Notranja Avstrija: Razlika med redakcijama

dodanih 2.641 zlogov ,  pred 11 leti
še malo reševanja vsebine neuporabnih gesel
m (pp)
(še malo reševanja vsebine neuporabnih gesel)
'''Notranja Avstrija''' je bil skupek [[Habsburžani|habsburških]] dežel. Obsegala je dežele [[Štajerska (vojvodina)|Štajersko]], [[Koroška (vojvodina)|Koroško]], [[Kranjska|Kranjsko]] in [[Avstrijsko primorje]].
 
{{popravi|manjkajo notranje povezave}}
==Uprava==
=== Tajni svet ===
 
»Tajni svet« nižjeavstrijskih centralnih oblastev (centralnih organov v Gradcu) je najvišji organ enak današnjemu državnemu zboru. Ima vlogo posvetovalnega in zastopniškega organa deželnega kneza. Sprva je brez trdnih pristojnosti in s spreminjajočim personalnim sestavom. Med leti 1639 in 1674 je sodna instanca najvišje funkcije – »tajni urad«. Ukinejo ga 1749.
 
=== Tajna vlada ====
 
»Tajna vlada« je druga najvišja instanca, na Štajerskem vrši nadzor nad sodstvom nad deželnoknežjimi mesti, trgi, uradniki in nadzira policijo, varnost in župnije.
 
Vodi dve upravi:
* splošna uprava (nadzor nad deželnimi glavarji, vicedomi, ograjnimi sodišči itd.),
* sodna uprava (sodišče 2. stopnje za ograjna sodišča, revizijsko sodišče za deželska in deželno-glavarska sodišča).
 
Leta 1746 je splošna uprava prenesena na tajni svet, obstaja še samo sodna funkcija tajne vlade.
 
=== Dvorni svet ===
 
Obstaja do 1578 leta. Zadolžen je za revizije pravd in državne zadeve.
 
=== Notranje avstrijska dvorna komora ===
 
Nastala je leta 1625 na podlagi združitve dvorne komore in graške »nižjeavstrijske« komore. Upravlja kameralno premoženje in finančne zadeve. 1709 je podrejena Dunajski dvorni komori, s tem pa izgubi nadzor nad nekaterimi gospodarskimi dejavnostmi kot recimo živim srebrom iz Idrije, carinami, mitninami, pristojbinami in domenami. Ukinjena je 1748 leta.
 
=== Dvorna pisarna ===
 
Skrbela je za poslovanje s spisi in akti. Vodil jo je dvorni podkancler. Ukinjena je bila 1619 leta. 1620 leta pa jo je zamenjalo notranjeavstrijsko odpravništvo dunajske dvorne pisarne.
 
=== Vojni svet ===
 
Obstaja od 1578 leta, ko je bila izvedena vojaška, obrambna reforma in je Avstrija dobila nadzor nad Vojno Krajino. 1709 je preimenovan v notranjeavstrijski vojni urad in podrejen dunajskemu dvornemu vojnemu svetu. 1744 je zamenjan z vojaškim direktorijem.
 
=== Urad dvornega poštnega mojstra ===
 
Dva poštna urada v Benetkah in Gradcu sta podrejena dvorni komori (računski kontroli). Podeljena je družini Paar v fevd, leta 1723 pa je podržavljen, v Gradcu pa je ustanovljena notranjeavstrijska višja poštna uprava, ki je bila 1743 podrejena Dunaju.
 
=== Notranjeavstrijska dvorna prokuratura ===
 
Ustanovljena leta 1571, podrejena graški dvorni komori. Veljal je kot odvetniška služba deželnega kneza. Kasneje je postala varuh deželnih koristi. Podrejeni so ji fiskali.
 
== Seznam notranjeavstrijskih deželnih gospodov ==
* Jožef I. (1705 - 11)
* Karel IV. (1711 - 40)
 
== Literatura ==
* Spreitzhofer, Karl. ''Notranjeavstrijska centralna oblastva in uprava notranjeavstrijskih dežel do srede 18. stoletja''.
 
{{škrbina}}
17.898

urejanj