Fakulteta za organizacijske vede v Kranju: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
'''Fakulteta za organizacijske vede''' ([[kratica]] '''FOV'''), s sedežem v [[Kranj]]u, je [[fakulteta]], ki je članica [[Univerza v Mariboru|Univerze v Mariboru]].
 
Trenutni [[dekanDekan]] je [['''redni prof.]] [[dr.]] [[Milan Pagon]]'''.
 
Prodekani so '''izr. prof. dr. Matevž Bren''', '''izr. prof. dr. Boštjan Gomišček''', '''izr. prof. dr. Jurij Kovač''', in '''Jure Šprajc''' (prodekan študent).
 
Fakulteta za organizacijske vede je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Kranju. Ponaša se z več kot 40-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in managerskega dela v organizacijah. V tem obdobju je fakulteta izšolala prek 14.500 diplomantov, ki so se zaposlili na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, javni upravi idr. kot strokovnjaki in managerji.
 
Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo in prakso organizacije poslovnih in delovnih sistemov, informacijskih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Vzgojno izobraževalna dejavnost fakultete poteka v okviru pedagoške enote, ki vključuje katedre, Center za informacijske tehnologije ter knjižnico z indok službo. Znanstvenoraziskovalna dejavnost je organizirana v okviru Inštituta za organizacijo in management, Raziskovalnega centra ter posameznih laboratorijev. Poleg tega ima fakulteta še Center za izobraževanje in svetovanje ter Založbo Moderna organizacija. Fakulteta izdaja znanstveno revijo Organizacija ter več deset skript in strokovnih knjig letno. S številnimi inštituti, fakultetami in univerzami po svetu so vzpostavljeni stiki, ki omogočajo sodelovanje tako na področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij pri organizaciji in udeležbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; izmenjava različne študijske literature idr.
 
Fakulteta za organizacijske vede izvaja tri univerzitetne študijske programe:
• organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
• organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
• organizacija in management informacijskih sistemov.
 
Programi so vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študiji po svetu, kar se kaže tudi v vključevanju tujih učiteljev v izvajanje programa kot tudi gostovanju naših učiteljev na tujih univerzah po svetu. Zgrajeni so na osnovi znanstvenega pristopa, analizi in vključevanju raziskovalnega dela v pedagoški proces ter v pridobivanje široke palete managerskih znanj.
 
Strokovni profil diplomanta je utemeljen na teoretičnih znanjih in znanstvenem pristopu, na sistemski analizi, konceptualnem mišljenju in vključevanju raziskovalnega dela v pedagoški proces ter na reševanju kompleksnih problemov. Diplomant je usposobljen za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje raznolikih dejavnosti v organizaciji. Ker se pri študiju vseskozi prepletajo znanja o kadrovskih, informacijskih in proizvodno-poslovnih procesih, njegov strokovni profi l omogoča razvoj širokega spektra kompetenc, s katerimi lahko učinkovito obvladuje številne procese in naloge. Usposobljen je za oblikovanje strategije organizacije, razvojne politike, za vodenje sistemov in upravljanje organizacij.
 
Fakulteta za organizacijske vede izvaja tudi tri visokošolske strokovne programe:
• organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
• organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
• organizacija in management informacijskih sistemov.
 
Programi prispevajo k razvoju organizacijskih znanosti na področju uporabnega znanja o oblikovanju, načrtovanju, vzdrževanju ter vodenju in upravljanju organizacijskih sistemov. Značilnosti tega študija so izrazito poudarjena uporabna znanja in veščine. Študij na tem programu je namenjen vsem tistim, ki bodo pri svojem poklicu opravljali strokovna dela na različnih operativnih ravneh. V času študija pridobljena znanja bo študent uporabil že pred zaključkom študija, ko bo v okviru obvezne strokovne prakse v določeni organizaciji reševal konkretne probleme. Iz te prakse naj bi nastalo tudi diplomsko delo, s katerim se zaključi študij na programu. Z namenom, da bi to praktično delo študentov potekalo čim bolj kakovostno, je fakulteta sklenila in sklepa pogodbe s številnimi organizacijami, v katerih bo potekala praksa.
 
Po končani prvi stopnji študija je možno nadaljevanje na drugi stopnji, na kateri se študenti usposabljajo za načrtovanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela v organizaciji. Znanstveno raziskovalno kompetentnost diplomanta podpirajo znanja s področja poglobljenih analitičnih metodoloških pristopov, sistemske teorije, stohastičnih procesov teorije odločanja idr. Modularni način študija nudi študentu možnost oblikovanja enkratnega strokovnega profila z izbiro ustreznih predmetnih sklopov, ki sovpadajo bodisi z njegovimi individualnimi interesi, oziroma s potrebami po specialističnem znanju v določeni organizaciji. Strokovni profil diplomanta vključuje tudi znanja, ki ustrezajo vodilnim in managerskim organizacijskim vlogam.
 
Poleg znanstvenega magisterija je na fakulteti možno pridobiti tudi bolonjski magisterij.
 
Najvišja, tretja stopnja študija omogoča pridobitev doktorata znanosti. Vpisujejo se kandidati, ki se usmerjajo na področje znanstveno raziskovalnega, ekspertnega in visokošolskega pedagoškega dela.
 
 
== Glej tudi ==
2

urejanji