Wikipedija:Splošno zanikanje odgovornosti: razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
m
'''GeneralSplošne disclaimerizjave''' - [[Wikipedija:Risk disclaimer|Wikipedijo uporabljate na lastno odgovornost!]] - [[Wikipedija:Medical disclaimer|Wikipedia doesne not givedaje medicalzdravstvenih advicenasvetov]] - [[Wikipedija:Legal disclaimer|Wikipedija ne daje pravnih mnenj]] - [[Wikipedija:Content disclaimer|Wikipedia containsvsebuje spoilersčlanke, andki contentse youvam maylahko findzdijo objectionablesporni]]
{{notslovene}}
 
'''General disclaimer''' - [[Wikipedija:Risk disclaimer|Wikipedijo uporabljate na lastno odgovornost!]] - [[Wikipedija:Medical disclaimer|Wikipedia does not give medical advice]] - [[Wikipedija:Legal disclaimer|Wikipedija ne daje pravnih mnenj]] - [[Wikipedija:Content disclaimer|Wikipedia contains spoilers and content you may find objectionable]]
 
<center><font face="Arial" size="+2"><b>
Posebej vas opozarjamo na dejstvo, da je ponujena vsebina na razpolago brezplačno in brez kakršnihkoli omejitev ter da z njeno uporabo ne nastane nikakršen pravni posel med vami in lastniki oziroma uporabniki tega spletišča, lastniki strežnikov, na katerih se spletišče nahaja, posameznimi osebami, ki so prispevale vsebino, projektnimi vodji ali skrbniki, sistemskimi upravitelji ali drugimi osebami, ki so na kakršenkoli način povezane s tem ali sestrskimi projekti, ter zato ne morete do njih imeti nikakršnih zahtevkov posredno ali neposredno. Dovoljena vam je omejena pravica reprodukcija vsebine česarkoli na tem spletišču, vendar pa takšno dejanje ne ustvari in tudi ne podrazumeva kakršnekoli pogodbene ali odškodninske obveznosti na strani enciklopedije ''Wikipedija'' ali njenih predstavnikov, članov, organizatorjev ali drugih uporabnikov.
 
Vse registrirane znamke, trgovske znamke, oblikovalske pravice, avtorske pravice in podobno, ki so omenjene, uporabljene ali navedene v člankih Wikipedije so lastnina njihovih spoštovanih lastnikov. Njihova uporaba tukaj ne pomeni, da jih lahko sami uporabljate za kakršenkoli drugačen razlog kot za tega ali podobnega informativnega razloga kot uporabljeno v originalnih Wikipedjinih člankov pod GFDL licenčno shemo. Razen, če ni drugače navedeno, Wikipedija in Wikimedijne strani niso podprte s strani ali sodelujejo s katerim od nosilcev takih pravic in tako Wikipedija ne more zagotavljati pravic uporabe katerihkoli registriranih materialov. ''Vaša uporaba takih ali podobnih avtorskih lastnin je na vašo lastno odgovornost.''
Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited in the articles of the Wikipedia encyclopedia are the property of their respective owners. Their use here does not imply that you may use them for any other purpose other than for the same or a similar informational use as contemplated by the original authors of these Wikipedia articles under the GFDL licensing scheme. Unless otherwise stated Wikipedia and Wikimedia sites are neither endorsed nor affiliated with any of the holders of any such rights and as such Wikipedia can not grant any rights to use any otherwise protected materials. ''Your use of any such or similar incorporeal property is at your own risk.''
 
PleaseProsimo notezapomnite thatsi, thatda thevsebina informationki foundjo heretukaj mayvidite beje inlahko violationv ofnasprotju thez lawszakoni ofpodročja, theod countrykoder orvi jurisdiction from where you are viewing thisto informationgledate. ''WikipediaWikipedija'' doesne notpodpira encouragekršenje the violation of any lawszakonov, butampak asker thisso informationte isinformacije storedshranjene onna astrežniku server in the State ofv [[Florida|Floridi]] in thev [[United States of America|Združenih državah Amerike]], itje isvzdrževana beingv maintainedskladju inz referencezaščito to thezajamčeno protectionsvsem, affordednavedeno tov all[[First underAmendment|Prvem theamandmaju]] [[United States Constitution]]'s|Ustave [[FirstZdruženih AmendmentDržav Amerike]] andin underpod the principles of thenačeli [[Universal Declaration of Human Rights|Deklaracije o človekovih pravicah]] of the [[United Nations|Združenih Narodov]]. TheZakoni lawsVaše indržave yourmogoče countryne maypriznavajo nottako recognizeširoko aszaščito broadsvobodnega agovora protectionkot ofzakoni free[[United speech as the lawsStates of theAmerica|Združenih Uniteddržavah StatesAmerike]] orali thenačeli principles[[United underNations|Združenih the UN CharterNarodov]], andin askot suchtako, ''WikipediaWikipedija'' cannotne bemore responsiblebiti forodgovorna anyza potentialkršenje violationstakih ofzakonov, suchče lawsnavedete shouldpovezave you linkna to thisdomeno domainali oruporabite useinformacije anyshranjene ofna theteh informationstraneh contained herein inna anywaykakršenkoli whatsoevernačin.
 
:'''<big>Če potrebujete strokovni nasvet (npr. zdravniški, pravni, finančni ali podoben nasvet)prosimo poiščite strokovnjaka, ki je strokovno usposobljen in v skladu s predpisi opravlja storitve ali nudi pomoč na posameznem področju.</big>''' Preberite še [[Wikipedia:Risk disclaimer|Izjavo o odgovornosti]], [[Wikipedia:Medical disclaimer|Uporaba v medicinske namene]], in [[Wikipedia:Legal disclaimer|Pravne informacije]] za posamične omejitve odgovornosti.
 
:'''<big>Wikipedija ni pregledana s strani uporabnikov; četudi imajo možnost poravljanja in urejanja, bralci niso pod nobeno obvezo kaj takega storiti in tako tukajšnje informacije niso pod nobeno garancijo ustreznosti.</big>'''
:'''<big>Wikipedia is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or remove erroneous suggestions they have no legal duty to do so and thus all information read here is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever.</big>'''
 
'''Nobene odškodnine zaradi posledic ne morejo biti iskane proti ''Wikipediji''''', ker je prostovoljna organizacija posameznikov namnjena ustvarjanju različnih prostih virov internetnih informacij. '''Te informacjie so Vam dane v uporabo zastonj''' in ne obstaja nikakršna '''pogodba ali sporazim med Vami in ''Wikipedijo''''' glede vaše uporabe in spreminjanja informacij, več kot v [[GNU Free Documentation License|GNU pogojih uporabe brezplačnih dokumentacij]] ali je kdrorkoli pri ''Wikipediji'' odgovoren za spremembe ali odstranitev informacij, ki ste jih vi shranili na ''Wikipedijo'' ali katerokoli sorodno stran.
'''No consequential damages can be sought against ''Wikipedia''''', as it is a voluntary association of individuals developed freely to create various open source online educational, cultural and informational resources. '''This information is being given to you gratuitously''' and there is '''no agreement or understanding between you and ''Wikipedia''''' regarding your use or modification of this information beyond the [[GNU Free Documentation License]] neither is anyone at ''Wikipedia'' responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on ''Wikipedia'' or any of its associated projects.
 
Hvala za čas, ki ste si ga vzeli, da ste prebrali pojasnila na tej strani. Veliko užitkov pri uporabi enciklopedije ''Wikipedija''.
26

urejanj