Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
(Področje uporabe)
 
==Področje uporabe==
Direktiva se uporablja za čiste kemikalije in zmesi kemikalij (pripravke), ki se dajejo na tržišče Evropske unije in se ne uporablja za snovi, ki so namenjene samo za znanstvene raziskave. Dodatni predpisi, ki se nanašajo na pripravke, so v Direktivi za nevarne pripravke 1999/45/EECEC.<ref name="1999-45-EC">[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:200:0001:0068:EN:PDF Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations.] ''Uradni list Evropske unije'' L200, 30.7.1999, str. 1–68.</ref> Ti predpisi so zelo podobni predpisom iz Direktive za nevarne snovi 67/548/EEC.<ref>The European Court of Justice ruled in 1985 that Directive 67/548/EEC applies only to pure substances, not preparations: ''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61984J0187:EN:HTML Re criminal proceedings against Giacomo Caldana]'' (Case 187/84 – Art. 177 (EEC) referral by the Pretore di Torino). Judgement 26.9.1985. ''European Court reports'' [1985] 3013.</ref>
 
Direktiva1. člen direktive določa, da se direktiva ne uporablja za naslednje skupine snovi in pripravkov (1. člen):
* [[zdravilo|zdravila]]
* [[kozmetika|kozmetične preparate]], ki jih obravnava Direktiva za kozmetične preparate 76/768/EEC
* odpadke
* živila za ljudi in živali
* radioaktivne snovi
Direktiva se ne uporablja za transport nevarnih snovi in pripravkov.
 
==Razvrščanje nevarnih snovi==
Seznam razredov nevarnih snovi in pripravkov je v 2. členu direktive. Nekateri razredi, vendar ne vsi, imajo tudi simbol kemične nevarnosti in/ali posebno oznako.
* eksplozivi (E)
* oksidanti (O)
* vnetljive snovi in pripravki, razvrščene v izredno vnetljive (F+) in vnetljive (F)
* strupene snovi ali pripravki (Xn)
* korozivne snovi ali pripravki (C)
* dražeče snovi (Xi)
* senzibilizatorji
* karcinogene snovi (Carc.), ki so razvrščene v tri kategorije
* mutagene snovi (Mut.), ki so razvrščeni v tri kategotrije
* snovi in pripravki, nevarni za reprodukcijo (Repr.), ki so razvrščeni v tri aktegorije
* snovi in pripravki, ki so nevarni za okolje (N)
 
Snovi in pripravki, ki spadajo v enege ali več razredov, so navedeni v Aneksu I. direktive. Seznam snovi vzdržuje Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov.
 
==Simboli nevarnosti==
Simboli nevarnosti so definirani v Aneksu II.direktive. Konsolidiran seznam s prevodi v jezike Evropske unije je v [[Direktiva 2001/59/EC|Direktivi 2001/59/EC]].<ref name="2001-59-EC">[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:225:0001:0333:EN:PDF Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 adapting to technical progress for the 28th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.] ''[[Official Journal of the European Communities|OJEC]]'' L225, 21.8.2001, pp. 1–333.</ref>
 
 
==Sklici==
30.881

urejanj