Etilbenzen: Razlika med redakcijama

dodanih 1.296 zlogov ,  pred 11 leti
Redakcija 1705301 uporabnika Mark Stupar (pogovor) razveljavljena
(Redakcija 1705301 uporabnika Mark Stupar (pogovor) razveljavljena)
Na tem mestu vključite uvod.
'''Etilbenzen''' je organska kemijska spojina, ki spada med aromatske ogljikovodike. Največ se uporablja u petrokemijski industriji kot medproivzod u proizvodnji stirena, in naprej u proizvodnji polistirena in plastike. Običajno se nahaja u manjših količinah v surovi nafti, v načvečjem obsegu se pridobiva preko Friedel-Kraftovog aciliranja iz benzena in etilena.
 
 
Vsebina
[skrij]
 
* 1 Identifikacija snovi ali pripravka:
* 2 Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
* 3 Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
* 4 Ukrepi za prvo pomoč:
* 5 Ukrepi ob požaru:
* 6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih
* 7 Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje
* 8 Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
* 9 Fizikalne in kemijske lastnosti
* 10 Obstojnost in reaktivnost
* 11 Toksikološki podatki
* 12 Ekotoksikološki podatki
* 13 Odstranjevanje
* 14 Transportni podatki
* 15 Zakonsko predpisani podatki o predpisih
* 16 Druge informacije
 
[uredi] Identifikacija snovi ali pripravka:
 
Identifikacija snovi ali pripravka:
 
Uporaba snovi ali pripravka:
 
[uredi] Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
 
[uredi] Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
 
Napotki za nevarnost:
 
 
[uredi] Ukrepi za prvo pomoč:
 
Vdihovanje
 
Zaužitje
 
Stik s kožo in očmi:
 
 
[uredi] Ukrepi ob požaru:
 
Posebne nevarnosti
 
 
Primerna sredstva za gašenje
 
 
Posebna zaščitna oprema za gasilce:
 
 
[uredi] Ukrepi ob nezgodnih izpustih
 
Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:
 
 
Ekološki zaščitni ukrepi
 
 
[uredi] Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje
 
Ravnanje
 
Skladiščenje
 
 
[uredi] Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
 
[uredi] Fizikalne in kemijske lastnosti
 
[uredi] Obstojnost in reaktivnost
 
[uredi] Toksikološki podatki
 
[uredi] Ekotoksikološki podatki
 
[uredi] Odstranjevanje
 
[uredi] Transportni podatki
 
[uredi] Zakonsko predpisani podatki o predpisih
 
[uredi] Druge informacije
 
[[Kategorija:]]
35

urejanj