Obči državljanski zakonik: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
 
Brez povzetka urejanja
Na splošno je ODZ (podobno kot Code Civil) rezultat težnje po združitvi naravnega in historičnega prava ob upoštevanju sodobnih potreb. Želja redaktorjev je bila kodificirati naravno pravo samo in po njihovem prepričanju jim je to tudi uspelo: ODZ naj bi bil odraz samega naravnega prava, t.j. na človeškem razumu slonečega prava. Iz historične perspektive pa so v kodifikacij povsem razpoznavni (racionalizirani) vplivi rimskega in kanonskega prava ter raznorazni fevdalni elementi. V zakonodajno-tehničnem pogledu je bila kodifikacija nedvomno zelo uspela in je prehitela svoj čas.
V avstrijskem delu habsburške monarhije so ODZ novelirali (spremenili in dopolnili) v treh delnih novelah leta 1914, 1915 in 1916. Z nadaljnjimi spremembami je še vedno v veljavi v Avstriji. Do nedavnega so se nekatera pravila ODZ uporabljala tudi v Sloveniji in sicer glede darilne pogodbe, družbe civilnega prava ter posodbene pogodbe – le-te sedaj ureja novi slovenski Obligacijski zakonik (OZ).
 
 
* http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fpf%2Fzakoniki.sb&vsebina_replace=pf
 
[[Category:Pravo]]
Brezimni uporabnik