Družba z omejeno odgovornostjo: Razlika med redakcijama

Družba se ustanovi z družbeno pogodbo, ki mora biti sestavljena v [[notarska oblika|notarski obliki]], odpre se [[transakcijski račun]] in vplača osnovni kapital.
 
Če so izpolnjene vse zakonskdsfzakonske zahteve, [[sodišče]] vpiše družbo v [[sodni register]]. Družba z omejeno odgovornostjo pridobi položaj pravne osebe z vpisom v [[sodni register]] in tako postane nosilka pravic in obveznosti.
 
Po vpisu se izdela [[žig]], obvesti [[AJPES|Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve]] o dejavnostih družbe ter ustanovitev objavi v [[Uradni list Republike Slovenije|Uradnem listu RS]].
Brezimni uporabnik