovna, najmanjša enota zemljiškega katastra. Je tudi [[strnjeno zemljišče]] z evidentirano mejo, katera leži znostraj [[katastrske občine]][http://www.stat.si/vodic_oglej.asp?ID=374&PodrocjeID=2] ter pripada istim lastnikom, označena pa je z identifikacijsko oznako, določeno številko. Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru shranjene podatke o parcelni številki, meji parcele, dejanski rabi površine, upravljavcu premoženja, lastniku, dejanski rabi parcele, boniteti zemljišča, zemljišču pod stavbo, zelenih površinah, nerodovitnem zemljišču.
 
<br />
:
[[Zemljiški katastrski prikaz]]-ZKP[http://prostor.gov.si/cepp/izpis.jsp?ID=6239] je od leta 1998 v celoti [[digitaliziran]].