Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS: Razlika med redakcijama

m
Usklajevanje besedila z Ur. l. RS.
(Standardni stavki)
m (Usklajevanje besedila z Ur. l. RS.)
{{v delu}}
'''Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EECEGS'''<ref>Popoln naslov: Direktiva Sveta Evrope 67/548/EECEGS sz dne 27. junija 1967 o usklajevanju približevanju zakonov, uredb in upravnihdrugih predpisov, kiv sezvezi nanašajo naz razvrščanjerazvrščanjem, pakiranjepakiranjem in označevanjeoznačevanjem nevarnih snovi. Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005 </ref> je eden od glavnih zakonov [[Evropska unijaskupnost|Evropske unijeskupnosti]], ki se nanaša na [[kemijska varnost|kemijsko varnost]]. Direktiva je bila izdelana skladno s 100. členom (94. členom konsolidiraneprečiščene verzije) [[Rimska pogodba (1957)|Rimske pogodbe]], ki je bila podpisana 25. marca 1957.<ref>"EUROPEAN UNION — CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY" (pdf). Official Journal of the European Communities (C 321E): 1–331. 2006-12-29. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF. Prejeto 23. februarja 2009.</ref> Direktiva se po dogovoru uporablja tudi v [[Evropski gospodarski prostor|Evropskem gospodarskem prostoru]],<ref name="eea">Art. 23 and [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0103(52):EN:HTML Chapter XV of Annex II], [http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=1369 Agreement on the European Economic Area], podpisana v Oportu 2. maja 1992 in je veljavna od 1. januarja 1994.</ref> z direktivo pa je usklajena tudi ustreznazakonodaja [[Švica|švicarskaŠvicarske konfederacija]] zakonodaja.<ref>Art. 2.1 of the Regulation of 28 June 2005 of the Federal Interior Ministry on the official classification and labelling of substances (SR/RS 813.112.12, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.112.12.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.112.12.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.112.12.it.pdf Italian]). See also the Swiss Federal Law on Chemical Products (SR/RS 813.1, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.11.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.1.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.1.it.pdf Italian]) and the Swiss Federal Regulations on Chemical Products (SR/RS 813.11, text in [http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/813.11.fr.pdf French], [http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/813.11.de.pdf German], [http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/813.11.it.pdf Italian]).</ref>
 
==Področje uporabe==
Direktiva se uporablja za čiste kemikalije in zmesi kemikalij (pripravke), ki se dajejo na tržišče Evropske unijeskupnosti in se ne uporablja za snovi, ki so namenjene samo za znanstvene raziskave. Dodatni predpisi, ki se nanašajo na pripravke, so v Direktivi za nevarne pripravke 1999/45/ECEK.<ref name="1999-45-EC">[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:200:0001:0068:EN:PDF Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations.] ''Uradni list Evropske unije'' L200, 30.7.1999, str. 1–68.</ref> Ti predpisi so zelo podobni predpisom iz Direktive za nevarne snovi 67/548/EECEGS.<ref>The European Court of Justice ruled in 1985 that Directive 67/548/EEC applies only to pure substances, not preparations: ''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61984J0187:EN:HTML Re criminal proceedings against Giacomo Caldana]'' (Case 187/84 – Art. 177 (EEC) referral by the Pretore di Torino). Judgement 26.9.1985. ''European Court reports'' [1985] 3013.</ref>
 
1. člen direktive določa, da se direktiva ne uporablja za naslednje skupine snovi:
* [[zdravilo|zdravila]]
* [[kozmetika|kozmetične preparate]], ki jih obravnava Direktiva za kozmetične preparate 76/768/EECEGS
* [[odpadek|odpadke]]
* [[hrana|živila]] za ljudi in živali
* [[eksploziv]]i (E)
* [[redoks reakcija|oksidanti]] (O)
* [[vnetljivost|vnetljive]] snovi in pripravki, razvrščene v izrednozelo vnetljive (F+) in vnetljive (F)
* [[toksičnost|toksične]] snovi ali pripravki (Xn)
* [[korozija|korozivne]] snovi ali pripravki (C)
* snovi in pripravki, ki so nevarni za okolje (N)
 
Snovi in pripravki, ki spadajo v enege ali več razredov, so navedeni v Aneksu I. direktiveDirektive. Seznam snovi vzdržuje Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov.
 
==Simboli nevarnosti==
Simboli nevarnosti so definirani v Aneksu II. direktiveDirektive. KonsolidiranPrešiščen seznam s prevodi v jezike Evropske unijeskupnosti je v Direktivi 2001/59/ECEK.<ref name="2001-59-EC">[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:225:0001:0333:EN:PDF Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 adapting to technical progress for the 28th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.] Uradni list Evropske skupnosti L225, 21.8.2001, str. 1–333.</ref>
 
==Standardni stavki==
Standardni stavki R in S morajo biti napisani na vsaki embalažni enoti in etiketi proizvoda in v njegovem [[Varnostni list|Varnostnem listu]]. Kateri standardni stavki morajo biti navedeni za posamezno snov, je določeno v Aneksu I. Standardni stavki iz Aneksa I. so obvezni.
 
Seznam standardnih R/S stavkov je bil nazadnje posodobljen leta 2001. Tekst usklajenih R/S stavkov v vseh evropskih jezikih je objavljen v Direktivi 2001/59/ECEK.<ref name="2001-59-EC"/>
 
==Pakiranje==
Pakiranje je predpisano v 22. členu Direktive.
 
==Sklici==
{{opombe}}
 
[[Kategorija:Direktive Evropske unijeskupnosti]]
[[Kategorija:Kemijska varnost]]
 
30.822

urejanj