Poglavitni kompleks tkivne skladnosti: razlika med redakcijama

še malo v delu
m (+)
(še malo v delu)
{{v delu}}
'''Poglavitni histokompatibilnostni kompleks''' (kratica '''PHK''', bolj znan pod kratico '''MHC''' za [[angleščina|angleški]] izraz ''major histocompatibility complex'') je skupni izraz za veliko skupino [[gen]]ov v [[genom]]u večine [[vretenčarji|vretenčarjev]] in njihove produkte ([[beljakovina|beljakovine]]), ki imajo v [[imunski sistem|imunskem sistemu]] vlogo razločevanja med lastnimi in tujimi [[antigen]]i v organizmu in predstavljanja le-teh [[limfocit T|limfocitom T]].
 
Pri različnih organizmih je PHK znan pod drugimi imeni, saj je bil sistem opisan večkrat ločeno in šele kasneje so ugotovili, da gre za [[homolognost|homologne]] gene. Pri [[človek]]u ga tako označujemo s kratico HLA (za angleški izraz ''human leukocyte antigen'' - človeški [[levkocit]]ni antigen), pri [[domači pes|psih]] DLA, pri [[miš]]ih H-2 itd.
 
==Organizacija v genomu==
 
Beljakovine PHK razreda III se po funkciji zelo razlikujejo od PHK I in PHK II (za slednje se je uveljavil tudi izraz »klasični PHK«), vendar ležijo geni zanje med regijama PHK I in PHK II, zato jih pogosto obravnavajo skupaj z njimi, čeprav so bistveno manj variabilni. To so geni za beljakovine, ki sestavljajo [[sistem komplementa]], za [[citokin]]e, [[heat shock protein]]e idr.
 
Gene PHK I izraža večina somatičnih celic (različno mnogo), PHK II pa samo razred celic, ki ga imenujemo [[antigen predstavljajoča celica|antigen predstavljajoče celice]] - [[limfocit B|limfociti B]] in [[makrofag]]i. Izražanje je odvisno od stadija teh celic. Nezreli limfociti B ne izražajo PHK II, neaktivirani makrofagi pa zelo malo.
 
==Zgradba in vloga v imunskem sistemu==
Po zgradbi so molekule PHK I in II membranski [[glikoprotein]]i z regijo za vezavo antigenov. Največ variabilnosti izražajo ravno v tej regiji, zaradi česar lahko vežejo mnogo različnih molekul. Vezava ni povsem specifična, je pa zelo močna. So heterodimerne molekule - zgrajene iz dveh med seboj razližnih verig, ki sta vezani [[kovalentna vez|nekovalentno]].
 
V medicini ima sistem PHK tudi negativen pomen. Zaradi velike raznolikosti ima vsak človek samo sebi lastne beljakovine PHK. Ker jih imunski sistem drugega človeka prepozna kot tujek, pride zaradi njih do zavrnitve [[presaditev|presajenih]] [[organ]]ov.
 
==Viri==