Pomorske navigacijske luči

Pomorske navigacijske luči so svetlobna znamenja, ki jih morajo plovila po mednarodnih pravilih o izogibanju trčenj na morju od sončnega zahoda do sončnega vzhoda ter v vseh drugih primerih, ko je to potrebno, uporabljati. V tem času plovila ne smejo imeti prižganih drugih luči, razen če ostale luči ne zmanjšujejo njihove vidljivosti.

Navigacijske luči plovila.

Karakteristike luči uredi

 
Pozicija luči manjšega plovila: bočni luči (2,3), jamborna luč (1), krmna luč (4), luč za vlečenje (5): barve in vidni koti.
Naziv Barva Kot vidljivosti Vidljivost: plovilo > 50 m plovilo 12-50 m plovilo < 12 m
Jamborna luč bela 225 stopinj 6 milj 5 Nm (< 20 m: 3 Nm) 2 Nm
Bočna luč (desna) zelena 112,5 stopinj 3 milje 2 Nm 1 Nm
Bočna luč (leva) rdeča 112,5 stopinj 3 milje 2 Nm 1 Nm
Krmna luč bela 135 stopinj 3 milje 2 Nm 2 Nm
Vlečna luč rumena 135 stopinj 3 milje 2 Nm -
Sidrna luč bela 360 stopinj 3 milje - -
Krožna luč (bela, rdeča, zelena ali rumena) bela 360 stopinj 3 milje 2 Nm -
Druge delovne luči bela 360 stopinj 3 milje - -

Plovila na mehanični pogon uredi

Definicija: plovilo na mehanični pogon je tisto plovilo, ki se premika s pomočjo motorja.

 • Plovila na motorni pogon se delijo na:
  • plovila, daljša od 50 metrov (primer 23-a).
  • plovila, krajša od 50 metrov in daljša od 12 metrov (primer 23-b).
  • plovila, krajša od 12 metrov (primer 23-c).
  • plovila, krajša od 7 metrov (primer 23-d).
 • Plovila z majhnim ugrezom ali brez ugreza (ladja na zračni blazini, hoverkrafti).
  • dolžina nad 50 m brez ugreza (primer 23-x).
  • dolžina do 50 m brez ugreza (primer 23-y).

Tovrstna plovila morajo imeti takrat, ko plovejo brez spodriva, še rumeno bliskajočo krožno luč.

Ladje, ki vlečejo ali potiskajo uredi

Definicija:

 • Vlečna ladja: je katerakoli ladja na mehanični pogon, ki vleče drugo ladjo
 • Dolžina vleke: meri se od krme vlečene ladje do krme vlečne ladje. Glede na dolžino vleke, razlikujemo:
  • vleka je krajša od 200 m: (bočna luč, krmna luč), dve jamborni luči, navpično druga nad drugo, luč za vlečenje, navpično nad krmno lučjo (primer 24-a)
  • vleka je daljša od 200 m: kot prejšnja, le da ima tri jamborne luči, navpično eno nad drugo (primer 24-a2)
 • Ladje, ki potiskajo, skupaj s potiskano ladjo tvorijo trdno povezavo:
  • skupna dolžina je večja od 50 m (primer 24-b).
  • skupna dolžina je manjša od 50 m (primer 24-c).

Jadrnice ali ladje na vesla uredi

 • Jadrnica, ki plove, mora imeti bočni luči in krmno luč. (primer 25-a)
 • če je krajša od 20 m ima lahko te luči kombinirane v eni svetilki, postavljeni na vrhu ali blizu vrha jambora. (primer 25-b)
 • jadrnica ima lahko na vrhu jambora tudi dodatni dve luči (rdečo in zeleno). (primer 25-c)
 • jadrnica ali plovilo na vesla, krajše od 7 m, lahko svetlobno znamenje oddaja tudi z ročno svetilko oz. svetilko z belo svetlobo. (primer 25-d).

Ribiške ladje uredi

Ribiške ladje se glede na opozorila nepribliževanju drugih plovil delijo v dve kategoriji: na ribiške ladje, ki vlečejo mreže in tiste, ki ne lovijo rib. Ladja, ki vleče vlečne mreže ali drugi ribolovni pribor, mora imeti krožni luči, ki sta postavljeni druga nad drugo (zgornja zelena, spodnja bela).

 • ribolov oz. vleka mrež dolžine nad 50 m brez motorja (primer 26b1)
 • ribolov oz. vleka mrež, krajših od 50 m brez motorja (primer 26b2)
 • ribolov oz. vleka mrež, krajših od 50 m z motorjem (primer 26b3)
 • ribolov oz. vleka mrež dolžine nad 50 m z motorjem (primer 26b4)


 • Ribiške ladje, ki ne ribarijo z vlečnicami, vendar so zaposlene z ribolovom in imajo otežen maneverski proces:
  • ribolov z motorjem (primer 26c1)
  • ribolov brez motorja (primer 26c2)

Ladje, nesposobne za manevriranje in ladje z omejeno sposobnostjo manevriranja uredi

  • ladja, nesposobna za manevriranje, brez pogona (primer 27a)
  • ladja, nesposobna za manevriranje, s pogonom (primer 27a1)

Ladje, omejene s svojim ugrezom uredi

 • Ladja, omejena z ugrezom, ima lahko na svojem najvišjem mestu tri rdeče krožne luči (druga nad drugo) ali znamenje v obliki valja. (primer 28)

Pilotske ladje uredi

 • Pilotska ladja mora imeti med opravljanjem svoje naloge na vrhu jambora dve krožni luči (druga nad drugo: zgornja bele, spodnja pa rdeče barve: primer 29)
 • kadar je zasidrana (primer 29a)
 • kadar ne plove, veljajo zanjo enaka pravila kot za vse druge ladje njene dolžine.

Zasidrane ali nasedle ladje uredi

 • zasidrana ladja, daljša od 50 m (primer 30a).
 • zasidrana ladja, krajša od 50 m (primer 30b).
 • nasedla ladja (primera 30d in 30d2)

Zunanje povezave uredi