Zemljiški kataster: Razlika med redakcijama

dodanih 539 zlogov ,  pred 9 leti
brez povzetka urejanja
 
Zemljiški kataster je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. V zemljiškem katastru so vpisani podatki glede zemljišč. Ti podatki glede zemljišč so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred, podatki o lastnikih zemljišč. Zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja-stvarne pravice na nepremičninah. Med stvarne pravice sodi lastninska pravica, služnostna pravica, zastavna pravica, odkupna pravica, ... Te pravice na nepremičninah vodi zemljiška knjiga.
 
 
=VSEBINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
Parcela je osnovna, najmanjša enota zemljiškega katastra. Je tudi strnjeno zemljišče z evidentirano mejo, katera leži znostraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom, označena pa je z identifikacijsko oznako, določeno številko. Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru shranjene podatke o parcelni številki, meji parcele, dejanski rabi površine, upravljavcu premoženja, lastniku, dejanski rabi parcele, boniteti zemljišča, zemljišču pod stavbo, zelenih površinah, nerodovitnem zemljišču.
<br />
:
Zemljiški katastrski prikaz-ZKP je od leta 1998 v celoti digitaliziran.
 
 
==E-ZEMLJIŠKI KATASTER==
 
Delovanje e-zemljiškega katastra zagotavlja geodetska uprava. Skrbi za dostop, vodenje, vzdrževanje, obdelavo podatkov. Elektronski dostop do zemljiškega katastra je brezplačen, namenjen je za uporabo geodetskih podatkov v upravnih postopkih in tudi informativnim potrebam javne uprave, pravnim osebam in prebivalcem.
<br />
:
Vpogled je možen brez postopkov registracije, takšnen vpogled je javni vpogled, poznamo pa tudi osebni vpogled, kateri pa je namenjen le za vpogled v lastne nepremičnine.
 
 
46

urejanj