Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS: Razlika med redakcijama

Razvrščanje, simboli nevarnosti
(Razvrščanje, simboli nevarnosti)
* [[zdravilo|zdravila]]
* [[kozmetika|kozmetične preparate]], ki jih obravnava Direktiva za kozmetične preparate 76/768/EEC
* [[odpadek|odpadke]]
* [[hrana|živila]] za ljudi in živali
* [[pesticid|pesticid]]e
* pesticide
* [[radioaktivnost|radioaktivne snovi]]
Direktiva se ne uporablja za transport nevarnih snovi in pripravkov.
 
==Razvrščanje nevarnih snovi==
Seznam razredov nevarnih snovi in pripravkov je v 2. členu direktive. Nekateri razredi, vendar ne vsi, imajo tudi simbol kemične nevarnosti in/ali posebno oznako.
* eksplozivi[[eksploziv]]i (E)
* [[redoks reakcija|oksidanti]] (O)
* [[vnetljivost|vnetljive]] snovi in pripravki, razvrščene v izredno vnetljive (F+) in vnetljive (F)
* strupene[[toksičnost|toksične]] snovi ali pripravki (Xn)
* [[korozija|korozivne]] snovi ali pripravki (C)
* dražeče snovi (Xi)
* senzibilizatorji
* karcinogene snovi[[karcinogen]]i (Carc.), ki so razvrščenerazvrščeni v tri kategorije
* mutagene snovi[[mutagen]]i (Mut.), ki so razvrščeni v tri kategotrije
* snovi in pripravki, nevarni za reprodukcijo (Repr.), ki so razvrščeni v tri aktegorijekategorije
* snovi in pripravki, ki so nevarni za okolje (N)
 
 
==Simboli nevarnosti==
Simboli nevarnosti so definirani v Aneksu II. direktive. Konsolidiran seznam s prevodi v jezike Evropske unije je v [[Direktiva 2001/59/EC|Direktivi 2001/59/EC]].<ref name="2001-59-EC">[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:225:0001:0333:EN:PDF Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 adapting to technical progress for the 28th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.] ''[[OfficialUradni Journallist ofEvropske the European Communities|OJEC]]''skupnosti L225, 21.8.2001, ppstr. 1–333.</ref>
 
 
==Sklici==
30.874

urejanj