Hepatitis: razlika med redakcijama

dodanih 6.937 zlogov ,  pred 11 leti
* 1. World Health Organisation (WHO): Weekly epidemiological record, 1999; 74: 421-8.
* 2. Sheila Sherlock, James Dooley. Diseases of the liver and biliary system , 11th ed. Oxford, UK ; Malden, MA : Blackwell Science. 2002.
* 3. David Zakim, Thomas D. Boyer. eds. Hepatology: a textbook of liver disease, 4th ed. Philadelphia: Saunders. 2003.
* 4. Matičič M. Virusni hepatitis: “stara” bolezen v novi preobleki. In: Lešničar G ed. Infektološki simpozij ob 40-letnici ustanovitve infektološke sekcije. Zbornik predavanj, Celje, 2001; 135-148.
* 5. Matičič M, Lešničar G, Baklan Z, Poljak M, Meglič-Volkar J, Remec T, Rajter M, Brinovec V. Stopenjska obravnava bolnika s sumom na hepatitis. In: Beović B, Strle F, Čižman M, eds. Infektološki simpozij 2006. Zbornik predavanj, Ljubljana 2006: 181-96.
* 6. Meško MK, Poljak M, Seme K. Hepatitis viruses – microbiological properties. In: Marolt Ferlan V, Luzar B, eds. Viral hepatitis: Proceedings/ XXXV Memorial Meeting to Professor Janez Plečnik with International Participation; 2004 Dec 2-3; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut of Pathology, Faculty of Medicine; 2004. p 55-64.
* 7. Epidemiolološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji – letna poročila. Dosegljivo na: [http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=798]
* 8. Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment and current and emerging prevention and control measures. J Viral Hepat 2004; 11:97-107.Hoofnagle JH, Doo E, Jake Liang T, Fleischer R, Lok ASF. Management of hepatitis B: Summary of a clinical research workshop. Hepatology 2007; 4: 1056-75.
* 9. National Institutes of Health (NIH). Consensus Development Conference. Management of Hepatitis C: 2002. Hepatology 2002; 36: S3-S20.
* 10. Matičič M. Hepatitis B and C virus infections: an overview. In: Ferlan-Marolt V, Luzar B, eds. 35th Memorial meeting to professor Janez Plečnik. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004: 98-105.
* 11. Matičič M, Brinovec V, Lešničar G, Vidmar L, Meglič-Volkar J. Hepatitis C v Sloveniji. ISIS 1999; 8: 49-51.
* 12. Seme K, Poljak M, Čelan Lucu B, Lešničar G, Brinovec V, Matičič M, Meglič-Volkar J, Žužek-Rešek S, Štepec S, Baklan Z, Andoljšek D, Benedik-Dolničar M, Dovč P, Koren S. Genomske tipizacije izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji. Med Razgl 1997; 36: 345-62.
* 13. Matičič M. Celostna obravnava bolnika s hepatitisom C. In: Kopčavar-Guček N, Petek D, eds. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini. Zbornik predavanj. 34. srečaje delovnih skupin, 2008 Maj 23-24, Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2008: 55-60.
* 14. Matičič M. Sodobna obravnava bolnikov s hepatitisom B in hepatitisom C. In: Bilban M, ed. Sodobna obravnava bolnikov s hepatitisom B in C, HIV, klopnim meningoencefalitism in boreliozo ter njihova delazmožnost. Zbornik pedavanj, 2008 Maj 24, Rogaška slatina. Ljubljana: Združenje za medicino dela, prometa in športa 2008: 49-58.
* 15. Matičič M. Hepatitis C. Informacije za zdravnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2008. (brošura)
* 16. Matičič M. Hepatitis C: informacije z bolnike. Ljubljana: Hoffmann-La Roche,
2004.(brošura)
* 17. Matičič M, Pokorn D. Prehrana bolnikov s kroničnim hepatitisom. Ljubljana:
Schering-Plough CE, 2004. (brošura)
* 18. Kastelic A, Matičič M. Hepatitis C pri uživalcih drog v programih substitucijske terapije: Priporočila za klinično obravnavo in zdravljenje. Ljubljana, Schering-Plough, 2007. (brošura)
* 19. Peternelj B, Matičič M, Bilban M. Virusni hepatitis in ocena delazmožnosti. In: Bilban M, ed. Sodobna obravnava bolnikov s hepatitisom B in C, HIV, klopnim meningoencefalitism in boreliozo ter njihova delazmožnost. Zbornik pedavanj, Rogaška slatina 2008: 59-80.
