Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS: Razlika med redakcijama

m
tn
m (- prestavitev Direktiva 67/548/EEC na Direktiva Sveta 67/548/EGS: Naziv je usklajen z nazivom v Uradnem listu RS)
m (tn)
'''Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS'''<ref>Popoln naslov: Direktiva Sveta Evrope 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi. Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005 </ref> je eden od glavnih zakonov [[Evropska skupnost|Evropske skupnosti]], ki se nanaša na [[kemijska varnost|kemijsko varnost]]. Direktiva je bila izdelana skladno s 100. členom (94. členom prečiščene verzije) [[Rimska pogodba (1957)|Rimske pogodbe]], ki je bila podpisana 25. marca 1957.<ref>"EUROPEAN UNION — CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY" (pdf). Official Journal of the European Communities (C 321E): 1–331. 2006-12-29. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF. Prejeto 23. februarja 2009.</ref> Direktiva se po dogovoru uporablja tudi v Evropskem gospodarskem prostoru,<ref name="eea">Art. 23 and [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0103(52):EN:HTML Chapter XV of Annex II], [http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=1369 Agreement on the European Economic Area], podpisana v Oportu 2. maja 1992 in je veljavna od 1. januarja 1994.</ref> z direktivo pa je usklajena tudi zakonodaja [[Švica|Švicarske konfederacijakonfederacije]].<ref>Art. 2.1 of the Regulation of 28 June 2005 of the Federal Interior Ministry on the official classification and labelling of substances (SR/RS 813.112.12, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.112.12.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.112.12.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.112.12.it.pdf Italian]). See also the Swiss Federal Law on Chemical Products (SR/RS 813.1, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.11.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.1.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.1.it.pdf Italian]) and the Swiss Federal Regulations on Chemical Products (SR/RS 813.11, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.11.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.11.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.11.it.pdf Italian]).</ref>
 
==Področje uporabe==