Etilbenzen: Razlika med redakcijama

odstranjenih 1.296 zlogov ,  pred 11 leti
brez povzetka urejanja
(Nova stran: Na tem mestu vključite uvod. Vsebina [skrij] * 1 Identifikacija snovi ali pripravka: * 2 Sestava s podatki o nevarnih sestavinah: * 3 Ugotovitve o nevarnih lastnostih: …)
 
'''Etilbenzen''' je organska kemijska spojina, ki spada med aromatske ogljikovodike. Največ se uporablja u petrokemijski industriji kot medproivzod u proizvodnji stirena, in naprej u proizvodnji polistirena in plastike. Običajno se nahaja u manjših količinah v surovi nafti, v načvečjem obsegu se pridobiva preko Friedel-Kraftovog aciliranja iz benzena in etilena.
Na tem mestu vključite uvod.
 
 
Vsebina
[skrij]
 
* 1 Identifikacija snovi ali pripravka:
* 2 Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
* 3 Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
* 4 Ukrepi za prvo pomoč:
* 5 Ukrepi ob požaru:
* 6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih
* 7 Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje
* 8 Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
* 9 Fizikalne in kemijske lastnosti
* 10 Obstojnost in reaktivnost
* 11 Toksikološki podatki
* 12 Ekotoksikološki podatki
* 13 Odstranjevanje
* 14 Transportni podatki
* 15 Zakonsko predpisani podatki o predpisih
* 16 Druge informacije
 
[uredi] Identifikacija snovi ali pripravka:
 
Identifikacija snovi ali pripravka:
 
Uporaba snovi ali pripravka:
 
[uredi] Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
 
[uredi] Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
 
Napotki za nevarnost:
 
 
[uredi] Ukrepi za prvo pomoč:
 
Vdihovanje
 
Zaužitje
 
Stik s kožo in očmi:
 
 
[uredi] Ukrepi ob požaru:
 
Posebne nevarnosti
 
 
Primerna sredstva za gašenje
 
 
Posebna zaščitna oprema za gasilce:
 
 
[uredi] Ukrepi ob nezgodnih izpustih
 
Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:
 
 
Ekološki zaščitni ukrepi
 
 
[uredi] Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje
 
Ravnanje
 
Skladiščenje
 
 
[uredi] Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
 
[uredi] Fizikalne in kemijske lastnosti
 
[uredi] Obstojnost in reaktivnost
 
[uredi] Toksikološki podatki
 
[uredi] Ekotoksikološki podatki
 
[uredi] Odstranjevanje
 
[uredi] Transportni podatki
 
[uredi] Zakonsko predpisani podatki o predpisih
 
[uredi] Druge informacije
 
[[Kategorija:]]
35

urejanj