Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS: Razlika med redakcijama

Označevanje, varnostni list, prenos
m (Usklajevanje besedila z Ur. l. RS.)
(Označevanje, varnostni list, prenos)
==Pakiranje==
Pakiranje je predpisano v 22. členu Direktive.
 
==Označevanje==
Na vseh embalažnih enotah nevarne snovi in pripravka morajo biti jasno vidni naslednji podatki (členi 23-25):
 
* Ime snovi; za snovi iz Aneksa I. mora biti ime enako enemu od imen v Aneksu. Mnoge snovi v Aneksu imajo več različnih imen. Za snovi, ki jih v Aneksu ni, mora biti njihovo ime "mednarodno prepoznavno".
* Ime, popoln naslov in telefonska številka osebe ali družbe, ki je dala snov na tržišče (proizvajalec, uvoznik ali distributer).
* Simbol nevarnosti, če je kakšen.
* Standardni R/S stavki (dovoljene so nekatere izjeme).
* Številka EINECS ali njen ekvivalent.
* Za snovi iz Aneksa I. besedi ''EEC label''.
 
==Varnostni list==
{{glavni|Varnostni list}}
27. člen Direktive obvezuje dobavitelja, da preskrbi [[Varnostni list]]. Varnostni list je lahko v pisni ali elektronski obliki in mora biti izdelan pred prvo dobavo nevarne snovi ali pripravka. Dobavitelj mora uporabniku dostaviti tudi vse podatke in pomembne informacije, do katerih je prišel kasneje. Navodila za izdelavo Varnostnih listov so podrobno opisana v Direktivi 2001/58/EK.<ref name="2001-59-EC"/>
 
==Prenos==
Direktiva je obvezujoča samo za članice Evropske skupnosti in se je ne more vsiliti niti posameznikom niti družbam izven Evropske skupnosti, dokler ni prenešena v zakonodajo njihove države.
 
Promet z nevarnimi snovmi v Republiki Sloveniji določa Zakon o kemikalijah (ZKEM),<ref>Zakon o kemikalijah (ZKEM), Ur.l. RS, št. 36/1999 [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO1391.html]</ref> s pripadajočimi podzakonskimi dokumenti.
 
==Sklici==
{{opombe}}
 
==Glej tudi==
* [[Varnostni list]]
* [[R/S-stavki]]
* [[Seznam stavkov R]]
* [[Seznam stavkov S]]
 
==Zunanje povezave==
* Zakon o kemikalijah (ZKEM) [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO1391.html]
 
[[Kategorija:Direktive Evropske skupnosti]]
30.822

urejanj