* 20. Matičič M, Meglič-Volkar J, Brinovec V, Lešničar G, Baklan Z, Rajter M, Poljak M, Ferlan-Marolt V, Luzar B. Treatment of viral hepatitis C. In: Ferlan-Marolt V, Luzar B, eds. 35th Memorial meeting to professor Janez Plečnik. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004: 131-40.
* 21. Matičič M, Poljak M, Kramar B, Seme K, Brinovec V, Meglič-Volkar J, Zakotnik B, Skalerič U. Detection of hepatitis C virus RNA from gingival crevicular fluid and its relation to virus presence in saliva. J Periodontol 2001; 72: 11-6.
* 22. Maticic M, Poljak M, Lunder T, Rener-Sitar K, Stojanovic L. Lichen planus and other cutaneous manifestations in chronic hepatitis C: pre- and post-interferon based treatment prevalences vary in a cohort of patients from low hepatitis C virus endemic area. JEADV 2008; 22: 779-788.
* 23. CDC. Guidelines on the management of .exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for post-exposure prophylaxis. MMWR 2001; 50 (RR-11): 1-67.
* 24. European Association for the Study of Liver (EASL) International Consensus Conference on Hepatitis C. Consensus Statement. J Hepatol 2003; 39: 3-25.
* 25. Lok ASF, McMahon BJ. Chronic hepatits B. Hepatology 2007; 45: 507-39.
* 26. Curry MP, Chopra S. Acute viral hepatitis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practise of infectious diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005: 1426-42.
* 27. CDC. Surveillance for acute viral hepatitis – United States. MMWR 2008; 57: SS02: 1-24.
* 28. McQuillain GM, Coleman PJ, Kruszon-Moran D, Lambert SB, Margolis HS. Prevalence of hepatitis B virus infection in the United States: the national health and nutrition examination surveys, 1976 through 1994. Am J Public Health 1999; 89: 14-8.
* 29. Goldstein ST, Alter MJ, Williams IT, Moyer LA, Judson FN, Mottram K, et al. Incidence and risk factors for acute hepatitis B in United States 1982-1998: implications for vaccination programs. J Infect Dis 2002; 185: 713-9.
* 30. CDC. Guidelines for prevention of transmission of human immunodeficiency virus and hepatitis B virus to health care and public saftey workers. MMWR 1989; 38: Suppl 6: 1-37.
* 31. CDC. Update: universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B and other blood-borne pathogens in the health care setting. MMWR 1988; 37: 377-88.
* 32. Poljak M, Marin IJ, Seme K, Brinovec B, Matičič M, Meglič-Volkar J, Lešničar G, Vince A. Second generation hybrid capture test and amplicor monitor test generate highly correlated hepatitis B virus DNA levels. J Virol Methods 2001; 97: 165-9.
* 33. Poljak M, Seme K, Marin IJ, Matičič M, Meglič-Volkar J, Babič DZ. Frequency of the 32-base pair deletion in the chemokine receptor CCR5 gene is not increased in hepatitis C patients. Gastroenterology 2003; 124: 1558-9.
* 34. Kraigher A, Hočevar Grom A, Šmon I, Seljak M, Turk K, Skaza Maligoj A. Hepatitis B in njegovo preprečevanje. Zdrav Var 1998; 37: 5.
* 35. Grgič Vitek M, Lužnik Bufon T, Kolman J, Škerl M. Priporočila za cepljenje oseb, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljene možnosti okužbe z virusom hepatitisa B. ISIS 2006; 8-9: 88-9.
* 36. Craxi A, Licata A. Acute hepatitis C: in search of the optimal approach to cure. Hepatology 2006; 387-91.
279

urejanj