Poglavitni kompleks tkivne skladnosti: Razlika med redakcijama

da spravimo malo naprej tale članek...
(da spravimo malo naprej tale članek...)
Gene PHK I izraža večina somatičnih celic (različno mnogo), PHK II pa samo razred celic, ki ga imenujemo [[antigen predstavljajoča celica|antigen predstavljajoče celice]] - [[limfocit B|limfociti B]] in [[makrofag]]i. Izražanje je odvisno od stadija teh celic. Nezreli limfociti B ne izražajo PHK II, neaktivirani makrofagi pa zelo malo.
 
==Zgradba in vloga v imunskem sistemu==
Po zgradbi so molekule PHK I in II membranski [[glikoprotein]]i z regijo za vezavo antigenov. Največ variabilnosti izražajo ravno v tej regiji, zaradi česar lahko vežejo mnogo različnih molekul. Vezava ni povsem specifična, je pa zelo močna; antigen se vgradi v strukturo molekule PHK in poveča stabilnost njene vezave z membrano. SoPKH so heterodimerne molekule - zgrajene iz dveh med seboj razližnih verig, ki sta vezani [[kovalentna vez|nekovalentno]]. Po zgradbi sta oba razreda teh molekul zelo podobna
 
==Delovanje in vloga v imunskem sistemu==
V medicini ima sistem PHK tudi negativen pomen. Zaradi velike raznolikosti ima vsak človek samo sebi lastne beljakovine PHK. Ker jih imunski sistem drugega človeka prepozna kot tujek, pride zaradi njih do zavrnitve [[presaditev|presajenih]] [[organ]]ov.
So ključni sestavni del procesa, ki ga imenujemo [[predstavljanje antigenov]]. Da se aktivira imunski sistem, mora biti antigen vezan na molekulo PHK I ali II in skupaj z njo izpostavljen na površini celice, šele takšnega lahko vežejo in prepoznajo [[limfocit T|limfociti T]] s svojimi [[T-celični receptor|T-celičnimi receptorji]]. Proces se razlikuje glede na to, kje v celici se antigeni nahajajo.
 
===PHK I===
Beljakovine iz citosola predstavljajo molekule PHK I. To so v glavnem [[virus]]i, ki inficirajo celico in prevzamejo njene mehanizme za izgradnjo lastnih sestavnih delov, se nahajajo v [[citosol]]u, prav tako se tja prenesejo virusne komponente, ki jih je celica sintetizirala. Pred tem se te beljakovine razgradijo na manjše peptide dolžine od 8 do 10 [[aminokislina|aminokislin]] s pomočjo posebne [[proteaza|proteaze]] in aktivno prenesejo v lumen [[endoplazmatski retikulum|endoplazmatskega retikuluma]]. Tam se vežejo na novo sintetizirane PHK I in skupaj z njimi prenesejo do celične membrane.
 
Kompleks PHK I:antigen na površini celice prepozna in se nanj veže T-celični receptor, izražen na površini posebnega razreda limfocitov T, označenega kot CD8+. Ko se to zgodi, izrazi limfocit T signal, ki preko [[biokemijska kaskada|kaskada]] reakcij v tarčni celici sproži njeno smrt. Tako organizem prepreči da bi se virusi v okuženi celici dalje razmnoževali.
 
V medicini ima sistem PHK I tudi negativen pomen. Zaradi velike raznolikosti ima vsak človek samo sebi lastne beljakovine PHK. Ker jih imunski sistem drugega človeka prepozna kot tujek, pride zaradi njih do zavrnitve [[presaditev|presajenih]] [[organ]]ov.
 
==Viri==