Zemljiški kataster: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
 
=ZEMLJIŠKI KATASTER=
 
 
Poznamo Franciscejski kataster, kateri predstavlja uradno evidenco zemljiških parcel. Ta zemljiški kataster je iz prve polovice 19. stoletja. Takrat so bili za pripravo in izdelavo katastra ustanovljeni posebni upravni organi in komisije. Okrožno komisijo je vodil okrožni glavar in pa njegov namestnik. Popise občinskih meja so opravljali geometri, uradnik, pristojnik občine, na katero je mejila. Franciscejski katastrski operat ima indikacijske slike, katastrske mape in spisovni del. Operat sestavlja zapisnik zemljiških parcel, zapisnik stavbnih parcel, izkaz površine zemljišč, abecedni seznam zemljiških posestnikov,... Arhivsko gradivo Franciscejskega katastra je nastalo v letih od 1818 do 1828. Popravki pa so nastajali kasneje.
 
 
=PRAVNE PODLAGE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
Pravne podlage za zemljiški kataster so:
 
* Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Ur.l. RS, št. 57/99,
* Zakon o evidentiranju nepremičnin, Ur. l. RS, št. 47/06,
* Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov, Ur. l. RS, št. 25/08.
 
 
 
 
46

urejanj