Občina Dravograd: Razlika med redakcijama

 
 
 
Dravograjski svet od 6. do 11. stoletja
 
 
Konec 6. stoletja so prihajali Slovenci koroškega naselitvenega toka iz celjske smeri v prometno zelo ugodno ležeči dravograjski svet. Poseljevanje je omogočala močna avarskoslovanska plemenska zveza. Kot njena sestavina so Slovenci jemali svojo bodočo domovino germanskim Langobardom in grški bizantinski državi.
V drugi četrtini 7. stoletja so dravograjski Slovenci živeli v svobodni čehoslovenski Samovi in valukovi plemenski zvezui, nato pa stoletje dolgo v samostjni kneževini Karantaniji. Proti sredini 8.stoletja je Karantanija zgubila svobodo. Njeni vladrji so morali priznavati bavarsko in z njo že tudi frankovsko oziroma kasneje nemško oblast. <med <karantance sta se širila krščanstvo in fevdalna družbena ureditev. Ob koncu 8. stoletja je bila Drava cerkvenouporavna ločnic med salzburško nadškofijo in oglejskem patriarhatom skoraj tisoč let. v drugi polovici 10. stoletja je Koroška bila že vojvodina nemškega cesarstva. Obdravska zenlja med Dravogradom in Mariborom je stopila bolj v luč zgodovine šele v zvezi z začetno dobo šentpavelskega samostana, ustanovljenega 1091. Zgleda, da so zahodne predele takrat obvladovali plemiči Askvinski, vzhodne pa Spanheimi.
 
 
 
 
12. stoletje
 
 
 
16

urejanj