Seznam po Titu poimenovanih krajev in mest: Razlika med redakcijama

(--np)
* [[Titograd]] - [[Podgorica]], Črna gora (13. julij 1946 - 2. april 1992)
* [[Titov Drvar]] - [[Drvar]], Bosna in Hercegovina (1981 - 1991)
* [[Titova Korenica]] - [[Korenica]], Hrvaška (5. december 1945 - 7. februar 1997 <ref>Odluka o promjeni naziva mjesta »Korenica« u »Titova Korenica« - Ministarstvo unutarnjih poslova, broj: 7578-1945 od 5. listopada 1945. objavljena je u "Zborniku zakona, uredaba i naredaba", god. I., sv. IX. od 5. 12. 1945. pod rednim brojem 444., str. 647-649.</br> Izdavač: Narodne novine - službeni list Federalne Države Hrvatske, Zagreb</ref><ref>Prijašnji naziv je vraćen tek 7. veljače 1997., stupanjem na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03, 175/03; 86/06) što je potvrđeno i sadašnjim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.</ref>)
* [[Titova Mitrovica]] - [[Kosovska Mitrovica]], Kosovo (1981 - 1992)
* [[Titovo Užice]] - [[Užice]], Srbija (1946 - 1992)
http://www.titovo.velenje.org/index.php?page=period&id=4</ref>)
* [[Titov Veles]] - [[Veles]], Makedonija (1946 - 1992)
* [[Titov Vrbas]] - [[Vrbas]], Vojvodina (1983 <ref>Opća enciklopedija, dopunski svezak, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, travanj 1988., str. 694.</ref> - 1992)
 
== Ulice, ceste in trgi (v Sloveniji) ==
102

urejanji